Z logistiky 27.04.2021
4

Jak optimalizovat procesy v logistice

Změny jako šance: Optimalizace procesů pro průmysl a obchod.

Vzdát se důvěrně známého, změnit způsoby myšlení a procesy - kdo by to dělal rád? To je jasné: Všichni ti, kdo chtějí zůstat flexibilní a konkurenceschopní. Ti totiž změnu považují za šanci. Ve vztahu k logistice to znamená, že efektivní dodavatelský řetězec nekončí u splnění objednávky. Důležitá je jeho procesní optimalizace. Jejím cílem je přitom zvýšení efektivity a snížení nákladů s přihlédnutím ke dvěma důležitým faktorům:

 1. rostoucí flexibilitě;
 2. vysokým nárokům na služby.

Optimalizace procesu s pomocí digitálních aplikací

K tomuto cíli vede pět kroků – od definování procesů důležitých pro konkurenceschopnost až po vyhodnocení. Rozumný doplněk přitom představují digitální řešení, jako je Smart Logistics System od TIMOCOM a rozhraní k již používaným logistickým systémům. Tyto technologie nabízí právě firmám z průmyslu a obchodu možnost, aby v případě, kdy potřebují rychle zajistit logistické služby, vstoupily do přímého kontaktu s dopravními a logistickými firmami. Tímto způsobem lze například velmi rychle zabezpečit náhlé špičky v objednávkách a výhodně sloučit několik zásilek do jedné přepravy.

Konsolidovat přepravy, nalézt flexibilní dodavatele a digitálně zasílat právně závazné objednávky přeprav:

Optimalizujte Váš dodavatelský řetězec – s TIMOCOM

Pět kroků optimalizace procesu

Způsob, jakým toto komplexní téma uchopit a změnit stávající procesy, vysvětluje pětistupňový plán profesora Horsta-Tila Beyera. Zde naleznete zjednodušené shrnutí:

 1. Definování ovlivňujících faktorů
 • V tomto kroku je nutno vyjasnit tyto otázky: Jaké jsou rozhodující faktory ziskovosti? Jak silná je aktuální orientace na zákazníka? Která kritéria služeb (např. time-to-market, transparentnost, procesní a průběhové časy) jsou pro firmu zásadní?
 1. Analýza současných procesů
 • Tato analýza osvětlí organizační strukturu a organizaci procesů, odkryje průběhové a dodací doby a procesní náklady s cílem vytvořit model procesů probíhajících ve firmě. Přitom se lze zaměřit na nejdůležitější centrální procesy a zjevná slabá místa.
 1. Koncepce požadované struktury
 • Do této struktury je zahrnuta ideální představa o například flexibilních procesech uzpůsobených struktuře firmy. Které postupy lze optimalizovat, zjednodušit nebo eliminovat cílenými opatřeními? Jakou přidanou hodnotu služeb lze vyvinout a jaké nástroje, procesy nebo rozhraní jsou k tomu zapotřebí?
 1. Opatření k realizaci (změna)
 • Zde může být účelným prostředkem outsourcing nebo insourcing jednotlivých procesů. Také cílená rozhraní nebo platformy mohou vytvořit přidanou hodnotu k vlastnímu výkonu, která přispěje k dosažení firemního cíle.
 1. Ověření (vyhodnocení) výsledků
 • V tomto posledním kroku se provádí porovnání provedených opatření a jejich účinků s definovaným cílem z kroku 1. V závislosti na výsledku se provedou úpravy nebo proběhne druhé kolo.

Optimalizace procesů ve smyslu logistických služeb

Právě u firem zapojených do dodavatelského řetězce v sobě optimalizace procesů skrývá šanci, jak zlepšit jejich služby. V centru pozornosti zúčastněných je přitom oblast kvality, čas a náklady. Kromě posouzení stávajících interních procesů jsou sledovány rovněž procesy mezi těmito účastníky:

 • podnik a dodavatelé;
 • podnik a zákazníci;
 • podnik a obchodní partneři.

TIMOCOM podporuje optimalizaci dodavatelského řetězce

Průmyslové a obchodní firmy potřebují vysokou míru flexibility, aby byly schopné kdykoliv reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Přesně zde nastupuje TIMOCOM se svým Smart Logistics System, který zapojeným firmám umožňuje vědomý přechod z reakce na akci. Výrobci nebo obchodníci v případě potřeby vstupují do přímého kontaktu s vhodnými logistickými firmami. Potřebná služba, např. rychlá přeprava převisu výroby, se sjednává digitální cestou rychle a individuálně. Nabídku od TIMOCOM doplňují tři rozhraní:

Rozhraní od TIMOCOM jako pomocníci při optimalizaci

Úspěšné logistické firmy v posledních letech intenzivně investovaly do informačních technologií. Patří mezi ně rovněž aplikace orientované na služby, které nabízí větší transparentnost ohledně stavu dodávky.

Jedním z příkladů je úspěšná realizace zákazníka TIMOCOM, firmy Quehenberger Logistics. Tato firma implementovala všechna tři rozhraní tohoto IT poskytovatele, a to jak ke stávajícímu ERP systému, tak i k používanému poskytovateli telematiky. Výsledkem této spolupráce jsou nejen optimalizované procesy, nýbrž také lepší služby.

Optimalizace procesů, omezení problémů v dodavatelském řetězci, zlepšení služeb

Pětistupňový plán v souhře s řešeními, jako jsou rozhraní, ukazuje, že optimalizace procesů nabízí šanci zvýšit jak konkurenceschopnost, tak i růst tím, že firma usiluje o dosažení definovaného růstu hodnot. V ideálním případě je vytvořen co nejkomplexnější obrázek o současném stavu, který lze prověřit s pomocí benchmarkingu, analýzy slabých míst a kalkulace procesních nákladů. Kdo zná svůj současný stav, může posoudit, zda digitální aplikace mohou pomoci k dosažení požadovaného stavu.

Pro podniky, které používají TMS nebo ERP systém současně se systémem od TIMOCOM, se vyplatí zaměřit se na tři rozhraní poskytovaná touto IT firmou. Propojení různých softwarových řešení může generovat významnou přidanou hodnotu - jak pro firmy samotné, tak i pro jejich zákazníky.

Konsolidovat přepravy, nalézt flexibilní dodavatele a digitálně zasílat právně závazné objednávky přeprav:

Optimalizujte Váš dodavatelský řetězec – s TIMOCOM

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Zvýšit flexibilitu, snížit výdaje: Efektivní logistika pro výrobu a obchod

Jak rozhraní odstraňuje komunikační bariéry

Spolupráce díky propojení DOPRAVA ZÁRUBA M & K a Vertex

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru