Z logistiky 26.11.2020
4

Smart Logistics je nejsilnější páka pro úsporu výdajů a růst

Inteligentní propojení jsou v odvětví dopravy a logistiky důležitější než kdy dříve.

Smart Logistics snižuje výdaje v dodavatelském řetězci.

Smart Logistics snižuje výdaje v dodavatelském řetězci. To je výsledek studie poradenské firmy PwC. Co si ale pod tímto pojmem představit a co to konkrétně znamená pro logistické procesy? V tomto článku na blogu ukážeme, jak je inteligentní propojení pro logistiku důležité a jak toho mohou firmy využít.

Digitalizace přinesla v uplynulých letech zásadní optimalizaci procesů také do odvětví logistiky. Přitom byla použita řada technologických inovací, s jejichž pomocí byly vylepšeny procesy a aktivity. Umělá inteligence je stále více používána ve skladové logistice, vychystávání zboží se stále více automatizuje a proces výměny palet, který je někdy ještě hodně náchylný k chybám, se digitalizuje. To je jen několik případů, které ukazují, jak moc digitalizace již zjednodušila a urychlila procesy

Chytré propojení jako klíč pro efektivní dodavatelský řetězec

Přitom nejde jen o digitalizaci dosavadních procesů, nýbrž o jejich vzájemné propojení. Smart Logistics je inteligentní propojení dopravců, speditérů, výrobců a koncových zákazníků - jakož i jejich programů a systémů, které používají.  Až teprve to umožňuje interaktivitu a účinné plánování za hranice vlastního podniku.

Ti totiž jen zřídka pracují sami, nýbrž téměř stále s partnery jako jsou speditéři, dopravní firmy nebo provozovatelé skladů. Z ekonomického hlediska je to výhodné, především pro výrobce, kteří dopravu již nezařizují interně a například již nemají vlastní vozidla. Pro firmy se tím ale také zvyšuje počet partnerů a externích pracovních procesů, které je pro dodání zboží nutno koordinovat. V budoucnosti tedy bude o to nezbytnější kompletně propojovat systémy jak ve vlastní firmě, tak i mimo ni. Smart Logistics je klíč k inteligentní logistice.

Efektivní dodavatelský řetězec jako klíč ke snížení výdajů

V rámci studie poradenské firmy PricewaterhouseCooper, zkráceně PwC, která vyšla v dubnu 2020, bylo dotazováno více než 1.600 vedoucích pracovníků ze 33 zemí na téma budoucího vývoje. Účastníci uvedli, že nejdůležitějším úkolem do budoucnosti je zvýšení efektivity dodavatelského řetězce. Aby bylo možno reagovat na stále se měnící požadavky trhu, například z důvodu šíření koronaviru a z toho plynoucích dopadů, jsou zapotřebí zcela propojené ekosystémy dodavatelských řetězců, které zajistí úspěch.

Vzhledem k tomu, že význam propracovaných dodavatelských řetězců byl znám, firmy, které byly respondenty studie, do nich silně investovaly. To vedlo v roce 2019 ke zvýšení obratů a snížení výdajů o necelých 7 procent v porovnání s předchozím rokem. Více než 50 procent respondentů, kteří předtím investovali do vylepšení dodavatelských řetězců, uvedlo, že díky tomu zaznamenali pozitivní nebo dokonce velmi pozitivní dopad na jejich podnik. Ve Smart Logistics spatřovali nejsilnější páku pro úsporu výdajů a růst. 59 procent plánuje i nadále investovat do chytré logistiky.

Nejen šedá teorie: Smart Logistics v praxi

Podle studie společnosti PwC efektivita dodavatelského řetězce také znamená, že náklad je nabízen na zcela propojeném dopravním trhu, což umožňuje získat nejlepší cenu a co nejrychleji nalézt dopravce.

Propojování probíhá prostřednictvím digitálního partnera, který umožňuje, aby mezi obchodními partnery probíhaly automatizované procesy. TIMOCOM tuto vizi v logistice zčásti již naplnil. Díky IT rozhraním, takzvaným API, k jiným partnerům lze logistické procesy podstatně urychlit a zefektivnit.

Díky rozhraní Burza nákladů mohou například partnerské firmy vyhledávat a nabízet přepravy a volné vozy v burze nákladů ve Smart Logistics System od TIMOCOM přímo z interního firemního softwaru pro logistiku. Není tedy nutné zadávat údaje dvakrát, do dvou různých systémů. Úspora času je obrovská.

Chytrá podpora v nejistých dobách

Studie společnosti PwC navíc ukazuje, že inteligentní propojení jsou v odvětví dopravy a logistiky důležitější než kdy dříve. A přesto: „Menší podniky se často obávají vysokých investičních nákladů“, říká Stefan Schrauf, partner a vedoucí oddělení Operations a Supply Chain Europa v PwC. Tím ale nejsou myšleny pouze peníze. Tato poradenská firma radí pro úspěšnou implementaci efektivního dodavatelského řetězce nejen integraci nových IT technologií ve firmě, nýbrž úplnou transformaci dosavadních procesů. Systémy, jako je tento od TIMOCOM, naopak nabízí technické výhody, aniž by k tomu přidávaly finanční a operativní nevýhody.

 

Pro správu a optimalizaci logistických procesů je tedy mimořádně důležité zajistit bezchybnou integraci stávajících partnerů v celém logistickém řetězci. Díky plynulému propojení této sítě mohou podniky proměnit svou logistickou síť v konkurenční výhodu, která jim pomůže lépe zvládnout různé požadavky trhu.

Zejména během koronavirové pandemie se ukázalo, jak rychle a drasticky se situace na trhu může změnit. Proto je důležité investovat do efektivity dodavatelského řetězce tak, aby firma mohla i nadále pracovat agilně a flexibilně.

Pokud Vás Smart Logistics System od TIMOCOM a další služby tohoto poskytovatele IT zaujaly, můžete se

informovat zde.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak snížit výdaje a optimalizovat procesy ve firmě?

Konsolidace přeprav v průmyslu a obchodě

FreightTech: Digitalizace mění logistiku

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru