Z logistiky 28.07.2020
4

Výměna palet v dopravě a logistice: Na co je třeba dávat pozor

K jakým problémům může docházet při výměně palet a jak se jim vyhnout?

Europalety jsou připraveny na přepravu.

Při dodávce zboží jsou palety se zbožím předány zákazníkovi a řidič nákladního vozu naloží stejný počet prázdných palet. To je myšlenka evropského paletového poolu. I když to zní velmi snadno, přesto může docházet k problémům. Prozradíme Vám, jaké problémy jsou s výměnou palet spojeny a na co je potřeba dávat pozor.

Většinou má délku 120 cm, šířku 80 cm a unese až 1,5 tuny. V přepravě a skladování zboží je paleta nepostradatelná. Většina z nás si představí dřevěnou paletu, zejména proto, že v posledních letech se trendem stal nábytek z europalet. Model ze dřeva je také nejznámější – paleta standardizovaná asociací European Pallet Association (EPAL), označená zkratkami EUR nebo EPAL na vnějších stranách.

Existují také umělohmotné palety na opakované použití. Ty jsou oblíbenější v některých odvětvích, jako například potravinářství nebo chemický průmysl. Většinou se při přepravě zboží používají dřevěné palety. Jsou tři stupně kvality: „nová“, „téměř nová“ a „použitá, ale ještě vyměnitelná“. Poškozené europalety v závislosti na jejich stavu opravují firmy, které mají licenci od asociace EPAL, a příliš poškozené palety jsou odstraňovány z oběhu.

Proč výměna palet?

Zboží, které se vyrábí, je pochopitelně nutno také přepravit, aby se dostalo k zákazníkovi. Pro bezpečnou přepravu nákladním automobilem je zboží většinou zabaleno a upevněno na takzvanou europool paletu a navezeno do nákladního automobilu. V takovémto případě by například jelo prázdné nákladní vozidlo s prázdnými paletami na místo nakládky a prázdné palety by se vyměnily za ty, na nichž je již naloženo zboží. Následně jede řidič s takto naloženým nákladním vozidlem na domluvené místo vykládky. Zboží je dodáváno na paletách, za které si řidič odveze stejný počet prázdných palet. Díky tomu má být zajištěno, že bude k dispozici dostatek palet na naložení zboží.

I tento snadný princip oběhu palet v sobě ale skrývá nástrahy - pro dopravní firmu jako dodavatele, pro řidiče, který zakázku realizuje a pro příjemce složeného zboží. Shrnuli jsme tři základní problémy:

Otázka kvality:

Kdo určí, která paleta je ještě způsobilá k výměně?

Výměna se zapíše na takzvaný paletový list. Proč paletový list? Na místě se musí řidič a příjemce zboží dohodnout na tom, kolik palet je vyměněno. Vyměnit lze pouze palety, které jsou označovány jako nové, téměř nové nebo použité. Kdo ale o kvalitě palety rozhoduje? Každý řidič a každý příjemce. Pokud například příjemce prázdnou paletu odmítne, protože si myslí, že již není dále použitelná, nastávají v procesu výměny problémy. Příjemce pak může trvat na tom, že mu řidič při příští příležitosti dodá paletu v dostatečné kvalitě. Tak vznikají takzvané paletové dluhy.

Otázka kvantity:

Kolik palet musí řidič nákladního vozu odevzdat?

Nejčastější případ, který je překážkou bezproblémové přepravy: Řidič nákladního vozu musí kromě svého nákladu vézt ještě dostatek prázdných palet. Některý příjemce zboží palety vymění, jiný ale ne. Podmínky mohou být u každého zákazníka jiné. Pokud řidič s sebou nemá prázdné palety na výměnu, protože například na poslední vykládce žádné palety nedostal, musí u následujících nákladů udělat „paletový dluh". Musí se zavázat, že palety dodá později. To znamená více práce v přepravním procesu.

Kolik palet si řidič nákladního vozu může zase odvézt?

Podle principu výměny si má řidič nákladního vozu po dodání zboží zase palety odvézt. Příjemce na místě vykládky si zboží sice převezme, řidiči nákladního vozu ale nepředá správné množství palet ve správné kvalitě. To znamená, že nedostane buď žádné palety, nebo nesprávný počet nebo jsou palety poškozené. Tento rozdíl je nutno zaznamenat na paletový list a následně vyřešit. Dokonce, i když počet a kvalita vrácených palet sedí, je často na rampě tak krátký časový prostor, že příjemce prázdné palety jednoduše naveze bez kontroly do nákladního vozidla. Záznamy v paletovém listu mohou být zčásti chybné.

 

Obecně je manuální výměna palet někdy velmi nepraktický proces. Dodavatelský řetězec je díky ní náchylnější k chybám. V budoucnosti by mohlo být možné zbavit se při správě přepravních prostředků papírového paletového listu. Výměna palet se díky digitalizaci postupně zjednodušuje. Komplikovaný postup s papírem a tužkou by brzy mohl být minulostí. Firmy, jako například PAKi nebo inter.PAL paletový list zjednodušují, ten pak lze vyplnit a odevzdat v digitální podobě. Je to nezbytné, neboť málokterá oblast v odvětví dopravy vyžaduje tolik optimalizace jako právě proces výměny palet.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Záludná cenová spirála: krátkodobě ušetřit, dlouhodobě draze zaplatit

Takto naleznete vhodný systém pro plánování a řízení dopravy

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru