Z dopravy 04.08.2020
3

Základem silné Evropy je logistika bez hranic

Mezinárodní silniční nákladní doprava je nepostradatelná pro zachování dodavatelských řetězců v zájmu silné Evropy

TIMOCOM|Volná cesta pro zboží a přepravy

Jen ten, kdo je silný, si může dovolit slabiny. Z tohoto pohledu je Evropa pořádný svalovec. Avšak takový, který trpí nedostatkem koordinace v okamžiku, kdy je potřeba svaly ukázat. Koronavirová pandemie nám na jedné straně ukázala hranice evropského myšlení a na druhé straně význam silniční nákladní dopravy v Evropě.

Co jsme viděli a zažili během karantény, není obrázek silné jednotné Evropy. Místo společného řešení byla v členských státech a sousedních zemích přijímána řada individuálních opatření. Uzavírání národních států místo společného postupu. Důsledkem bylo dočasné uzavření hraničních přechodů a dlouhé kolony nákladních vozidel.

Silná Evropa společnými silami

„Pandemie ukázala, jak křehký evropský projekt stále ještě je“, řekla také německá kancléřka Angela Merkelová v jednom z vládních prohlášení. Před začátkem německého předsednictví v EU, které začalo 1. července, kancléřka zároveň nabídla řešení, kterým bychom se měli v zájmu silného společenství řídit: „V Evropě se musíme posilovat navzájem.“ Jak pravdivá jsou její slova.

Silnou stránkou Evropy je volný obchod a pohyb zboží. To je zásadní předpoklad pro zachování dodavatelských řetězců, a to zejména v dobách krize. Aby bylo možné tuto silnou stránku využít, je třeba ji koordinovat společně. A to je ve fungující ekonomice především úkolem logistiky. Systémovou relevanci logistiky nejen pro naši zemi, nýbrž pro obyvatelstvo v celé Evropě ukázaly dopady pandemie a karanténních opatření v Evropě. Díky nasazení bezpočtu dopravců a kurýrních služeb se podařilo zvládnout strmě stoupající množství zásilek a zachovat dodávky do potravinových maloobchodů. Bez logistiky bychom stále ještě čekali na roušky a věci denní potřeby. Bez pokračujících dodávek pro výrobu by mnohem více firem, které sází na mezinárodní dělbu práce, i nadále nevyrábělo.

Fungující dodavatelské řetězce jsou bez neomezené silniční nákladní dopravy nemyslitelné

Aby každá evropská země mohla v kontextu celosvětové hospodářské soutěže o tržní podíly ukázat své silné stránky, je zapotřebí souhra hnacích sil v Evropské unii. Pokrok, hospodářský rozvoj a blahobyt neexistují bez velkého množství malých a středních podniků logistického odvětví, stejně tak fungující dodavatelské řetězce potřebují neomezenou silniční nákladní dopravu.

Politické a ekonomické kruhy musí zajistit podmínky pro spolehlivé a férové dodavatelské řetězce, které obstojí i během krizí. Zatímco u „Green Deal“ jsme v Evropě více či méně zajedno a stanovili jsme si ambiciózní klimatické cíle, k dopravě se v „evropském projektu“ i nadále přihlíží jen minimálně.

Skutečnou silou by bylo, kdybychom z Evropy udělali nejen první klimaticky neutrální kontinent. Také společné řešení pro udržitelné dodavatelské řetězce, které zajistí tok zboží a s tím spojenou infrastrukturu, by podpořilo hospodářskou sílu. Bezproblémový tok zboží a služeb je totiž základní podmínkou pro blahobyt Evropského společenství. Uzavřené hranice v rámci EU nezpůsobily pouze omezení v dopravě zboží. Mají negativní vliv i na evropskou soudržnost. Dlouhodobé a spolehlivé dodavatelské vztahy navíc výrazně snižují riziko výpadků výroby a práce.

IT a logistika pro panevropskou infrastrukturu

Evropská dělba práce funguje, protože logistika spojuje jednotlivé komponenty do velkého celku. IT a logistika vytvořily podmínky pro koordinaci takovýchto dodavatelských řetězců v Evropě. Díky digitalizaci zadávání přeprav je totiž spolupráce partnerů v dopravě a logistice jednodušší a bezpečnější i s přesahem za hranice národních států.

Základem může být například Smart Logistics System od TIMOCOM. V něm funguje spolupráce více než 130.000 uživatelů z více než 44 evropských zemí již dnes. Digitální aplikace, jako například burza nákladů, umožňují spolupráci všech aktérů v silniční nákladní dopravě v Evropě bez ohledu na hranice zemí či firem. Systém nabízí panevropskou, digitální infrastrukturu, která umožňuje snadnou, bezpečnou a férovou koordinaci na operativní úrovni. Jde totiž o logistiku, která žije z toho, že přepravní objednávky mohou být efektivně zpracovávány a celoevropsky koordinovány.

 

Aby se to podařilo, jsou otevřené hranice i nadále nezbytnou podmínkou.

 

Další zajímavé články:

Dopravní barometr TIMOCOM: Koronavirová krize má za následek drastické poklesy

Záludná cenová spirála: krátkodobě ušetřit, dlouhodobě draze zaplatit

Dopravní barometr TIMOCOM: Evropský dopravní trh se zmítá pod náporem korony

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru