TIMOCOM 05.01.2021
5

Jak zadávací platformy pomáhají získávat nové trhy

Vstup na nové trhy s Marketplace od TIMOCOM

Provozovatelé zadávacích platforem vytváří pro své uživatele možnost vstupovat na nové trhy a do nových oblastí podnikání. Základem je, že spotřebitelé jsou dnes zvyklí na flexibilní a rychlé dodávky. Kdo chce jako výrobní nebo obchodní firma o sobě přesvědčit spotřebitele, musí mít na paměti, že poskytuje službu. Příklad srbského zákazníka TIMOCOM, firmy Dodić doo, ilustruje vliv přepravních služeb poskytovaných vlastními silami v souhře se zadávacími platformami na růst firmy.

Výrobce polstrovaného nábytku zaznamenával díky svým kvalitním výrobkům a službám trvale rostoucí poptávku - i za hranicemi své země. Potenciál vstupu na další trhy byl zcela evidentní.

Firma Dodić doo expandovala z balkánských zemí do západní Evropy. Od svého založení v roce 2003 vyrostla z malého podniku ve středně velkou firmu čítající 220 osob, již nevyrábí v soukromém domě, nýbrž v závodě o rozloze 6 000 m2 a svůj vozový park rozšířila z původních tří na dvanáct vozidel. Firma se však brzy musela vyrovnat s logistickým problémem, který s sebou přinášela dodávka zboží vlastními vozidly - s jízdami naprázdno.

Síť a systémové struktury podporují optimalizaci vytížení

Jízdy naprázdno jsou při používání vlastních vozidel k dodávce zboží z vlastní výroby častým problémem. Zboží se vyloží u zákazníka a když není k dispozici zpětný náklad, pak ložná plocha zůstane prázdná. Výrobní firmy často postrádají znalosti z odvětví logistiky a kontakty, které jim umožní zajistit si zpětný náklad. Řešením je obrátit se na stálé speditéry. Ty pro výrobní firmy naplánují kromě trasy k zákazníkovi také trasy zpět.

Jiné výrobní a obchodní firmy kladou důraz na nezávislost a s výzvou jménem „jízda naprázdno“ se vědomě potýkají vlastními silami. Tak je tomu také u výrobce nábytku, firmy Dodić doo: Aby se vyhnula drahým jízdám naprázdno a optimalizovala vytížení vlastního vozového parku, hledala tato firma vhodnou zadávací platformu a našla Smart Logistics System od TIMOCOM.

V takovýchto logistických sítích se obchodní a výrobní podniky setkávají s poskytovateli dopravních služeb, s nimiž mohou přímo navázat kontakt. Firma Dodić doo zde například inzeruje vozy, které má po dodání nábytku k dispozici, a přímo ji mohou kontaktovat jiné firmy, které pro svůj náklad na příslušné trase ještě hledají vhodný vůz.

V případě, že firma má například díky zvýšené produkci naopak převis přeprav, které nezvládne přepravit vlastními vozidly, nabídne tyto převisy prostřednictvím aplikace Přepravy ve Smart Logistics System. Tím osloví přímo dostupné dodavatele dopravních služeb, kteří obsluhují relace na příslušných trzích. Toto propojení podporuje vstup na další trhy. Výrobce díky tomu pracuje nejen nezávisle, nýbrž také flexibilně a v souladu se svými potřebami v úzké spolupráci se specialisty, kteří nové trhy dobře znají.

Logická struktura zadávacích platforem nebo systémů přitom byla řadu let vyvíjena a vylepšována v úzké spolupráci s uživateli. Z toho těží koneckonců také firmy z průmyslu a obchodu, kteří se jako nováčci v tomto řemesle nejdříve musí zorientovat a současně s tím již disponovat.

Spolehlivost přináší úspěch v logistických sítích

Důležitým aspektem pro všechny účastníky logistických procesů je spolehlivost. Zákazníci se přitom na jedné straně mohou spolehnout na provozovatele zadávacích platforem, kteří zaručují trvalou dostupnost softwaru. Na druhé straně v systémech, jako jsou systémy IT poskytovatele TIMOCOM, naleznou prověřené firmy ze 44 evropských zemí, tedy spolehlivé partnery působící v celé Evropě. Aby v takovýchto sítích firmy úspěšně obstály, měly by zde působit se stejnou péčí a spolehlivostí, jakou očekávají od svých obchodních partnerů.

Firma Dodić doo tato kritéria splňuje. Díky své mezinárodní síti dodavatelů ve Smart Logistics System je schopna zvládnout rostoucí poptávku a současně optimalizovat vytížení svého vozového parku. Mimoto má přímý přístup k dodavatelům dopravních služeb, kteří jí dodávají suroviny potřebné na výrobu nábytku.

Nezávislost jako klíč k celoevropské expanzi

Dodat nábytek zákazníkovi vlastními vozidly a ve sjednaný termín je jedním z nejdůležitějších cílů výrobce nábytku Dodić doo, jak vyplývá z příběhu o úspěšné realizaci této firmy s TIMOCOM. Výhody jsou nasnadě:

Jako výrobní firma s vlastním vozovým parkem je nezávislá a zajišťuje si vlastní distribuci svého zboží. Zákazníci mají z této nezávislosti prospěch. Objednají si zboží přímo u výrobce a při přepravě se mohou spolehnout na splnění nejvyšších požadavků na dodržení termínu a náležitou péči.

V uváděném příkladu zaznamenal výrobce nábytku silný růst poptávky a zvýšení své výroby. Dobrá pověst vedla k rozšíření sítě zákazníků, nejprve na další země Balkánu, a nakonec také na západoevropské země.

S flexibilitou a odvahou na další trhy a do nové oblasti podnikání

Ochota být flexibilní se neprojevuje pouze ve snahách o nezávislost. Projevuje se také v odvaze vyhovět rostoucí mezinárodní poptávce. Ke vstupu na další trhy se ne každá firma z ekonomických důvodů odváží, zvláště když na každém trhu platí jiné rámcové podmínky.

Kdo mezinárodně roste a připustí rozšíření, ten navyšuje svoje zdroje. Zákazník TIMOCOM, firma Dodić doo rozšířila svůj vlastní vozový park ze tří na dvanáct vozidel a získala pro sebe nejen nové trhy, nýbrž hned také další oblast podnikání: dopravní služby.

Kromě toho firma zjistila, že dodávkami nábytku musí pověřit ještě další dopravce. Nejvyšší prioritou přitom bylo vyhovět rostoucí poptávce tak rychle a flexibilně jako obvykle. Bylo zjevné, že je zapotřebí rozšířit vlastní distribuci o profesionální dispozice a tuto potřebu se podařilo pokrýt s pomocí Smart Logistics System od TIMOCOM.

 

Zaujalo Vás to a chcete svůj úspěch na základě Smart Logistics System rozšířit stejně jako firma Dodić doo? V tom případě jej můžete vyzkoušet bezplatně a nezávazně.

Vyzkoušet Smart Logistics System od TIMOCOM

Mohlo by Vás také zajímat:

Konsolidace přeprav v průmyslu a obchodě

Co se skrývá za úspěchem burzy nákladů od TIMOCOM, není žádným tajemstvím

Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru