Z logistiky 11.08.2020
2

FreightTech: Digitalizace mění logistiku

Digitální aplikace a služby propojují procesy a automatizují dodavatelský řetězec. Firmy musí využít tyto šance, aby se připravily na budoucnost.

TIMOCOM|FreightTech digitální aplikace

Nacházíme se v dynamické době, v níž jsou analogové procesy stále více digitalizovány. Jak v našem každodenním životě, tak i v pracovním světě se inteligentní, integrované a automatizované procesní kroky používají ke snížení výdajů a zvýšení efektivity. V tomto seriálu na našem blogu se budeme věnovat segmentu FreightTech a tomu, jak tento segment v následujících letech revolučně promění klasický řetězec tvorby přidané hodnoty.

Co je FreightTech?

Zatímco ve Spojených státech se tento pojem již běžně používá pro technologický sektor v přepravě zboží a nákladů, v Evropě se zatím používá málo. FreightTech popisuje faktory pohánějící digitalizaci v řetězci tvorby přidané hodnoty v logistice: představují nová digitální řešení, která slouží k optimalizaci dodavatelského řetězce. Zahrnují veškeré digitální aplikace od intralogistiky přes logistiku dopravy až po skladovou logistiku. Technologie a aplikace v sektoru FreightTech jsou různorodé a lze je shrnout do následujících oblastí:

Inteligence

Logistika je velmi komplexní obor v neposlední řadě proto, že propojuje velký počet aktérů, dodavatelů a partnerů. To je ideální základ pro rozhodnutí založená na datech. Inteligentní aplikace představují nástroje a programy pro generování, přenos a lepší analýzu dat.

Automatizace

S pomocí automatizačních aplikací jsou procesy automatizovány a snižuje se podíl manuální práce. Například použití robotů zvyšuje produktivitu. S tím spojené snižování výdajů, delší životní cyklus a tedy delší produktivní období jsou důvodem pro intenzivnější využívání příslušných systémů v logistice.

Integrace

Integrace zahrnuje FreightTech aplikace, které propojují různé aktéry v logistice a zlepšují transparentnost a komunikaci mezi partnery na trhu. Dobrým příkladem jsou různé modely platforem. Jejich obliba v logistice roste. Mnohé velké, tradiční firmy již význam FreightTech také pochopily a řešení integrovaly nebo je samy vyvinuly.

Aplikace a nástroje různých oblastí na trhu FreightTech lze v závislosti na potřebě a kompatibilitě používat kombinovaně nebo se mohou vzájemně doplňovat. Technologie rozhraní například v digitálním světě umožňuje vzájemné propojování různých systémů. To snižuje chybovost při zadávání a šetří čas i výdaje.

Správná příprava firem na budoucnost

Dosavadní vývoj potvrzuje budoucí význam IT také pro logistiku. Odvětví dopravy a jeho obchodní procesy se již proměnily díky možnostem, které nabízí propojený svět. V centru logistiky se dnes nachází ekosystémy sestávající ze sítě zahrnující všechny, kteří jsou zapojeni do dodavatelského řetězce a přepravy zboží. K tomuto závěru dospěli odborníci z firem Roland Berger a TIMOCOM v tzv. white paper (bílé knize) o budoucnosti logistiky. Chtějí-li tradiční firmy správně využít šance trhu FreightTech, pak musí porozumět celému ekosystému a uzpůsobit své obchodní modely v souladu s digitálním pokrokem. Pouze tak obstojí v dynamickém tržním prostředí a získají jistotu do budoucnosti. To se podaří jen formou propojení s jinými oblastmi a systémy.

 

Další zajímavé články:

Záludná cenová spirála: krátkodobě ušetřit, dlouhodobě draze zaplatit

Dopravní barometr TIMOCOM: Koronavirová krize má za následek drastické poklesy

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru