TIMOCOM 06.06.2022
4

Global Gateway

Mezinárodní spolupráce a bezpečnost dodavatelských řetězců

Obchodník je v šedém, prázdném, nekonečně působícím prostoru a jde směrem k širokému otvoru v šedé zdi. Za ním je vidět bujná ve

Evropská iniciativa pro udržitelnost

Dne 1. prosince 2021 Evropská unie zahájila iniciativu „Global Gateway“. Cílem je zvládnout globální výzvy: od klimatické změny přes lepší zdravotní systémy až po zajištění globálních dodavatelských řetězců.

Mezi lety 2021 a 2027 má být investováno zhruba 300 miliard euro do digitalizace, energie a dopravy i do systémů zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu v rozvojových zemích. Plánována jsou mimo jiné nová internetová a podvodní kabelová spojení na přenos dat. Dále také používání zeleného vodíku, ale také postupné rozšiřování železniční a silniční sítě. Rámec přitom tvoří klimatické cíle a cíle udržitelného rozvoje OSN. V našem seriálu na blogu „TIMOCOM – udržitelná logistika“ Vás souhrnně informujeme o iniciativě Global Gateway.

Informujeme Vás o aktuálních tématech, jako je „Global Gateway“:

Odebírat novinky od TIMOCOM

Cíle iniciativy Global Gateway

„[…] Strategie Global Gateway ukazuje, jak Evropu propojit se světem a lépe tak odolávat krizím.“ - Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Tento základní princip, jak jej formulovala předsedkyně Komise, je určující pro budoucnost celé naší planety. V rámci Global Gateway jsou plánovány udržitelné projekty, které zaručí dlouhodobé výhody pro všechny partnerské země a jejich obyvatelstvo. Iniciativa má pomoci uzavřít celosvětové investiční mezery v otázkách ochrany životního prostředí a přispívá jak k plnění cílů Agendy 2030 Organizace spojených národů, tak i Pařížské dohody.

Global Gateway - základní princip

Global Gateway má být v souladu nejen se zájmy, nýbrž především s hodnotami EU v otázkách právního státu a lidských práv. Udržitelné investice mají dát vzniknout celosvětové síti, která při dodržování mezinárodních norem a standardů vytvoří symbiózu zboží, lidí a služeb. Důležitá je přitom odpovědnost vůči partnerským státům, s nimiž je třeba jednat jako s rovnocennými partnery. Maximální transparentnost má navíc zajistit bezpečnost a spolehlivost.

Das Bild zeigt das Global Gateway-Logo. Ein Kreis aus gelben Sternen umgibt den Planeten Erde. Daneben steht der Schriftzug Global Gateway.

Global Gateway - hlavní témata

Iniciativa se zaměřuje na podporu konektivity v rámci následujících pěti hlavních oblastí:

  1. Digitalizace:

Partnerským zemím bude poskytnuta pomoc, aby se staly součástí digitálních ekosystémů, například díky lepšímu internetovému spojení.

  1. Klima a energie:

Global Gateway chce partnerským zemím s nízkým příjmem pomoci zvládnout ekologickou proměnu a splnit závazky Pařížské dohody.

  1. Doprava:

V dopravě chce tato iniciativa podporovat investice do infrastruktury, které pomohou vytvořit udržitelné, bezpečné, inteligentní a rovněž vůči krizím odolné sítě pro všechny druhy dopravy.

  1. Zdraví:

Zde se hlavní pozornost zaměřuje na spolehlivé dodavatelské řetězce a posilování lokální produkce. Podle Komise je zapotřebí posílit zejména farmaceutické dodavatelské řetězce.

  1. Vzdělávání a výzkum:

Je zapotřebí co nejlépe podporovat partnerské země při přeměně jejich vzdělávacích systémů a posílit spolupráci všech zemí v oblasti výzkumu a inovací.

Podrobné informace o iniciativě jsou dostupné na internetových stránkách Evropské komise. Podrobnosti o aktuálním vývoji poskytují internetové stránky spolkové vlády.

Global Gateway - Reakce německého průmyslu

Z pohledu německých firem přichází tato iniciativa v pravou chvíli: „Pro německé hospodářství, které má silné mezinárodní vazby, bude rozhodující, abychom koronavirovou krizi zvládli pokud možno bez dalšího protekcionismu. Intenzivní snaha o zachování mezinárodních řetězců tvorby přidané hodnoty na základě společných pravidel je proto základním požadavkem této doby", vysvětluje Peter Adrian, předseda DIHK. Rozhodující přitom je, aby spolková vláda byla iniciátorem dalšího vývoje obchodní politiky EU. Každé čtvrté pracovní místo totiž u nás závisí na vývozu, v průmyslu je to dokonce každé druhé. Tomu odpovídá důležitost postavení Německa v této mezinárodní spolupráci.

Global Gateway – dopady na logistiku

Podniky a společnosti jsou odkázány na hladké fungování mezinárodních dodavatelských řetězců. Havárie kontejnerové lodě Ever Given v Suezském průplavu působivě dokázala, jak úzké hrdlo dokáže zastavit celou světovou ekonomiku.

Koronavirová pandemie přiměla mnoho evropských firem k tomu, aby minimalizovaly závislost na dodavatelích z Dálného východu. Střednědobě proto dojde k posunům v dodavatelských řetězcích, které mohou prospět zejména silniční nákladní dopravě. Díky rozvoji infrastruktury ve střední a jihovýchodní Evropě a Africe jsou totiž dostupná nová odbytiště - a dopravci tak mohou obsluhovat regiony, které pro ně dříve byly neatraktivní.

Jak dopravní a logistické, tak i obchodní a průmyslové firmy často sází na digitální řešení, která jim umožní dynamicky reagovat na rychle se měnící tržní podmínky. Jaké možnosti nabízí například Smart Logistics System od poskytovatele IT pro logistiku, firmy TIMOCOM, se dozvíte zde.

Kromě toho Vás informujeme o aktuálních tématech, jako je „Global Gateway“:

Odebírat novinky od TIMOCOM

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Udržitelnost: Pět důležitých pojmů pro logistiky a její zásadní milníky

„Udržitelná logistika“: Pět cílů udržitelného rozvoje pro logistiky

Kdy je ten správný čas na digitalizaci logistiky?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru