Z logistiky 11.02.2021
7

Logistika očkování proti covidu jako gigantický úkol pro dopravu

Logistika očkování proti covidu je spojena s mnoha výzvami

Možná historicky největší očkovací kampaň v mnoha zemích již začala. Jakým výzvám v této souvislosti čelí logistika zejména v Evropě? V následujícím příspěvku na blogu Vám nabízíme bližší pohled a doporučení, jak zefektivnit dodavatelské řetězce a strategie skladování.

Na mnoha místech v České republice byla v uplynulých týdnech a měsících pod vedením Ministerstva zdravotnictví vybudována očkovací centra. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou základem úspěchu či neúspěchu nadcházejících očkovacích programů funkční a plynulé dodavatelské řetězce a logistické systémy. Role dodavatelského řetězce je komplexní. Na jedné straně je nutno zajistit účinné skladování, manipulaci a správu skladu očkovacích látek. Na druhé straně musí informační systémy v řízení logistiky zajistit přísné kontroly teplot v řetězci chlazení. Bezpodmínečným cílem je zajistit nepřerušovanou dostupnost kvalitních vakcín od výrobce až po jejich aplikaci. Úkoly logistiky očkování ale dalece překračují samotnou přepravu očkovací látky.

 

Obsah

 

 

 

 

 

Logistika očkovacích látek

V rámci farmakologistiky jsou látky přepravovány obvykle za teplot do -20 stupňů Celsia. U očkovacích látek od firmy BioNTech je velkou výzvou nutnost jejich mimořádného chlazení na cca -70 stupňů Celsia. Aby bylo možno očkovací dávky vůbec přepravit, bylo nutno již předem vyrobit speciální chladicí boxy a ve velmi krátké době je dát k dispozici. Jednou z takových firem je například společnost Binder z Tuttlingenu, která zahájila výrobu svých speciálních chladicích zařízení již před mnoha týdny. Suchý led, který se pro pasivní chlazení používá, musí být v letecké dopravě dokonce přepravován jako nebezpečný náklad. Velkou výzvou je také skutečnost, že pro manipulaci s očkovací látkou je zapotřebí speciální ochranný oděv (PPE – Personal Protective Equipment), jako jsou rukavice, ochranné brýle, plášť a další materiál. Přesto však komplexnost tohoto úkolu nespočívá pouze v prvním článku dodavatelského řetězce. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že výrobní závody společností Pfizer a BioNTech se v současnosti nachází v Belgii, Mohuči a v Idar-Obersteinu a díky tomu jsou přepravní cesty

kalkulovatelné. Navíc lze přepravu v plném rozsahu zajistit přepravou po silnici. Objem očkovacích látek také není velký, neboť jsou relativně malé a lehké. Problémy zřejmě nastanou u mnoha pomocných produktů (roušek, injekcí atd.) a také v rozmanitých procesních strukturách doprovázejících dodavatelský řetězec až po poslední míli. Kontrola kvality a clo jsou překážky, které je nutno brát vážně, neboť byrokratické struktury tyto procesy zpomalují a mohou tak způsobit problémy v dodavatelském řetězci. Pro země mimo EU nebo Schengenský prostor bude tato situace velmi náročná. To je důvod, proč britská vláda začala s dodávkami a očkováním již na začátku prosince.

Logistika dalších lékařských produktů

Důležitá je ale nejen dodávka vakcín jako takových. Aby očkovací centra byla optimálně vybavena lékařským materiálem, je zapotřebí vynaložit maximální logistické úsilí. Ačkoli je EU tím, kdo vakcíny u výrobců objednal, jejich odběr, distribuci a použití si každá členská země řídí sama podle své národní očkovací strategie. Na přepravu očkovacích látek byly sice již uzavřeny rámcové smlouvy s velkými hráči mezi poskytovali logistických služeb, ale rozmanité lékařské vybavení, jako jsou náplasti, injekce, ochranný oděv a roušky však musí být v dostatečném množství dostupné kdykoliv a ve všech lokalitách. To je příležitost pro malé a středně velké specializované firmy, které mohou reagovat rychle a flexibilně a dobře znají mezinárodní předpisy.

Šest největších výzev logistiky očkování

Komplexnost tohoto úkolu lze rozčlenit na šest klíčových faktorů.

1. Dostupnost dodavatelů

Vzhledem k tomu, že vládní zakázky jsou vysoce lukrativní, všechny firmy zapojené do logistiky očkování budou své kapacity masivně směřovat na tyto zakázky. V důsledku toho se rychle začnou zadrhávat jiné přepravní objednávky. Malé a středně velké firmy mohou a měly by být aktivní a přebírat zakázky mimo logistiku očkování tak, aby nedošlo k přerušení národních a mezinárodních dodavatelských řetězců.

2. Skladování

Skladové kapacity se v důsledku čistého přírůstku skladových ploch, které jsou aktuálně zapotřebí pro farmaceutický průmysl, rychle stanou nedostatkovým zbožím. Zapojené firmy navíc budou muset dočasně uskladnit své aktuální zboží, aby získaly volné přepravní kapacity a nákladní vozy měly připravené v pohotovosti. Asi největší problémy však budou spojeny s dlouhými cestami způsobenými strategií centrálních skladů. Dostupnost lékařských produktů a ochranných oděvů by tak brzy mohla vést k problémům. Je pouze otázkou času, kdy jednotlivá očkovací centra budou potřebovat další dodávky, například roušek. Není neobvyklé, že se nejbližší sklad nachází v jiné zemi, a tedy mimo působnost nebo certifikaci dodavatelů. Malé a středně velké podniky, jejichž kurýrní, expresní a balíkové služby takovéto úkoly dobře znají, by mohly tuto mezeru ideálně vyplnit. Alternativním a stejně schůdným řešením jsou malé mezisklady na strategicky smysluplných místech.

3. Bezpečnost

Bezpečnost je velké téma, neboť již jen samotné vakcíny slibují značný zisk. Podle Christiana Spechta, jednatele společnosti European Institute for Pharma Logistics, je na jedné straně potřeba využívat stávající řešení, jako jsou telematické systémy. Ty nahlásí, pokud například nákladní vůz neplánovaně sjede ze své trasy. Ještě zásadnější je však přísně regulovaný přístup na trh s logistikou očkování, který černým ovcím ani nedá příležitost k manipulacím. Vzhledem k vysokému objemu zakázek budou nastávající měsíce pro mnoho dodavatelů finančně atraktivní. Proto se také svůj díl koláče pokusí získat nové firmy nebo firmy z jiných oborů. V tomto ohledu je rozumné využívat stávající systémy a struktury, které disponují příslušnými záznamy tras, certifikacemi nebo vybavením. Pouze tak lze zkrátit dlouhé, avšak přesto zásadní akreditační procesy a předem vyplnit bezpečnostní mezery. 

4. Objem a trvání

Také velký rozsah plošného očkování staví logistiku před náročné úkoly. Pandemie není sezónní záležitost. Bude trvat měsíce, možná dokonce roky, než budou mít všechny země plošně dostatek vakcín a celé řady dalších potřebných lékařských produktů. Jen Evropa počítá se zhruba 300 miliony očkovacích dávek, celosvětově to je 10 miliard. Ignorovat složitost situace se na tomto místě nevyplatí. Platí to zejména pro lékařské pomůcky, ochranné oděvy a spol., které mají podstatně větší objemy než vakcíny.

5. Bezprecedentní situace

K tomuto dosud jedinečnému vypětí sil prostě neexistují srovnatelné scénáře. Mnoho strategií a způsobů řešení je vyvíjeno kompletně na „zelené louce“. Jejich testování však probíhá v reálném světě. Dříve či později dojde v této souvislosti k problémům a nedostatkům, které dnes ještě nikdo neumí odhadnout. Důležité je proto vybudovat co nejrychleji odolné a pružné dodavatelské řetězce, které budou umět okamžitě reagovat, jakmile se budou rýsovat problémy.

6. Komplexní smlouvy

Smluvní podmínky nasmlouvaných koncernů mohou za určitých okolností vést k problémům se zásobováním například očkovacích center. Důvodem jsou již zmíněné rámcové smlouvy, které jsou nyní zaměřeny pouze na určité služby. Pokud se požadavky od jednou schválených smluv odchýlí, jsou úpravy a změny často velmi komplexní a byrokratické. Proto je nezbytné včas zapojit nezávislé dodavatele, kteří budou schopni převzít důležité ad hoc objednávky.

Jak může s logistikou očkování pomoci TIMOCOM

V boji s pandemií lze zvítězit pouze společnými silami. Smlouvy týkající se přepravy očkovacích látek sice již byly uzavřeny, opět však bude ale úkolem středně velkých firem, aby svým dílem přispěly k zajištění úspěchu. Nejpozději v okamžiku, kdy nastanou kapacitní problémy při dalších dodávkách roušek, plášťů atd. Abychom těmto úkolům vyšli vstříc, je zapotřebí, aby se úřady, očkovací centra, centrální sklady, výrobci a dodavatelé již dnes připojili k systému, který kdykoliv umožňuje přístup k dalším kapacitám. Tak, aby případné zádrhely v dodavatelském řetězci mohly být co nejrychleji napraveny nebo aby vůbec nevznikaly.

Smart Logistics System, jakož i burza skladových ploch a burza přeprav přesně splňují požadavky nastávajícího úkolu. Tyto systémy rychle a cíleně vzájemně propojují výrobce a dodavatele, kteří potřebují v krátké době najít nebo nabídnout přepravní kapacity. Očkovací centra, výrobci ochranných oděvů či lékařského vybavení mohou například vytvářet uzavřené skupiny, do nichž mají přístup pouze ti dodavatelé, kteří mají příslušnou certifikaci. V reálném čase lze oslovit dodavatele, kteří dokáží co nejrychleji doplnit chybějící kapacity. Burza skladových prostor je navíc jednou z největších v Evropě a lze ji optimálně využít pro meziskladování nebo volné kapacity.

O všechny bezpečnostní aspekty se na pozadí stará TIMOCOM, německá FreightTech společnost. Již pouhý přístup do Smart Logistics System proto podléhá přísným pravidlům a proces registrace je velmi striktní. Individuální prověřování a kvalifikace každého nového zákazníka umožňuje zachovávat vysoký standard služeb v rámci systému. Spolehlivost v těchto bouřlivých dobách je zajištěna kódovaným SSL spojením, výpočetními středisky s ISO certifikací, které jsou „Hosted in Germany“, a nejmodernějšími IBM a Oracle technologiemi. Mimoto je u vysoce citlivých dat a mnoha zapojených partnerů také důležité, aby byly dodržovány směrnice na ochranu údajů a logistické systémy zvládaly také nárazová a krizová období. Bezpečnostní síť TIMOCOM umožňuje obojí:  výkon i bezpečnost.

Mottem této doby je využít vzájemné silné stránky. Jen tehdy, budou-li do sebe zapadat všechna kolečka dodavatelského řetězce, lze tento úkol zvládnout.

Přispějte i Vy svým dílem k tomu, aby dodavatelské řetězce fungovaly plynule.

Vyzkoušet Smart Logistics System

Mohlo by Vás také zajímat:

Naplánujte přepravu vlastních produktů individuálně a na základě dat

Výhody burzy nákladů pro průmyslové a obchodní firmy

Objem přeprav v Evropě: Ozdravení ke konci roku 2020

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru