Z dopravy 09.03.2021
4

Jak rozhraní odstraňuje komunikační bariéry

Další úroveň logistiky

Disponent pomocí aplikace Tracking kontroluje, kde se nachází vozidlo.

Jsou-li k dispozici všechny informace, lze dodavatelský řetězec lépe optimalizovat. Sdílení dat je však v logistice stále ještě citlivé téma. Je výměna dat bezpečná? Kteří obchodní partneři mají data dostat a co se nimi stane potom? Prostřednictvím jakého systému lze data vyměňovat a co je pro implementaci takového systému zapotřebí? Odpovědi na tyto otázky si přečtěte v tomto článku na blogu.

Tyto otázky řeší obchodní a průmyslové firmy, ale i logistici a speditéři dennodenně. I když digitalizace postupuje vpřed, stále ještě jsou v rámci dodavatelského řetězce zapotřebí optimalizace, a to zejména v případě, kdy spolupracují různí aktéři. Cílem je rozvinutější využívání dodavatelského řetězce a tím další úroveň logistiky, anglicky Advanced Logistics. Na trhu je k dispozici celá řada programů a softwarů k organizaci operativních procesů.

Důležité ale je spíš vytvářet vysoce rozvinuté toky informací, které umožní optimalizovat dodavatelské řetězce.

Pro vytvoření rozšířené komunikace v dodavatelském řetězci jsou zapotřebí bezpečná a jednoduchá propojení, která jsou kompatibilní se stávajícími digitálními řešeními vlastního podniku. Jednou z možností jsou rozhraní, která propojují jednu či několik aplikací. Umožňují výměnu dat v reálném čase, aby se tak zabránilo komunikačním bariérám mezi obchodními partnery.

Přepínání mezi programy a aplikacemi je stále ještě problém

Inteligentní propojení budou v odvětví dopravy a logistiky i nadále získávat na významu. Ve studii poradenské firmy PricewaterhouseCoopers, krátce PwC, účastníci uvedli, že nejdůležitějším úkolem budoucnosti je zvýšení efektivity dodavatelského řetězce. To bude fungovat pouze s inovativními digitálními řešeními. Tato řešení jsou hlavními prvky, které umožní, aby logistické firmy zůstaly konkurenceschopné a uměly reagovat na měnící se potřeby trhu.

Jednou z největších výzev při zvýšení efektivity dodavatelského řetězce je roztříštěná komunikace mezi zúčastněnými. Digitální řešení mohou i zde vytvářet mosty.

Rozhraní vytváří automatizované procesy

Partnerské firmy mohou bez přepínání mezi programy pracovat již například s aplikacemi ve Smart Logistics System od TIMOCOM.

Rozhraní, která jsou označována také jako Application Program Interfaces (zkráceně API), propojují různé systémy, které spolu za normálních okolností neumí komunikovat.

Například s rozhraním Tracking mohou firmy sledovat všechna vozidla pohodlně na jedné mapě ze svého interního firemního logistického softwaru. Dodavatelé mohou prostřednictvím tohoto rozhraní dočasně nebo trvale sdílet telematická data svých vozidel s partnery, kterým důvěřují, a snížit tak nezbytnou komunikaci se zadavatelem. Již není nutné zadávat údaje dvakrát do dvou různých systémů. Všem zúčastněným to přináší transparentnost o poloze vozidel, a to během celé přepravy. Tak lze také realisticky odhadnout, kdy zboží dorazí k příjemci. Všechny tyto procesy probíhají přes rozhraní (téměř) automaticky. Nezbytná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se podstatně omezí. To šetří čas a vytváří kapacity pro správu většího počtu objednávek. Je-li proces přepravy takto transparentní a digitalizovaný, lze dosáhnout vyšších obratů.

IT integrace je často drahá a náročná

V logistice je význam, jaký pro tento obor mají zejména API, již známý, přesto však existují překážky při jejich realizaci. Pro implementaci rozhraní potřebuje firma znalosti v oblasti IT, což většinou poskytují externí firmy jako službu. Kromě toho lze mosty k partnerským firmám stavět většinou pouze bilaterálně. Pro firmy, které plánují realizaci vlastními silami to znamená, že pro každou firmu je nutno vytvořit individuální rozhraní. To s sebou přináší náklady a skrývá riziko, že pokud dojde ke změnám v obchodním partnerství nebo dokonce k jeho ukončení, pak by i most k této firmě byl zbytečný. Z tohoto důvodu je rozumnější využívat digitální systém, který nabízí jak jednoduchou a bezpečnou implementaci, tak i rozhraní k mnoha různým partnerským firmám.

Bezpečná výměna dat díky propojení – rozhraní Tracking

Pro naše zákazníky, kteří si přejí větší transparentnost v provádění přepravy nebo chtějí GPS data dále zpracovávat, je bezpečným řešením rozhraní Tracking. Rozhodujícím faktorem tady je totiž transparentnost, která pomáhá firmám, aby zůstaly konkurenceschopné. Pokud se odstraní komunikační bariéry, lze získaná data vyhodnocovat efektivněji. Lze-li z dostupných dat vyvozovat závěry, vznikají trvalé poznatky z přepravního procesu.

Více než 45.000 zákazníků je součástí sítě Smart Logistics System od TIMOCOM, což zvyšuje Vaši šanci nalézt vhodného obchodního partnera a propojit se s ním. Využijete-li již existující řešení od TIMOCOM, nepotřebujete dvojstranná rozhraní. Již existující rozhraní k partnerským firmám v síti TIMOCOM Vám nabízí bezpečnost vlastních dat, nižší náročnost sdílení informací a jednodušší obsluhu.

Rakouská spedice Vertex používá rozhraní Tracking velmi úspěšně a čas potřebný na komunikaci s obchodním partnerem DOPRAVA ZÁRUBA M & K omezila na minimum.

Přečíst více

Mohlo by Vás také zajímat:

Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management pro průmysl a obchod

Naplánujte přepravu vlastních produktů individuálně a na základě dat

Smart Logistics je nejsilnější páka pro úsporu výdajů a růst

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru