Z dopravy 20.10.2020
6

Práce v logistice: Disponent

Vzdělání, plat a budoucnost

Pracovník ve spedici a logistice sedí u počítače a koordinuje přepravy.

V našem seriálu na blogu TIMOCOM se věnujeme práci v dopravě a logistice a sledujeme aktuální trendy a vývoj. V tomto článku se podíváme na jednu z nejčastějších pracovních oblastí ve spedici a logistice. Představíme Vám profesi disponentů, zjistíme, zda je to povolání, které obstojí do budoucnosti a vysvětlíme si, jaký význam pro toto povolání má nedostatek odborníků, koronavirus a digitalizace.

Co dělají disponenti?

Kolik vydělávají disponenti?

Kde pracují disponenti?

Kolik hodin pracují disponenti?

Jak se stát disponentem v logistice?

Jakou roli hraje digitalizace pro disponenty?

Jaký vliv má koronavirus na možné vzdělání?

 

Řidičů nákladních vozů je nedostatek, to je známá skutečnost. V sektoru logistiky vzniká ale další problém – podle „Barometru logistiky“ poradenské firmy SCI je to nedostatek disponentů. V dotazníkovém šetření mezi firmami uvedlo 44 % dotazovaných firem, že jim chybí personál v dispozicích.

Podle analýzy trhu nákladní dopravy „Marktbeobachtung Güterverkehr“, kterou zpracoval Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) pracuje v dispozicích více než 150.000 zaměstnanců. I přesto je však odborníků nedostatek. Od roku 2017 je počet volných míst vyšší než počet uchazečů.

Dostatek důvodů, proč se na vzdělání, plat a budoucnost disponentů podívat zblízka.

Co dělají disponenti?

Aby zákazníci dostali zboží včas v bezvadném stavu a současně byla flotila nákladních vozidel optimálně vytížena, k tomu je zapotřebí plánování a organizace. Mezi úkoly disponentů proto patří koordinace vozového parku a zadávání, správa a kontrola objednávek. Do dispozice mimoto patří ještě plánování tras a odpovídající přidělování řidičů, které musí zohledňovat zákonné úpravy a doby řízení.

Bez disponentů by se nákladní doprava zastavila – a to jak na železnici, tak i na silnici či na vodních cestách. V závislosti na blízkosti přístavu například disponent koordinuje také kontejnerové náklady, a tedy kombinovanou dopravu. Disponenti mají na starosti veškerou logistickou koordinaci, a proto mají široké spektrum úkolů.

Kolik vydělávají disponenti?

Hamburger Abendblatt uveřejnil platy za rok 2018. Disponenti si v průměru vydělají zhruba 30.000 eur hrubého ročně. Čím větší podnik je a čím větší profesní zkušenosti můžete prokázat, tím vyšší je příjem. Platy od roku 2012 trvale rostly.

Kde pracují disponenti?

V závislosti na velikosti podniku a oddělení se činnosti a hlavní úkoly disponentů liší. Ve spedicích a logistických firmách je nejčastější oblastí, kde disponenti pracují, zbožní a skladové hospodářství. Typické pracoviště je tedy blízko skladů nebo překladišť a nebo klasicky v kanceláři.

Kolik hodin pracují disponenti?

Jako obchodníci mají převážně běžnou pracovní dobu v kanceláři. V závislosti na zakázce a podniku k tomu může za určitých okolností patřit práce o víkendu a ve svátek. Převážná část pracovníků ve spedici a logistice pracuje více než 40 hodin týdně.

Pokud se vyskytnou neplánované události, může být zapotřebí práce přesčas. K tomu může dojít, pokud řidič oznámí centrále, že má problémy. Pokud jej například zastaví policie nebo je podroben rutinní kontrole, dochází ke zpoždění v celém procesu. Disponent je odpovědný za flotilu a za to, že zákazník obdrží zboží včas. Jeho úkolem je informovat zákazníky, pokud se posune očekávaný čas dodání jeho zboží, a v případě potřeby jízdu předisponovat.

Jak se stát disponentem v logistice?

Základem tohoto povolání je vyučení v oboru obchodník/obchodnice pro spedici a logistické služby. Práci v dispozici si lze zvolit jako specializaci. Vyučení v tomto oboru trvá tři roky.

Vyučit se v této oblasti se vyplatí, neboť v dispozicích i přes rostoucí počet zaměstnanců panuje nedostatek odborníků. V roce 2019 nastoupilo do učení více než 15.000 nových učňů. Šance na to, že po vyučení zůstanete v učňovském podniku, je velmi dobrá a měsíční odměna se pohybuje na celostátním průměru. V závislosti na regionu a velikosti podniku činí plat nastávajících obchodníků pro spedice a logistické služby v prvním učňovském roce zhruba 700 euro hrubého měsíčně. V dalším průběhu tento plat roste zhruba o 100 euro za každý učňovský rok. 

Podíl žen v tomto oboru činí zhruba 36,5 procent a je nižší než celostátní průměr. A jejich podíl mezi učni má navíc klesající tendenci. Možností, jak se vyrovnat s nedostatkem odborných pracovníků, by bylo nadchnout dívky a mladé ženy pro dopravu a aktivně je jako budoucí učnice oslovovat.

V tomto učňovském oboru lze teoreticky začít s jakýmkoliv dokončeným vzděláním, nebo dokonce bez něj. V oboru pracuje více než 20.000 zaměstnanců bez dokončeného profesního vzdělání a 12.000 je vyučeno v jiném oboru. To dokazuje, že v logistice se mohou dobře uplatnit i lidé z jiných oborů. Uchazečům, kteří mají dokončené základní nebo střední vzdělání, dává mnoho firem přednost.

Jakou roli hraje digitalizace pro disponenty?

Podle studie „Marktbeobachtung Güterverkehr“ zpracované BAG povede digitalizace výhledově ke změnám v obchodní oblasti. Spektrum úkolů se bude měnit a větší důraz v pracovním dni bude kladen na náročnější a komplexnější logistické služby. Celkem 67 procent firem dotazovaných ve studii BAG uvedlo, že zásadně podporují další profesní rozvoj svých zaměstnanců. Doškolování zpravidla nejčastěji probíhá v oblasti znalostí IT, což ukazuje, že obor se dobře připravuje na budoucnost.

Kromě možností kariérního postupu ve firmě samotné existuje mnoho možností dalšího vzdělávání. Příkladem je zkouška na odborného ekonoma pro nákladní dopravu a logistiku nebo pro logistické systémy, rekvalifikace na dopravního ekonoma, státní zkouška na podnikového ekonoma nebo vysokoškolské studium v oboru spedice, doprava, logistika nebo management dodavatelského řetězce.

Jaký vliv má koronavirus na možné vzdělání?

Lockdown a zavřené hranice měly velký vliv na celé evropské hospodářství. Logistika a odvětví jejích zákazníků se však pomalu zotavuje. BAG každý týden zveřejňuje zprávy týkající se dopadů koronavirové krize na německý trh nákladní dopravy. V poslední zprávě ze dne 17. srpna 2020 uvedly dotazované firmy, že počet zakázek postupně opět roste.

Spolková vláda ve svém programu "Zajištění míst v učebních oborech" připravila zhruba 500 milionů euro pro malé a středně velké podniky na roky 2020 a 2021. Cílem je nabídnout podnikům ekonomickou podporu tak, aby zajistily učňům dokončení jejich učebního oboru nebo mohly nabídnout nová místa pro učně. Firmy mohou získat až 3.000 eur státní podporu, pokud zaměstnají nového učně.

S ohledem na hospodářské zlepšení je situace pro vyučení v logistice za daných okolností celkově dobrá.

Práce disponenta je vhodná pro každého, kdo má talent na plánování a organizaci. V tom případě pak najde rozmanité povolání se solidním příjem, ve kterém je řada nejrůznějších zásadních úkolů. Logistika je společně s dopravou sektorem, který je doslova v pohybu. Digitální transformace ovlivní také práci disponentů, nenahradí je však. Proto je povolání obchodníka ve spedici a logistických službách povoláním, které má budoucnost.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Zpožděná platba: Co dělat, když obchodní partner nezaplatí?

Korona jako šance - nové koncepce pro silniční nákladní dopravu

Konsolidace přeprav v průmyslu a obchodu

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru