Z logistiky 15.10.2020
3

Proč dnes již nejsou nutné jízdy naprázdno

Jak trh krátkodobých přeprav pomáhá šetřit výdaje a emise CO2

Nákladní vozidlo na trase

Stále více výrobních a obchodních firem si stanovilo za cíl snížit své vlastní emise CO2. To platí také pro logistiku. Zamezení jízdám naprázdno díky navazujícím objednávkám spedic a dopravních firem může nabízet obrovské potenciály úspor – a přitom chránit klima.

Nižší emise a provozní výdaje

V otázkách ochrany klimatu urazilo Německo od roku 1990 velký kus cesty: Do konce roku 2019 se emise skleníkových plynů snížily o 35 procent. Nový balíček opatření na ochranu klimatu přijatý spolkovou vládou se má týkat také nákladní silniční dopravy. Emise CO2 přitom mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale přináší s sebou i nepříznivé ekonomické důsledky. Podle Evropské agentury pro životní prostředí vznikají každý rok ekonomické škody způsobené klimatem, které jdou do milionů. Stále více výrobních a obchodních firem si proto stanovilo za cíl snížit své vlastní emise CO2. Téměř 60 procent emisí CO2 v Německu pochází z elektráren a průmyslových zařízení. Avšak i v logistice je snižování emisí faktorem, který nejen pomáhá životnímu prostředí, nýbrž také snižuje provozní výdaje.

Snižování CO2 a výdajů zároveň

Italská společnost GreenRouter zkoumá CO2 emise v dodavatelském řetězci jednotlivých logistických firem a analyzuje výsledky. Jako partner celosvětové organizace Global Standards One (GS1) přispívá stejnojmenný nástroj vývojářů z Itálie ke zlepšení řetězce přidané hodnoty. Nástroj sleduje spotřebu v silniční nákladní dopravě.

Na příkladu vozidla o maximální přípustné hmotnosti 26 t emisní třídy EURO 6 byly měřeny hodnoty CO2 při plném zatížení a při jízdě naprázdno. Hodnoty CO2 na ujetý kilometr činily 0,9 kg CO2 při plném zatížení a 0,7 kg CO2 při jízdě naprázdno.

Při bližším pohledu však celková bilance vypadá jinak: Plně naložený kamion produkuje sice o 25-30 procent více emisí než vozidlo jedoucí naprázdno. Avšak na náklad, který toto vozidlo mohlo přepravit, bude použito jiné vozidlo, které navíc musí na místo určení nejprve dojet. To znamená, že pak jedou dvě vozidla a obě mají minimálně jednu jízdu naprázdno a jednu se zátěží. K tomu je nutno připočítat případně dokonce různé delší dojezdové trasy. V tomto případě se tedy musí sečíst jízda naprázdno a jízda dalším nákladním vozidlem. Proto jízdy naprázdno způsobují v porovnání vyšší podíl emisí než jízdy s plným zatížením.

Objednávky na zpáteční jízdy na poslední chvíli

Používání burz přeprav je jak ekonomicky, tak i ekologicky udržitelné. Neboť jedním z nejúčinnějších opatření, jak snížit jízdy naprázdno a tím kompenzovat emise CO2, je používání digitálních dopravních platforem, jako je burza nákladů od TIMOCOM. Dodavatelé i zadavatelé zde najdou přepravy a volné vozy i na poslední chvíli. Vytížení vozového parku tak lze zvýšit až o 30 procent a zisk až o 15 procent. Současně lze dosáhnout snížení emisí CO2 o 23 procent. Vyplývá to z výsledků měření společnosti GreenRouter, která analyzovala údaje dopravní firmy s vlastním vozovým parkem. Díky systematickému používání burzy nákladů bylo používání zdrojů dlouhodobě optimalizováno a přineslo zisk.

Udržitelná doprava a úspora výdajů

Doprava přátelská k životnímu prostředí roste na významu i u průmyslových a obchodních firem, které chtějí optimalizovat vlastní klimatickou bilanci. Úspora emisí CO2 ve všech oblastech dodavatelského řetězce je velmi důležitým tématem, a to nejen proto, aby se firmy vyhnuly platbám kompenzací. Mnoho společností posunulo udržitelnost a ochranu životního prostředí na žebříčku svých hodnot nahoru. Používáním digitálních dopravních platforem mohou všichni zúčastnění – zasilatelé z průmyslu a obchodu, jakož i dopravci a dopravní firmy – těžit z úspory výdajů. Snižováním emisí CO2 získá jak životní prostředí, tak i my všichni.

 

Další zajímavé články:

Jak důležité je řízení kvality pro podniky?

Jak italská spedice Dal Ferro úspěšně zvládla koronavirovou krizi

Co dělat v případě neuhrazených faktur?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru