20.02.2023

Dopravní barometr od TIMOCOM - 4. kvartál 2022

Evropa dvou rychlostí

Nabídky přeprav v Evropě v meziročním srovnání

V celé Evropě o 12 procent nabídek přeprav více než v uplynulém roce. Silný pokles poptávky po přepravách v rozdílném tempu.

Grafika: Nabídky přeprav v Evropě v letech 2022 a 2021 v ročním srovnání © TIMOCOM


Erkrath, 11.01.2023 – Dopravní barometr od TIMOCOM ukazuje ve čtvrtém čtvrtletí 2022 silný pokles nabídek přeprav, a tedy klesající tendenci poptávky po volných vozech. V celé Evropě se počet zveřejněných nabídek v burze nákladů od TIMOCOM v porovnání s třetím čtvrtletím snížil o 36 procent. Čtvrté čtvrtletí tak představuje bod obratu na evropském dopravním trhu poté, co se první pololetí vyznačovalo masivním převisem přeprav. V Německu lze sledovat podobný vývoj. Tady to bylo dokonce o 39 procent méně nabídek přeprav než v předchozím čtvrtletí. Zatímco ke stagnaci u nabídek přeprav ve spolkové republice došlo již v červnu, v celoevropském průměru se projevila až v září.


Dopravní kapacity zajištěny včas

Nejsilnější pokles je znatelný v prosinci. V Německu došlo k poklesu dostupných nabídek o 55 procent v porovnání s předchozím rokem. V celé Evropě to bylo o 48 procent méně nabídek přeprav v porovnání s prosincem 2021. Přesto bylo v roce 2022 v celé Evropě v TIMOCOM Marketplace uveřejněno celkově o 12 procent více nabídek přeprav než v roce 2021. V rámci Německa to bylo v roce 2022 pouze o 2,5 procent více přeprav než v minulém roce.

This is an embedded image

Různé rychlosti poklesu nabídek přeprav

Sezónní vrchol a následný propad nabídek přeprav není nic nového. Co je ale příčinou rozdílných rychlostí u změn na konci roku?

„Letošní vývoj v silniční nákladní dopravě je určován nedostatkem řidičů a problémy s kapacitou a dodávkami. K tomu se přidal významný růst inflace a hrozící recese. To u mnoha zadavatelů vedlo ke změně myšlení“, říká Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u TIMOCOM.

Mnoho firem se již předem postaralo o přepravní kapacity a včas si je zajistilo pro sezónní obchody. To ubralo rychlost předvánočního objemu přeprav v naší burze, který spadl pod úroveň předchozího roku. Navíc svátky v letošním roce připadaly na víkend, což vytváří více dostupných kapacit v celém týdnu předtím a vede k nižší poptávce v období na přelomu roku. V listopadu byla velká část plánovaných přeprav již zadána. Proto nebylo zapotřebí hledat pro tyto přepravy dopravce na poslední chvíli“, domnívá se Gunnar Gburek.

„Navíc panuje rostoucí tendence uzavírat dlouhodobé smlouvy s dodavateli“, tvrdí firemní mluvčí. „Poptávka i v prvním čtvrtletí 2023 bude nejprve i nadále klesat a povede ke zklidnění cen za přepravy. Dlouhodobě se ceny nákladní silniční dopravy v důsledku mýtného, variabilních cenových modelů, tzv. „dieselfloater“ a zvýšené náklady na personál ustálí na úrovni vyšší než v roce 2021.“


Méně přeprav mezi Francií a Německem

Největší poklesy bylo možné ve čtvrtém čtvrtletí sledovat u přeprav z Belgie (BE) do Německa (DE) a z Francie (FR) do Německa a obráceně. Zejména posledně jmenované jsou dvě země, které jsou jedněmi z nejdůležitějších vzájemných obchodních partnerů v Evropě. Zahraniční obchod mezi Německem a Francií přitom byl do října ještě stabilní, navzdory energetické krizi a inflaci. Avšak v listopadu poptávka ze zahraničí podle Spolkového statistického úřadu významně poklesla. Země EU objednaly v Německu o 10,3 procenta a třetí země o 6,8 procenta méně zboží. Poptávka v tuzemsku poklesla o 1,1 procent.


Naproti tomu vzrostly přepravy ze Španělska (ES) s cílem ve Francii ve čtvrtém čtvrtletí v porovnání s předchozím rokem. V TIMOCOM Marketplace tak bylo v říjnu o 15 procent a v listopadu o 22 procent nabídek přeprav více. V prosinci dosáhl objem přeprav na této relaci stejné úrovně jako v roce 2021.

This is an embedded image

Tabulka porovnání největších změn u nabídek přeprav ve čtvrtém čtvrtletí s předchozím rokem. © TIMOCOM


Nabídky přeprav v Polsku stabilní

Objem přeprav této východoevropské země celoevropskému negativnímu trendu trochu vzdoruje. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo v Polsku celkově o 6 procent nabídek přeprav více než v předchozím roce. Objem přeprav ve čtvrtém čtvrtletí poklesl celkově pouze lehce o 7 procent v porovnání s předchozím čtvrtletím - zůstal však na vysoké úrovni v porovnání se změnami v jiných evropských zemích.

Zahraniční obchod ve východní Evropě posílil. Objem přeprav z Polska do Rumunska se tak ve čtvrtém čtvrtletí v porovnání s předchozím rokem výrazně zvýšil. V TIMOCOM Marketplace bylo v říjnu uveřejněno o 89 procent nabídek přeprav více. V listopadu to bylo o 7 procent více v porovnání s předchozím rokem, následně byl v prosinci i zde zaznamenán výrazný pokles nabídek o 42 procent.


Pouze malé plus u nabídek volných vozů v porovnání s předchozím rokem

V porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku bylo k dispozici o 8 procent nabídek volných vozů více než ve čtvrtém čtvrtletí 2021. Nabídky volných vozů zveřejněné v burze nákladů od TIMOCOM kolísaly v průběhu roku 2022 na základě sezónních změn v porovnání s nabídkami přeprav pouze lehce. „Navzdory poklesu nabídek přeprav se nabídka volných vozů v porovnání s předchozím rokem téměř nezměnila“, analyzuje Gunnar Gburek tento vývoj. Po nárůstu 16 procent v prvním čtvrtletí poklesl počet zveřejněných nabídek volných vozů ve druhém čtvrtletí o 8 procent v porovnání se čtvrtletím prvním. Ve třetím čtvrtletí to bylo o 2 procenta vozidel více, ve čtvrtém čtvrtletí zůstala dostupná nabídka volných vozů v průměru procentuálně beze změny. Jen v prosinci se počet nákladních vozů dostupných v burze nákladů snížil.

This is an embedded image

 Poměr nabídek přeprav k nabídkám volných vozů v ročním srovnání. © TIMOCOM


Poměr přeprav a volných vozů opět podmíněný sezónou

Podíl přeprav k nabídkám volných vozů byl v roce 2022 významně vyšší než ve výjimečném roce 2020 a v důsledku recese na konci roku poprvé poklesl pod tehdejší hodnotu na konci roku. První dny nového roku trend prosince 2022 potvrdily. „Zajímavé bude, co nastane v nejbližší silné sezóně. Počet nabídek přeprav tradičně poroste opět před Velikonoci. Poměr přeprav a volných vozů zřejmě bude i nadále velmi záviset na sezóně, jak tomu bylo i před koronavirem“, předpovídá Gunnar Gburek.

Podle ifo-Institutu se očekávaný německý vývoz zvýšil z 0,9 bodů v listopadu na 1,6 bodů v prosinci. Další vývoj závisí na světové hospodářské situaci. Odborníci Německé asociace průmyslových a hospodářských komor ale na rok 2023 očekávají další pokles vývozu, jak v prosinci informoval deník Handelsblatt. Nejen Německo nakupuje od konce roku 2022 méně v zahraničí. Objem přeprav ve vnitrostátní dopravě se v důsledku toho v roce 2023 zvýšil poměrně výrazně a ještě více podtrhl nedostatek řidičů.


Digitální nástroje a online tržiště přitom mohou logistice významně pomoci lépe plánovat a při změnách na trhu reagovat dlouhodobě i flexibilně.

Více informací o TIMOCOM Marketplace naleznete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru