Z logistiky 18.10.2021
4

Jak se dostat rychleji k penězům: Proč se faktoring v logistice vyplatí

Faktoring je oblíbeným platebním prostředkem v logistice dopravy

Stejně jako mnoho dalších oborů bojuje logistika dopravy s dlouhými splatnostmi – a často se stejně dlouhým prodlením plateb. Firmy přitom pracují s maržemi, které jsou již beztak nízké. „Díky faktoringu se rychleji dostanete ke svým penězům a můžete dosáhnout vyšších obratů“, zní často od poskytovatelů. Jak ale faktoring vlastně funguje a čeho je dobré se přitom vyvarovat? V článku na blogu shrnujeme ty nejdůležitější informace a rady odborníků.

Seznámit se s faktoringem

Obsah

 

 

 

 

 

 

1. Jak faktoring probíhá a k čemu je dobrý?

Faktoring lze velmi dobře popsat, když si představíme, jak funguje přepravní služba. Dopravce totiž doslova platí předem: Dopravu pro svého zadavatele nejdříve financuje sám - a nese plné riziko, jestliže zadavatel neuhradí fakturu. A v případě, že přepravu nemůžete nebo nechcete provést sami, zadáte ji jiné firmě. Podobně funguje faktoring: Svoje riziko financování můžete postoupit tím, že předfinancováním faktury pověříte faktoringovou firmu.

Faktoring je tedy finanční služba, při níž prodáváte ještě nesplatné pohledávky faktoringové firmě. Ta přebírá práva k pohledávkám a uhradí je ihned poté, co byla objednávka přepravy prokazatelně provedena. Konkrétně je to tak, že zpravidla během 24-48 hodin je vyplaceno cca 80-90 % splatné částky, jak říká většina poskytovatelů. Zbývající částka je zaplacena ve chvíli, kdy zadavatel zaplatil faktoringové firmě celou částku. Tímto způsobem odpadá dlouhé čekání. Navíc to je možnost, jak z firmy vyčlenit upomínání a riziko výpadku plateb, takzvané delcredere riziko.

 

2. Kolik faktoring stojí?

Náklady na faktoring hradí zadávající dopravní firma. Zpravidla se skládají ze dvou základních stavebních prvků:

  • Faktoringový úrok

Ten je srovnatelný s běžnými bankovními úroky za kontokorent. Úrok se řídí bonitou zadávající firmy a bonitou dlužníků. Navíc se úrok počítá od využití faktoringu do obdržení platby od dlužníka, tedy vždy s ohledem na skutečnou platnost pohledávky. Čím rychleji dlužník fakturu faktoringové firmě zaplatí, tím nižší jsou úroky, které musí zaplatit dopravce.

  • Poplatek za faktoring

Tento paušální poplatek se hradí za to, že faktoringová firma přebírá riziko výpadku platby. Jeho výše se řídí obratem, počtem faktur a zákazníků. Poplatek za faktoring zpravidla činí 0,5 až 2,5 % fakturované částky, která má být předfinancována.

V zásadě platí: S výškou obratu se zvyšuje rovněž poplatek za faktoring. Faktoringový úrok je tím nižší, čím lepší je celková finanční situace podniku.

 

3. Jaké existují druhy faktoringu?

Existuje mnoho variant faktoringu, které nabízí různé možnosti. Zde uvádíme krátký přehled nejoblíbenějších druhů:

 

  • Pravý faktoring je nejrozšířenějším druhem. Faktoringová firma v tomto případě nese plné riziko. Dokonce i v případě, že dlužník nakonec nezaplatí. Zákazník faktoringu tak má každopádně jistotu, že pohledávky mu budou zaplaceny včas.
  • Jako nepravý faktoring se tedy označuje varianta, u níž není zaručena ochrana platby, tedy riziko výpadku platby nese i nadále zákazník faktoringu.
  • V případě otevřeného faktoringu jsou dlužníci informováni o tom, že jejich pohledávky byly prodány. V Německu je pravý faktoring většinou kombinován s otevřenou variantou.
  • V případě, že dlužníci nejsou o faktoringu informováni, jedná se o skrytý faktoring.
  • Reverzní faktoring neboli „obrácený“ faktoring je využíván v situacích, kdy umožňuje zajistit si skonta, resp. slevy při nákupu výrobků, zboží nebo služeb. Iniciátorem reverzního faktoringu je dlužník, který nabízí výhody faktoringu svým dodavatelům. Poskytovatel faktoringu uhradí fakturu přímo, aby tak získal slevu z ceny a delší splatnost.
  • K full service faktoringu patří rovněž upomínání, resp. inkasní služba.

 

4. Komu se faktoring vyplatí?

Mnoho malých a středních podniků pracuje s nízkými maržemi a má výhrady, protože faktoring pro ně znamená další náklady. Z dlouhodobého hlediska však může vést k vyššímu obratu, protože firmám umožní přijímat více zakázek. Minimalizuje se riziko výpadku plateb. Mimoto odpadá předfinancování a firma má k dispozici více kapitálu na investice.

 

5. Výhody faktoringu pro dopravce

Dřívější úhrada faktur formou faktoringu zlepšuje zejména u logistických firem, které musí jinak dlouho čekat na své peníze, jejich bonitu a likviditu. Výdaje jsou uhrazeny hned a zbytek finančních prostředků investován. Díky tomu můžete navýšit obraty a díky tomu potenciálně dosáhnout vyššího zisku. To zase přináší důležitou konkurenční výhodu.

Celkově díky faktoringu minimalizujete rizika a administrativní nároky a můžete se ještě více soustředit na Vaši hlavní činnost. Při volbě poskytovatele je zapotřebí, stejně jako u každé jiné smlouvy, zkontrolovat a srovnat podmínky. Ty by měly být srozumitelné a transparentní, a to i bez překladu advokátem. To Vám umožní najít pro Vaše podnikání ten nejlepší faktoringový model.

 

Seznámit se s faktoringem

Mohlo by Vás také zajímat:

Mění koronavirová pandemie vyřizování plateb v logistice?
Jak optimalizovat procesy v logistice
Jak rozhraní odstraňuje komunikační bariéry

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru