Z logistiky 29.10.2020
3

Jak snížit výdaje a optimalizovat procesy ve firmě?

Příspěvek od Andrease Rinnhofera

Obchodnice u notebooku, která na kalkulačce počítá procesní výdaje.

Chcete-li maximalizovat zisk firmy, vyplatí se zkontrolovat běžné výdaje a zjistit, jak je lze ještě více snížit. Na rozdíl od zvýšení obratu jsou s tím spojeny podstatně nižší nároky. Také optimalizací interních postupů lze dosáhnout výrazných úspor, které mohou trvale snížit běžné výdaje. Přitom je ale zapotřebí si všímat nejen nákupu. Kde se však přesně skrývá potenciál úspor ve Vaší firmě?

S malými úsporami v nákupu lze dosáhnout velkých výhod

Nehledě na to, zda se jedná o nákup služeb nebo materiálů. Většinou jsou to položky, které výrazně snižují kladný výsledek na konci obchodního roku. Tím roste tlak na nákupčí. Díky dobrému vyjednávání totiž lze průběžné výdaje dále snižovat a šetřit. To je obzvláště efektivní, neboť každé snížení výdajů v plné výši zvyšuje zisk podniku. Dosažení vyššího zisku zvýšením obratu je podstatně náročnější - dražší je například akvizice nových zákazníků nebo rozšíření marketingových aktivit.

Je-li dokonce možné kombinovat obojí, pak lze dosáhnout maximálního zisku.

Optimalizace personálních procesů

Velký počet zaměstnanců, kteří pochází z jiných oborů, a vysoká fluktuace jsou především ve spedicích důvodem vyšších výdajů. Nové kolegy je zapotřebí zapracovat, zaměstnanci přicházející z jiných oborů potřebují kvalifikovaná školení. Pokud zde nejsou procesy optimálně sladěny, vznikají na tomto místě vysoké ztráty. Pracovní síly je zapotřebí zaplatit dvakrát, různé instruktáže a postupy je nutno zpracovávat zvlášť. Efektivní řešení nabízí e-learningové platformy pro spedice. Díky tomu lze zaškolení nových a další vzdělávání stávajících zaměstnanců vhodně integrovat do všedního pracovního dne.

Investice do vlastních personálních zdrojů

Zejména předepsaná bezpečnostní školení pro zaměstnance často nabízí externí podniky. Pro rozvoj firmy je ale důležité také další vzdělávání zaměstnanců. Pro účinné snížení výdajů se nabízí několik opatření:

  • provádění bezpečnostních instruktáží vyškolenými zaměstnanci;
  • zlepšování kvalifikace stávajících zaměstnanců pro vyšší pozice;
  • optimalizace interních procesů s vlastním, dále vyškoleným personálem.

Integrace dalšího vzdělávání do všedního pracovního dne

Digitální vzdělávací platformy lze využívat během pracovní doby a s pomocí většiny mobilních zařízení. Tímto způsobem lze integrovat výukové jednotky do všedního dne a optimálně tak využít pracovní dobu. Díky tomu ušetříte další pracovní dobu navíc a externí odborníky.

Závěr

Rozhodující roli při zvyšování zisku hraje optimalizace interních procesů a snižování výdajů na nákup. Také investice do vlastního personálu se dlouhodobě vyplatí. Získají-li zaměstnanci možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, posílí to jejich vazbu na zaměstnavatele. Sníží se tak významné výdaje, které souvisí s vysokou fluktuací personálu v odvětví dopravy. Cenné znalosti a kompetence zůstanou zachovány ve firmě. 

 

O autorovi:

Andreas Rinnhofer se odvětví spedice věnuje již 20 let. Je fanouškem digitalizace a provozuje e-learningovou platformu Spedifort. Tato platforma pomáhá logistickým firmám zajišťovat flexibilnější a cenově výhodnější školení pro zaměstnance. Těší ho zejména, že jeho nápad byl prezentován v pořadu Galileo, který vysílá stanice Pro7, a články o něm pravidelně vychází také v odborných médiích.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak důležité je řízení kvality pro podniky?
Takto naleznete vhodný systém pro plánování a řízení dopravy
Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru