Z logistiky 03.09.2020
4

Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Nové předpisy pro přepravu zboží a nákladů z členských států Evropské unie a do nich.

Celní pravidla pro Evropu

Pohyb zboží v rámci EU je v zásadě volný. Platí však některé předpisy a omezení. S upraveným nařízením EU nyní vstoupilo v platnost více než 40 změn celních předpisů.

Ty platí od 16. července 2020: V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno 40 úprav celních předpisů, které se týkají různých oblastí logistiky. Níže uvádíme zásadní změny, které platí pro mezinárodní přepravu zboží za evropské hranice.

Vývozní prohlášení brzy přes vnitrozemský celní úřad

Nová pravidla platí mimo jiné pro vývozní prohlášení na zboží, které je do třetích zemí prodáváno elektronickou cestou. To se týká také mnoha kurýrních a expresních balíkových služeb, u nichž představuje přeprava jednotlivých balíků převážnou část jejich obchodní činnosti. Podle evropské právní úpravy bude možno od nynějška vyřídit všechny vývozní formality přes vnitrozemský celní úřad.

Analýza rizik při dovozu zboží přes celní úřad vstupu

Příslušnost pro analýzy rizik u zboží se dosud řídila místem určení. Nyní je příslušným úřadem celní orgán členského státu, v němž zboží vstupuje na celní území EU. Provozovatel dopravního prostředku pak musí podat žádost o odklon u prvního celního úřadu vstupu uvedeného ve vstupním celním prohlášení.

„Pokud dopravní prostředek vstupující na celní území EU přijede nejprve na celní úřad v některém členském státě, který nebyl uveden ve vstupním souhrnném celním prohlášení, informuje provozovatel tohoto dopravního prostředku nebo jeho zástupce uvedený celní úřad vstupu.“

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Žádost o odklon u jiného celního úřadu vstupu

Žádost o odklon může alternativně k registrační značce dopravního prostředku překračujícího hranice, datu a času příjezdu na první cílové místo na celním území obsahovat také pouze referenční číslo vývozní operace (MRN: Movement Reference Number). Celní úřady umožňují odevzdání papírového vstupního souhrnného celního prohlášení nebo místo toho povolují jiné písemné postupy sjednané mezi celními orgány. V takových případech ale pouze uvedení čísla MRN nepostačuje.

Vstupní souhrnné celní prohlášení není na základě stávajících dohod zapotřebí pro dovoz zboží ze Švýcarska, včetně Lichtenštejnska, Norska a Andory.

Celní odbavení se více digitalizuje

Mnoho změn souvisí také s tím, že v budoucnu budou zavedeny nové elektronické systémy na podporu celních úřadů. Clo se tedy bude více digitalizovat. To bude mít dopady na administrativní procesy, jako jsou prohlášení před příchodem nebo odesláním pro malé zásilky. Nové předpisy platí také pro elektronická celní prohlášení na zboží, které se prodává přes internet.

Aby se ekonomické zatížení snížilo, měly být původně zásilky zboží, jejichž jednotlivá hodnota nepřekročí 22 eur, za určitých podmínek od prohlášení před příchodem nebo odesláním osvobozeny.

Nyní musí například poskytovatelé kurýrních a expresních balíkových služeb a letečtí dopravci odevzdávat vstupní souhrnná celní prohlášení elektronickou cestou pro zboží zaslané poštou nebo zásilky o hodnotě nižší než 22 eur. V přepracovaném nařízení EU jsou za tímto účelem stanoveny různé termíny a časové okamžiky. Ty závisí na tom, zda je náklad přepravován letadlem, lodí, vnitrozemskou lodí, nákladním vozem nebo vlakem.

U hodnoty zboží mezi 22 eur a 150 eur jsou zásilky sice osvobozeny od cla, hradí se u nich ale dovozní daň z obratu. S budoucí daní z přidané hodnoty na obchody na dálku bude daň z přidané hodnoty účtována na veškeré zboží dovážené do EU, nezávisle na jeho hodnotě nebo kupní ceně.

Realizace v praxi: digitalizované firmy mají výhodu

Je třeba vyčkat, jak bude možno jednotlivá pravidla realizovat v praxi a jaké dopady to bude mít na procesy v přepravě a dobu přepravy zásilek.

Relativizující formulace v nařízení, jako „za předpokladu, že celní orgány jsou připraveny“, ponechávají úřadům určitý prostor při jeho naplňování.

Firmy, které své zásilkové procesy již nyní digitalizovaly, mají v tomto ohledu výhodu a jejich další administrativní zatížení bude nízké. Například u souhrnných prohlášení na zboží předají potřebná data rychle. Prostřednictvím logistických systémů, jako je například Smart Logistics System od TIMOCOM lze celní dokumenty, dodací listy a další dokumenty bez problémů vyměňovat a poskytovat mezi obchodními partnery digitálně. Lze tak zamezit zbytečnému čekání na hraničních přechodech a na místě určení.

 

Další zajímavé články:

Základem silné Evropy je logistika bez hranic

Transparentnost: posilovač efektivity v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru