TIMOCOM 23.02.2021
5

Rozhovor s odborníkem TIMOCOM: Důvody, proč byste měli znát přepravní proces

Philipp Schmidt, Strategic Product Manager ve FreightTech společnosti TIMOCOM

Jako strategický produktový manažer odpovídá Philipp Schmidt za dlouhodobé směřování Smart Logistics System ve společnosti TIMOCOM. Při své práci nejen překládá přání zákazníků do strategií, nýbrž také komplexní procesy do jednoduchých kroků.

Zásadní příspěvek k lepšímu pochopení mezi všemi aktéry logistiky dopravy přináší TIMOCOM se svou „bílou knihou“ (white paper) k přepravnímu procesu. V následujícím rozhovoru Philipp Schmidt, absolvent ekonomické informatiky, vysvětluje, proč byl tento krok již dávno nezbytně nutný a jakou přidanou hodnotu přináší odvětví logistiky.

Stáhnout white paper přepravního procesu

Základ pro digitalizaci logistiky dopravy

V bílé knize od TIMOCOM byl definován přepravní proces a redukován na určité kroky. Byl přepravní proces dříve chápán jinak? Proč to bylo nezbytné?

Philipp Schmidt: Logistika dopravy je komplexní oblast. Když se zúčastněných zeptáte, co je přepravní proces, obdržíte pokaždé trochu jinou definici. Ta pochopitelně závisí na individuální situaci dotazovaného. Zda je to výrobní podnik, řidič nákladního vozu, speditér, zaměstnanec skladu nebo manažer v logistice. Pokud jde každý příliš do detailu, pak to vede k nepochopení a problémům v komunikaci. Typickým způsobem, jak zacházet s komplexností, je abstrakce. Při abstrakci zevšeobecňujeme a zčásti vynecháváme jednotlivosti, což nám umožňuje jednodušší pochopení.

V informatice tento postup často označujeme jako „rozděl a panuj“. To znamená, že vezmeme něco většího a komplexnějšího, a to rozčleníme na jednotlivé, jednodušší kroky. Přesně to jsme udělali s naší definicí přepravního procesu! Zjednodušený obrázek přepravy si pak mohou všichni zúčastnění postupně přisvojit a efektivně vyvíjet (dílčí) řešení jedno po druhém. Tento postup pomáhá při zpracování jakýchkoliv produktů a je proto důležitým základem digitalizace.

Strukturovaný přehled optimalizačních opatření

Jak tedy mohu jako podnikatel využít toho, že znám jednotlivé kroky přepravního procesu?

Philipp Schmidt: V prvním kroku získáte přehled. Ten Vám pak zase umožní strukturovaně posoudit jednotlivé činnosti. Díky tomu můžete optimalizovat určité body a vědomě přijímat rozhodnutí. Například o tom, zda a kde má smysl používat software a dodavatele.

To nyní nabízíme v TIMOCOM:

Strukturovaný pohled na přepravní proces, který našim zákazníkům umožní jasně pochopit, co pro ně v jakých krocích nabízíme a budeme nabízet.

Jaká řešení pro optimalizaci přepravního procesu nabízí Smart Logistics System již dnes?

Philipp Schmidt: V celé Evropě jsme jistě známí tím, že umíme zajistit krok „sjednání přepravy“. Zde dominuje trh krátkodobých obchodů. To je ta část Smart Logistics System, s níž si nás logistika dopravy primárně spojuje.  Mimoto nabízíme našim zákazníkům již dnes řešení pro zvýšení efektivity v dalších krocích přepravního procesu. Například díky naší plně digitální výměně přepravních objednávek úspěšně eliminujeme manuální zadávání dat. Dále umožňujeme jednoduchou výměnu GPS polohy nejrůznějších poskytovatelů telematiky. A jistě neusneme na vavřínech, ale budeme důsledně nabízet další řešení v přepravním procesu.

Digitální propojení zúčastněných, žádné přepínání mezi programy

Co s tím mají společného rozhraní a do jakých procesů a systémů je lze obzvláště dobře integrovat?

Philipp Schmidt: Rozhraní jsou jednou z přístupových cest k TIMOCOM. Již před dlouhou dobou jsme si uvědomili, že musí být možné integrovat náš Smart Logistics System s jinými aplikacemi u našich zákazníků. Rozhraní obsluhují naše aplikace stejným způsobem, jako to dělá webové rozhraní. 

To znamená, že v budoucnosti budeme pro většinu našich aplikací nabízet příslušná rozhraní. S jejich pomocí může dodavatel komunikovat přímo do systému zadavatele - tím, že tam například zašle přepravní objednávku nebo informace o aktuálním stavu.

Co se týká konkrétních příkladů efektivity rozhraní: Již řadu let nabízíme především pro větší zákazníky možnost přenášet nabídky přeprav z jejich vlastního systému řízení přeprav (zkráceně TMS) automaticky jedním kliknutím do systému od TIMOCOM. Dnes lze takto přenášet i přepravní objednávky. Ty jsou právně závazné stejně jako PDF dokument, který je jinak zasílán e-mailem. Rozdíl je ten, že dodavatel jej může implementovat přímo do svého TMS. Díky tomu není zapotřebí zadávat data opakovaně a přepínat mezi programy, což výrazně zvyšuje efektivitu.

V oblasti realizace přepravy je navíc možnost výměny GPS informací. Je možné sdílet GPS signál se zadavatelem. Díky tomu si může zadavatel vypočítat čas příjezdu nebo řídit dojezdy na své rampě.

Plošná digitalizace a jednotné chápání

Proč je dobré si white paper přepravního procesu stáhnout?

Philipp Schmidt: Hlavně proto, abychom mluvili jedním jazykem a vytvořili jednotné chápání této problematiky. Trh je již beztak hodně komplexní, tak proč nevyužít možnost, abychom jej trochu zjednodušili. Důvodem, proč se plošná digitalizace logistiky dopravy nedaří, nejsou z mého pohledu chybějící technologie, nýbrž spíše chybějící vzájemné pochopení - např. systémů. Je jasné, že na mnoha místech jsou individuální způsoby práce neodmyslitelné. Na druhé straně ale - pokud abstrahujeme, většinou dospějeme ke stejným krokům a činnostem. Ty bychom měli společně reflektovat a nalézt pro ně digitální řešení. To bude pro logistiku dopravy velký přínos.

O osobě:

Philipp Schmidt je strategický produktový manažer v IT a FreightTech společnosti TIMOCOM, která provozuje první Smart Logistics System v Evropě. Již během své výzkumné práce na Univerzitě Duisburg-Essen zjistil, že v logistice dopravy jsou zapotřebí propojující komunikační platformy - a realizoval inovativní projekty. V TIMOCOM překládá tento absolvent ekonomické informatiky přání zákazníků do vývoje softwaru a doprovází produkty jejich celým životním cyklem. Jeho cílem je vytvářet produktové vize pro Smart Logistics System a tím pomáhat k plošné digitalizaci evropské logistiky dopravy.

Mohlo by Vás také zajímat:

Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management pro průmysl a obchod

Mění koronavirová pandemie vyřizování plateb v logistice?

Úspěch v mezeře na trhu: Jak zvýšit efektivitu s pomocí dvojité ložné plochy?

 

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru