Z logistiky 02.03.2021
4

Zvýšit flexibilitu, snížit výdaje: Efektivní logistika pro výrobu a obchod

Efektivní logistika pro výrobu a obchod

Zhruba 10 % všech výdajů v průmyslových podnicích a necelých 30 % všech výdajů v obchodních firmách souvisí s logistickými procesy. Již jen proto by firmy měly pravidelně prověřovat efektivitu svých vlastních dodavatelských procesů a provádět optimalizace.

Jen zřídka kdy byla světová ekonomika tak závislá na plynulých logistických procesech jako nyní. V dobách krize zajišťují efektivní dodavatelské řetězce nejen spolehlivé zásobování zbožím všeho druhu, nýbrž také zachování zdraví všech. Podíváme-li se ale na téma logistiky očkování v uplynulých týdnech, je zjevné, že funkční dodavatelské řetězce samy o sobě nejsou vše. Přeprava produktu z bodu A do bodu B je základním úkolem, a tedy obvyklým standardem.

Chtějí-li firmy zůstat konkurenceschopné, a především ziskové v dlouhodobém horizontu, měly by průběžně ověřovat hospodárnost svých procesů a optimalizovat je. IT řešení pro logistiku, jako je Smart Logistics System od TIMOCOM, která disponují rozhraními k systémům řízení přeprav (TMS) a ERP systémům, přitom nabízí již ověřenou podporu.

Informujte se o rozhraní k TMS a ERP

Velký rozdíl: efektivita vs. hospodárnost

Oba pojmy sugerují pozitivní a smysluplný pohled na procesy a firmy. Z jejich definic však vyplývá, jak velké rozdíly mezi nimi jsou:

  • Efektivita měří účinnost určitého procesu nebo výkonu, tedy poměr mezi stanoveným a dosaženým cílem. 
  • Hospodárnost je naopak provozně ekonomický ukazatel. Udává poměr mezi dosaženým úspěchem a vynaloženými prostředky nezbytnými k jeho dosažení, například výdaje. Užitek přitom vždy převažuje nad výdaji.

Pro firmy z výroby a obchodu to znamená, že nejprve je nutno zajistit efektivitu a následně vytvořit přidanou hodnotu prostřednictvím zvýšení hospodárnosti všech firemních procesů. Zjednodušeně řečeno mají firmy nejprve „udělat správnou věc“ a následně tuto „věc dělat správně“. Níže proto objasníme, díky jakým přístupům a řešením mohou výrobní a obchodní firmy zvýšit svou hospodárnost.

Pět otázek ke zvýšení hospodárnosti

Hlavní úkol logistiky lze definovat takto:

Požadovaný náklad doručit správnému zákazníkovi ve sjednanou dobu, na uvedené místo, v objednaném množství, v přislíbené kvalitě, za přiměřenou cenu.

Tyto faktory se vztahují předně na efektivitu procesů, pokud jde o dosažení cíle. Není-li totiž splněn jen jeden dílčí aspekt, dodavatelský řetězec se naruší a objednávka je považována za „nesplněnou“.

Možnosti odlišit se a šance na zvýšení výnosnosti vznikají až v okamžiku, kdy se firmy na své zakázky a procesy podívají také z pohledu hospodárnosti:

  1. Čas: Víme vždy, jaký je stav dodání našich dodavatelů a partnerů a můžeme díky tomu naše trasy optimálně a spolehlivě plánovat? Lze rychle reagovat na případné komplikace, jako jsou dopravní zácpy?
  2. Místo: Vybíráme zdroje, jako jsou dopravci, nákladní vozidla a sklady na optimálních místech, abychom se vyhnuli zajížďkám a jízdám naprázdno?
  3. Množství: Využíváme kapacity optimálně, abychom zajistili maximální vytížení ložného prostoru?
  4. Kvalita: Najdeme vhodného dodavatele pro každou zakázku, abychom trvale zajistili bezpečnost produktu (např. chlazením)?
  5. Cena: Vybíráme zdroje nebo dodavatele tak, aby mezi nimi byl optimální poměr výdajů a užitku? Můžeme snížit procesní výdaje a být tak ziskovější a konkurenceschopnější?

Cílem hospodárnosti v dodavatelském řetězci tedy je, aby procesy byly co nejštíhlejší a postupně byla optimalizována kvalita, čas a přepravní výdaje. Často se to nejrychleji a nejcíleněji podaří díky spolupráci s určitými partnery nebo používáním určitého softwaru. Především ve chvíli, kdy je v obdobích velkého počtu zakázek nebo za účelem minimalizace rizika snaha rozdělit zakázky na různé partnery. Výdaje zůstávají nízké, avšak díky vysoké míře flexibility získáme brzy přidanou hodnotu. Základem je dobrý přehled o vlastních procesech.

Skvělý pomocník: IT řešení od TIMOCOM

Zásadním tématem je omezování rizikových míst, která mohou vést ke zpožďování dodávek nebo jejich výpadkům. Zákazníci TIMOCOM mají prostřednictvím burzy nákladů integrované ve Smart Logistics System kdykoliv možnost dynamicky reagovat na poptávky a ad hoc vyhledat ty správné nabídky nebo dodavatele. Díky tomu lze kdykoliv řešit převisy objednávek, a přitom udržet kvalitu nebo rychlost. Ještě větší efekt mohou očekávat zákazníci, kteří dosud všechny poptávky po dopravě a skladování zadávali externě a systém jim má zajistit lepší kontrolu. Také transparentnost je v digitálním světě důležitou součástí hospodárnosti. Sledování v reálném čase, jehož údaje lze dále používat k výpočtu ETA, optimalizuje časově náročné a drahé procesy, jako je management ramp nebo skladů. Problémy v dodavatelském řetězci způsobené například dopravními zácpami lze navíc v reálném čase zahrnout do rozhodování nebo následných procesů. Lze tak redukovat jízdy naprázdno a čekací doby a současně zvýšit ziskovost.

Používáte k disponování Vašeho zboží TMS nebo ERP systém? Propojte jej přes rozhraní se Smart Logistics System od TIMOCOM a staňte se součástí logistické sítě sestávající ze 45.000 prověřených evropských firem.

Informujte se o rozhraní k TMS a ERP

Mohlo by Vás také zajímat:

Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management

Transparentnost: posilovač efektivity v logistice

Logistické ukazatele: Efektivita nákupu, skladování a expedice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru