Z logistiky 10.11.2020
4

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Z čeho se skládají výdaje na dopravu?

Část 1 | Variabilní výdaje na dopravu

Přepravní krabice leží na kalkulačce k výpočtu ceny přepravy.

Více než 90 % zboží se přepravuje po silnici. Aby se náklad dostal z bodu A do bodu B, je zapotřebí speditér nebo dopravce. Kolik si může a musí za svou službu účtovat, aby se zboží dostalo do cíle a on přitom pouze nepokryl svoje náklady? Budeme se zabývat tím, co tvoří variabilní a fixní výdaje na dopravu.

Založení vlastní firmy a její zavedení na trhu může být velkou výzvou. V tomto seriálu na blogu nabízí TIMOCOM pomoc při nastartování podnikání pro dopravce, speditéry a logistiky. Cílem není nabízet klasické poradenství při založení firmy pro start-upy, zájemce o založení firmy či ty, kteří se osamostatnili před nedávnem. Poskytneme Vám konkrétní rady z logistické praxe, které Vám mají poskytnout první pomoc na cestě k samostatnému podnikání. V tomto článku se podíváme na cenové faktory, které se objednávku od objednávky liší - na variabilní výdaje.

Co ovlivňuje výdaje na dopravu – variabilní výdaje

Jak můžete jako speditér nebo řidič nákladního vozu optimálně spočítat Vaše výdaje na dopravu a zjistit Vaši ziskovou marži? K tomu potřebujete znát Vaše provozní výdaje, které se liší objednávku od objednávky, jakož i fixní výdaje na provoz firmy a zahrnout je do Vašeho výpočtu ceny za přepravu. Tyto údaje se mohou významně lišit v závislosti na firmě a v závislosti na vozidle. Do výpočtu je nutno zahrnout následující faktory, neboť ty jsou u jednotlivých objednávek různé.

Výdaje na dopravu nebo cena přepravy se stanoví podle vzdálenosti od místa určení, mýtného v mnoha evropských zemích, nákladů na pohonné hmoty, délku trvání a období přepravy, množství a hmotnosti zboží.

Druh zboží

Ať pevné nebo kapalné zboží, kusový nebo nebezpečný náklad: V závislosti na přepravovaném zboží se liší způsob přepravy a s ním také cena. Stavební materiály mohou vyžadovat přepravu jako volně ložené zboží, pro potraviny může být nezbytná přeprava chlazeným vozem. Jedná-li se o zboží na paletách, pak by vhodným přepravním prostředkem byl tautliner. Na zboží, které je potřeba speciálně zajistit, je zapotřebí vozidlo s pevnými bočnicemi.

Kromě výběru dopravního prostředku je důležitým faktorem pro stanovení ceny také objem a hmotnost.

Například kusové zboží, které je lehké a malé, lze naložit snáze než velké zboží, které je rozměrné a těžké.

Další otázkou je, co je při dodávce ještě nutno zohlednit. Je místo nakládky a vykládky dobře dostupné a je například vybaveno nákladní rampou?  Jsou na místě k dispozici pomůcky pro vykládku? Při vykládce mohou být zapotřebí zvláštní opatření, což má také vliv na nabídkovou cenu.

Objem objednávky

Vliv na výdaje na dopravu má také celkový objem zakázky. Důležité je zohlednit počet palet a množství v tunách, rozměry u objemných kusů nebo náročné zajištění nákladu, ale také počet metrů krychlových.

Výdaje na vozidlo

V závislosti na trase, kterou je nutno absolvovat, se u objednávek mění částka za pohonné hmoty. Čím dále se místo vykládky nachází, tím vyšší jsou pochopitelně výdaje za pohonné hmoty a všechny jiné materiály podléhající opotřebení, jako je například olej.

Kilometry

Kromě objemu objednávky rozhoduje o cenách pohonných hmot ještě jeden faktor: vzdálenost k místu vykládky.

Počet kilometrů má vliv na to, jak dlouho bude přeprava zboží trvat, což má zase vliv na fixní výdaje, jako jsou mzdy. Při každé jízdě vznikají základní výdaje. Bohužel neplatí rovnice, že čím kratší trasa je, o to levnější je přeprava.

Mýtné

V mnoha evropských zemích, stejně jako v Česku, se platí mýto z nákladních vozidel. Poplatek za používání silnice podle ujeté vzdálenosti se řídí třídou vozidla, emisní třídou, počtem os a absolvovanou trasou. Tyto poplatky lze snadno zjistit u provozovatele mýta.

Doba trvání a období

Dalším faktorem je čas. Pokud do doby přepravy spadají prodloužené víkendy nebo svátky, pak se dodání zboží prodlouží. Při jízdách do zahraničí může dojít k čekání na hranicích nebo ke zdržení způsobenému například kontrolami. V případě přibírání nebo rozvážení přikládek, se může předpokládaná doba přepravy posunout, což má další dopady na výdaje.

Ceny pokrývající výdaje místo cenové války

Propracovaná cenová kalkulace je důležitým stavebním kamenem každé samostatné činnosti. V závislosti na firmě a objednávce se mohou nabídkové ceny za logistické služby výrazně lišit. Ohledně cen tedy nelze poskytovat nějaká paušální doporučení. V odvětví logistiky nesporně panuje konkurenční boj, neboť na trhu působí velký počet dopravních firem. Obecná rada zní - neprodávejte se „pod cenou“. Dbejte na to, abyste do své ceny za přepravu zahrnuli marži pokrývající výdaje a neustoupili jste z ní ani během jednání o ceně. S ohledem na dobré obchodní vztahy a stabilní budoucnost firmy lze doporučit: Neberte zakázku za každou cenu. V blogu od TIMOCOM Vám vysvětlíme, proč z férových nabídkových cen mají prospěch všichni. V silniční dopravě je totiž nutno platit ceny, které dopravním firmám umožní, aby jezdily za víc, než jsou jen pokryté náklady.

 

Chcete-li jako firma obstát, musíte cenu přepravy přesně kalkulovat. Speditéři a logistici musí vzít při kalkulaci výdajů do úvahy mnoho faktorů. Jakmile však všechny variabilní výdaje na dopravu jednou znáte a naceníte je, pak jste učinili důležitý krok k rentabilnímu podnikání. Kromě variabilních výdajů je nutno přihlédnout také ještě k běžným podnikovým výdajům. Tyto fixní výdaje je třeba zahrnout do ceny přepravy za kilometr. V příštím článku na blogu se tedy budeme zabývat fixními náklady.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Proč dnes již nejsou nutné jízdy naprázdno

Konsolidace přeprav v průmyslu a obchodě

Práce v logistice: Disponent

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru