Z logistiky 18.03.2021
4

Pět tipů pro obchodní a průmyslové firmy: Jak na to, aby se logistika stala konkurenční výhodou

Více spokojených zákazníků a vyšší obrat díky logistickým službám

S pěti radami proměňte logistiku v příslib spolehlivých služeb

Mnoho průmyslových a obchodních firem stále ještě vnímá logistiku jako nutné zlo ve výrobním cyklu. Kdo ji však chápe jako příslib spolehlivých služeb, může se trvale odlišit od konkurence.

Pokud průmyslové a obchodní firmy využívají logistiku efektivně, pomůže jim splnit závazky vůči svým zákazníkům a stát se spolehlivým partnerem. Ve světě spotřebního zboží již změna myšlení nastala a více než jasně ji dokazuje mimo jiné fenomén „unboxingu“: Proces inteligentního, udržitelného dodání a pohodlné balení je již dávno součástí pozitivní image značky. Logistika má navíc jako součást efektivního dodavatelského řetězce potenciál změnit celá odvětví a dokonce zažité nákupní chování. Důvody jsou nasnadě: Pohodlí, výběr a rychlost jsou pro zákazníky stále důležitější.

Chcete své přepravní procesy optimalizovat a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost? Naše „bílá kniha“ Vám s tím pomůže:

Proměňte logistické služby v konkurenční výhodu!

Logistika - příslib spolehlivých služeb

Díky přijetí e-commerce v oblasti spotřebního zboží vznikly firmy s novými dodavatelskými řetězci, které dále zvyšují očekávání, která spotřebitelé od služeb mají. Aktuálními příklady jsou dodávková služba na nápoje „Flaschenpost“ nebo výrobce matrací „Bett1.de“. Dvě firmy, které pouze svým příslibem spolehlivých logistických služeb obracejí celá odvětví vzhůru nohama. U nich se totiž zákazníci dozví na minutu přesně, kdy a kdo zboží dodá a kde se řidič právě nachází - jednoduchá objednávka, v optimálním balení a s dodáním přesně na čas. Takto získané údaje o uživatelích dále optimalizují dodavatelské a skladovací procesy firem samotných, protože na základě empirických dat lze lépe plánovat časy ve špičce, produkty a objemy. Dodavatelské řetězce tedy již dávno nejsou čistě nákladovými středisky. Jako cíle se mohou rovněž stát součástí strategie značky, protože jsou flexibilní a mohou se dynamicky přizpůsobovat změnám na trhu.

Dodržet slib, udržet si zákazníky, zvýšit obrat: pět tipů

Tradičně pod logistikou rozumíme tržně orientované, integrované plánování, tvorbu, realizaci a kontrolu materiálového a příslušného informačního toku. Chápeme-li logistiku jako službu a příslib jako plynulý průběh procesu, pak je nezbytné optimalizovat kvalitu, čas a náklady ve smyslu tohoto příslibu spolehlivé služby. Dopady by pak byly zjevné především v oblasti obratu, stálosti zákazníků a získávání nových zákazníků.

Z uvedeného vyplývá těchto pět rad:

 1. Dostupnost:
  Snadný přístup zákazníka k produktu nebo službě je často pro úspěch rozhodující. Obchodní firmy ji mohou svým zákazníkům na místě zajistit vlastními obchodními prostory nebo prostřednictvím prodejních partnerů, a navíc jako doplněk formou e-shopů. Vsadí-li obchodníci a výrobci navíc na regionální charakter, dostupnost se ještě zvýší. Zákazníci se tak rychleji dostanou k požadovanému produktu.
 2. Transparentnost:
  Kdo nabídne náhled a relevantní informace „ze zákulisí“ týkající se skladování, přepravy, stavu dodávky , ten jedná v duchu doby. Používání nových technologií za účelem zvýšení transparentnosti může zajistit důvěru a loajalitu partnerů a zákazníků. A konečně mohou nové technologie také všem zúčastněným pomoci zvýšit efektivitu procesů a služeb.
 3. Původ zboží:
  Spotřebitelé se stále více zaměřují na informace o původu zboží. Ať je to udržitelné zemědělství, výroba šetrná ke zdrojům, CO2 neutrální doprava nebo ekologické balení – udržitelnost ovlivňuje rozhodnutí o nákupu. Propagace těchto atributů nebo označování příslušného zboží značkami či certifikáty může zákazníkům pomoci v jejich pátrání po takovýchto produktech.
 4. Viditelnost:
  Pro průmysl a obchod může logistika jako taková být přidanou hodnotou, kterou konkurence nenabízí. Zapojení této přidané hodnoty do komunikování výhod vlastního obchodu může podstatně přispět k úspěchu, jak je tomu v případě „Flaschenpost“ a „Bett1.de“. Z podružné záležitosti, jako je logistika, se tak může stát argument k nákupu, ačkoliv zákazníci mají vlastně zájem o produkt samotný.
 5. Rozlišování:
  Příkladem rozlišování je nabízení alternativních dodavatelských služeb za různé ceny. Často je to patrné v e-shopech v oblasti B2C. Obchodníci tak mohou zároveň vyjít vstříc různým přáním spotřebitelů, z nichž mnozí kladou důraz na rychlé, bezpečné a ekologické dodání. Kvalitativní nároky podniků z průmyslu a obchodu na straně jedné a koncových zákazníků na straně druhé se stále více sbližují.

Ať firmy pomáhají svým zákazníkům při zvládání náročných logistických procesů nebo chtějí vylepšit svou logistiku příslibem spolehlivých služeb: S digitálními produkty a doplňkovými službami můžete Vašim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. Rozhodující je, že tito digitální pomocníci přináší zvýšení efektivity, tedy pomáhají snížit výdaje a lépe spravovat zdroje.

Dobrý přehled o přepravním procesu jako součásti dodavatelského řetězce poskytuje TIMOCOM Whitepaper. Využijte jej jako praktický základní návod, abyste zjistili, na kterých místech můžete vylepšit Vaši logistiku ve prospěch Vašich zákazníků.

Proměňte logistické služby v konkurenční výhodu!

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Naplánujte přepravu vlastních produktů individuálně a na základě dat
Rozhovor s odborníkem TIMOCOM: Důvody, proč byste měli znát přepravní proces
Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru