21.11.2022

Dopravní barometr od TIMOCOM: Evropská silniční nákladní doprava dokazuje svou sílu

3. čtvrtletí 2022 se vyznačuje lehkým uklidněním

Srovnání nabídek přeprav v Evropě

Nadměrné kapacity, cenový šok, nedostatek řidičů - evropská silniční nákladní doprava je již řadu měsíců konfrontována s obrovskými výzvami. Dokazuje ovšem, že jí nechybí síla. Nejnovější čísla dopravního barometru od TIMOCOM pro 3. čtvrtletí 2022 poprvé vykazují malou úlevu.

Erkrath, 13.10.2022 – Celý první půlrok 2022 se vyznačoval obrovskou nerovnováhou na evropském dopravním trhu. Avšak ve 3. čtvrtletí se situace i přes všechny nepříznivé náznaky začíná zklidňovat. Poměr nabízených přeprav k nabízeným volným vozům se sice stále ještě pohyboval nad značkou 70:30, křivka se však srovnává s úrovní roku 2021. Dopravní barometr od TIMOCOM zaznamenal celkem 41,9 mil. nabídek přeprav ve 3. čtvrtletí 2022, což odpovídá nárůstu o 10 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

„Výrazné převisy poptávek ze 2. čtvrtletí jsme ve 3. čtvrtletí nezaznamenali“, říká Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u TIMOCOM. „Místo toho došlo k sezónnímu ochlazení dopravního trhu, které obvykle pozorujeme v letních měsících.“ Tento pokles byl v roce 2022 dokonce ještě výraznější. V celé Evropě bylo ve 3. čtvrtletí v burze nákladů od TIMOCOM uveřejněno o 28 % méně přeprav než ve 2. čtvrtletí, u vnitroněmeckých přeprav tato změna činila dokonce -34 %.

Důvodem jsou mimo jiné problémy mezinárodních dodavatelských řetězců, které jsou opožděným důsledkem koronavirové pandemie a války na Ukrajině. Jejich přímým důsledkem byl masivní růst cen pohonných hmot a vozidel a v důsledku vysoké inflace klesla poptávka a zvýšily se skladové zásoby. Index manažerů nákupu, který vytváří Spolkový svaz materiálového hospodářství, nákupu a logistiky, se v červenci poprvé dostal do mínusu a hospodářské vyhlídky ukazují směrem dolů.

This is an embedded image

Grafy nabídek přeprav EU-EU a DE-DE (leden-září v ročním srovnání)

Nedostatek volných vozů - evropský fenomén

Největší dlouhodobou výzvou pro dopravní trh je bezpochyby nedostatek řidičů. Podle odhadů Světového svazu silniční dopravy IRU bude jen v Německu za pět let chybět 185.000 profesionálních řidičů. To by bylo ztrojnásobení současného nedostatku, který byl nedávno poprvé vědecky vyčíslen: 56.000 pracovníků chybí aktuálně na německém dopravním trhu, jak ukázal výsledek studie kapacitních nedostatků v logistice, do níž se zapojil i TIMOCOM.

Důsledky lze vyčíst přímo z nabídek kapacit nákladních vozů v burze nákladů a volných vozů od TIMOCOM: V celé Evropě zůstaly nabídky volných vozů v roce 2022 na úrovni předchozího roku. „Podíváme-li se ale blíže, je důvod k obavám“, říká Gunnar Gburek. „V Německu je trend jednoznačný: Je nabízeno podstatně méně volných kapacit než v dřívějších letech.“ V průměru bylo v prvních devíti měsících tohoto roku nabízeno v burze nákladů od TIMOCOM o 24 % méně kapacit než v minulém roce.

A také ze zemí s velkým počtem dopravců - Polska, Maďarska a Rumunska - přijíždí stále méně volných kapacit. Od začátku roku uveřejnily firmy z těchto tří zemí v TIMOCOM Marketplace v průměru o 8 % méně volných vozů než ve stejném období roku 2021. Důvodem je kromě silně rostoucích nákladů nedostatek personálu. „Kdo si myslí, že přijdou kvalifikované síly ze zahraničí, ten se mýlí“, říká Gunnar Gburek a apeluje: „Účastníci trhu musí urychleně reagovat a odstranit neefektivní jízdy naprázdno a zkrátit doby čekání na místech nakládky a vykládky.“

This is an embedded image

Grafy nabídek volných vozů - země s velkým počtem přepravců a DE (leden-září v ročním srovnání)

Polsko a Litva - naděje na nové přepravní kapacity?

Nedostatek přepravních kapacit se s ohledem na dosavadní čísla a nadcházející vánoční obchody ještě zvýší. V příštím čtvrtletí počítá Gburek v celé Evropě dále s nedostatkem kapacit a rostoucími náklady na přepravu. Výjimkou by mohla být Litva a Polsko: Zde se nabídka volných vozů, resp. počet velkých nákladních vozů zvyšuje. „Mnoho polských dopravních firem sázelo dosud na dodávky s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny“, říká Denis Pasala, ředitel polské pobočky. „Avšak s balíčkem mobility a změnou povolení pro nákladní dopravu, mám na mysli licenci EU, to je stále méně atraktivní a mnoho dopravců nyní přechází na větší nákladní vozy.“ Polský automobilový svaz PZPM zaznamenal ve 3. čtvrtletí 2022 podstatně větší počet nově registrovaných nákladních vozů, v srpnu to bylo zhruba o 34 % více než v předchozím roce, v září stále ještě o 17 %. Počet registrací vozidel do 3,5 t se naopak snížil.

Soudržnost - silniční nákladní doprava jako spolehlivá konstanta

Extrémní nepoměr mezi poptávkami a nabídkami kapacit v souvislosti s masivním růstem nákladů na personál, vozidla a pohonné hmoty paradoxně silniční nákladní dopravu posílil. Jestliže v době pandemie byl vytýkán nedostatek sounáležitosti, pak výjimečný rok 2022 přiměl účastníky silniční nákladní dopravy ke změně myšlení. Pro představu: Nafta, LNG nebo AdBlue - náklady na energie od vypuknutí války vzrostly tak masivně, že někteří provozovatelé vozových parků již museli část vozů odstavit. Především nákladní vozy na LNG byly z důvodu vysoké ceny plynu staženy z provozu a nejsou tak k dispozici na dopravním trhu. S ohledem na nedostatek řidičů je naprosto nejasné, zda a kdy se tyto kapacity na trh vrátí.

Reakce zadavatelů na ekonomickou situaci, která ohrožovala mnoho poskytovatelů přepravy, byla rychlá: Přistoupili na náhlé úpravy cen a kromě pohyblivých cen za naftu sjednali se svými dodavateli totéž i u energií. Neuspokojená poptávka po přepravních kapacitách poskytla dopravcům potřebný prostor, aby své rychle rostoucí náklady na přepravu rychleji než jindy přesunuli na své zadavatele. „Náš digitální produkt Marketplace významně přispěl ke stabilizaci nákladní silniční dopravy v těchto obtížných dobách“, říká Gunnar Gburek. „Trh krátkodobých přeprav zajišťuje maximální možnou flexibilitu a naše velká síť nezbytnou soudržnost mezi zadavateli a dodavateli.“

Následující rok slibuje další úlevu: Rýsující se recese v Německu sníží počet nabídek přeprav a tím také tlak na silniční nákladní dopravu. Gunnar Gburek očekává, že sezónní pokles poptávky po přepravních kapacitách v lednu 2023 bude silnější než v předchozích letech. V důsledku toho se sníží nedostatek kapacit a s ním i ceny za přepravy, které budou minimálně stagnovat na vysoké úrovni.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru