Z logistiky 21.09.2020
4

Jak důležité je řízení kvality pro podniky?

Rozhodující jsou tyto faktory.

Řízení kvality v přepravních procesech - digitální ruka otáčí regulátorem kvality

Zejména v logistice je stále obtížnější odlišit se od konkurence. Integrujete-li řízení kvality do firemních procesů a procesů v přepravě, pak si udržíte vlastní konkurenceschopnost.

Proč je řízení kvality tak důležité?

Právě v odvětví spedice je obtížné získat jasnou konkurenční výhodu. Mnoho firem z různých zemí působí na tomto poli společně a rozdělují si trh.

Pro odlišení se od konkurence je proto faktor kvality stále důležitější. Právě při zapojení partnerů v přepravě však lze kvalitu dopředu posuzovat jen obtížně. Různé platformy přitom nabízí přísná kritéria hodnocení pro přijímání členů. Roli hraje také pojištění. Problémy by však nejlépe neměly vůbec vzniknout. 
Zákazníky si lze udržet pouze s vynikající kvalitou a bezchybnou realizací objednávek. Zavedený systém řízení kvality je zárukou kvality koncového produktu nebo služby a projeví se v nich. Transparentnost ve výrobě nebo v poskytování služby je pozitivní efekt, který systém řízení kvality přináší. Chyby tak lze v budoucnu lépe rozpoznat, vylepšit a vyvarovat se jim.

Jak lze zavést dobré řízení kvality a které body jsou klíčové?

Školení zaměstnanců

Kvalifikovaný personál, který má vždy ty nejnovější odborné znalosti, zabezpečí dobrou kvalitu a dokáže ji zajistit natrvalo. Potenciál optimalizace v procesech lze díky tomu lépe rozpoznat a využít jej. Správně strukturovat další vzdělávání a zorganizovat jej, je však velká výzva. V současnosti existují v tomto ohledu digitální možnosti, které nabízí mnoho výhod. Právě ve spedicích často vznikají časové proluky, které lze efektivně využít formou digitálního vzdělávání. Navíc lze tímto způsobem zásadně snížit náklady na prostory, vyučující a další pracovní dobu.

Dokumentace

Dokumentace v řízení kvality je velmi důležitá, neboť umožňuje lépe vysledovat procesy a chyby. V dalším kroku pak lze tyto procesy optimalizovat a zvýšit úroveň. A konečně lze tímto způsobem takto optimalizované procesy zachovat ve stejné kvalitě.

Tok informací

Rozhodující roli hraje způsob, jakým jsou informace a pracovní úkoly či změny předávány zaměstnancům. Většinou se používají e-maily nebo intranet, pokud je k dispozici. Přitom panuje nebezpečí, že zaměstnanci si informaci nepřečtou nebo ji zapomenou. Také za tímto účelem nabízí digitální vzdělávací platforma, jako je například Spedifort, velmi dobré možnosti. Na platformě lze vytvářet vlastní zprávy, které jsou pak zasílány zaměstnancům. Obsahy jsou trvale přístupné také na mobilních zařízeních. Administrátor se může navíc kdykoliv přesvědčit, zda informace byly přečteny a zpracovány.

Řízení kvality pro externí objednávky

Ve spedicích jsou objednávky často zadávány externím partnerům v dopravě, což umožňuje dosáhnout optimálního vytížení a neztrácet zakázky.

Pokud partneři neumí splnit vlastní standardy, může rychle docházet k problémům s kvalitou.

Co je tedy důležité pro zachování standardů kvality?

  • Stanovení kritérií pro partnery v dopravě
  • Vytvoření strategie, jak tato kritéria prověřit
  • Posílení spolupráce s osvědčenými partnery v dopravě

Právě v tomto okamžiku vznikají problémy, neboť kvalitu lze prověřit až po nákupu, tedy po poskytnutí služby. Další výzvou je časový tlak, neboť dopravce je často potřeba najít a objednat v krátkém čase.

Jaké jsou možnosti, aby kvalita byla i přesto zachována?

Využívání digitálních platforem

Tyto platformy stanoví vlastní standardy kvality, které je nutno splnit, aby bylo možno se registrovat. Neshodují-li se tyto standardy s vlastními, má dopravní firma takto dobrou možnost své standardy zachovat a zajistit je svým zákazníkům.

Vytvoření interních směrnic

Interní směrnice pro partnery v dopravě musí být formulovány a stanoveny jasně. Nejlepším řešením je vytvoření kontrolních seznamů, které budou k dispozici také pro nové partnery v dopravě a které musí být splněny. Díky tomu bude zajištěno, že procesy budou při zadání objednávek jiným partnerům probíhat jednotně.

Závěr

Pro zachování konkurenceschopnosti s pomocí řízení kvality je zapotřebí přijmout následující opatření:

  • Další vzdělávání zaměstnanců na vysoké odborné a aktuální úrovni
  • Srozumitelná dokumentace k prevenci chyb
  • Dobrý tok informací v celém podniku
  • Kritéria a směrnice platná interně i externě

 

O autorovi:

Andreas Rinnhofer se odvětví spedice věnuje již 20 let. Je fanouškem digitalizace a provozuje e-learningovou platformu Spedifort. Tato platforma pomáhá logistickým firmám zajišťovat flexibilnější a cenově výhodnější školení pro zaměstnance. Těší ho zejména, že jeho nápad byl prezentován v pořadu Galileo, který vysílá stanice Pro7, a články o něm pravidelně vychází také v odborných médiích.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Korona jako šance - nové koncepce pro silniční nákladní dopravu
Takto naleznete vhodný systém pro plánování a řízení dopravy

Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru