Z dopravy 26.07.2021
4

Dopravní barometr od TIMOCOM: Rostoucí objem přeprav ve 2. čtvrtletí 2021

Grafické vyobrazení vývoje nabídek přeprav ve 2. čtvrtletí

Dobré zprávy pro odvětví dopravy a logistiky: V silniční nákladní dopravě pokračuje trend růstu. Jak ukazuje dopravní barometr od TIMOCOM, nabídky přeprav se v porovnání s druhým čtvrtletím 2020 více než ztrojnásobily. Překonány byly dokonce hodnoty ze stejného období v předkrizovém roce 2019. Je tedy zřejmé, že pokračuje dobrý vývoj z 1. čtvrtletí.

Využijte i Vy aktuální tendence na dopravním trhu pro Vaše podnikání a stáhněte si dopravní barometr od TIMOCOM:

Bezplatně ke stažení pro iOS

Bezplatně ke stažení pro Android

Dosavadní rekord nabídek přeprav ve druhém čtvrtletí

Zatímco se již první čtvrtletí 2021 s nárůstem nabídek přeprav o 58 procent vyvíjelo velmi příznivě, druhé čtvrtletí si ještě přisadilo. Dopravní barometr od TIMOCOM v něm zaznamenal další nárůst nabídek přeprav o 51 procent v porovnání s prvním čtvrtletím. Výsledek: nové rekordy v burze nákladů od TIMOCOM, což je pro trh velmi pozitivní impuls. V porovnání se slabým druhým čtvrtletím koronavirového roku 2020 znamená nárůst počtu nabídek přeprav dokonce plus o 251 procent. Z porovnání druhého čtvrtletí roku 2021 s druhým čtvrtletím roku 2019, tedy roku před vypuknutím pandemie, vyplývá, že se počty přeprav dokonce zdvojnásobily.

Rekordní čísla v rámci Smart Logistics System jsou působivá: Již první čtvrtletí 2021 zakončilo nárůstem o zhruba 6 mil. nabídek přeprav. Od dubna byl uveřejněn více než trojnásobek nabídek přeprav. Důvodem je otevření maloobchodu a celkový ekonomický vývoj v Evropě po odeznění poslední koronavirové vlny. Tyto skutečnosti byly tím potřebným impulsem, který vyvrcholil touto silnou dynamikou na dopravním trhu.

Vývoj nabídek přeprav podrobně

Jestliže byl růst nabídek přeprav v dubnu o 2 procenta v porovnání s březnem spíše slabší, v květnu znovu významně posílil o 18 procent. „Kromě uvolňování protiepidemických opatření zde hrají roli dopady zablokování Suezského průplavu. Během několika týdnů po této havárii muselo být z přístavů do jejich zázemí přepraveno mnoho zboží,“ vysvětluje Gunnar Gburek, mluvčí společnosti TIMOCOM. Další důvod spatřuje Gunnar Gburek v i nadále rostoucím elektronickém obchodování, který dopravnímu trhu již delší dobu naděluje rostoucí čísla.

V přímém srovnání s druhým čtvrtletím roku 2020, který byl dotčen omezeními způsobenými koronavirovou pandemií, vykazuje druhé čtvrtletí roku 2021 nové rekordní hodnoty: v dubnu nárůst o 334 procent, v květnu o 345 procent a v červnu o 152 procent.

Výrazně méně nabídek volných vozů

Stejně tak, jak rostou počty nabídek přeprav, klesají počty nabídek volných vozů. Podle dopravního barometru lze v porovnání s předchozím rokem zaznamenat pokles až o 25 procent. Tento vývoj vyplývá rovněž ze zvýšení počtu nabídek přeprav. Dopravci si mohou své náklady vybírat, což má za následek, že je k dispozici méně ložného prostoru. Situaci navíc vyostřuje nadále trvající nedostatek řidičů.

Mnoho evropských trhů nad úrovní před krizí

Německá vnitrozemská doprava ve druhém čtvrtletí u přeprav opět rostla: o celých 69 procent v porovnání s prvním čtvrtletím. Čísla za jednotlivé měsíce v tuzemské dopravě ve druhém čtvrtletí 2021 v Německu jsou oproti tomu střídmější: duben +2 procenta, květen +17 procent a červen -5 procent. Důvodem tohoto vývoje je kromě celkového ekonomického vývoje rovněž převis přeprav způsobený zpožděnými kontejnerovými loděmi.

Nizozemský trh zaznamenal po poklesu o 15 procent v roce 2020 průměrný nárůst o 6 procent v
1. čtvrtletí 2021. Dopravní barometr jasně naznačuje, že se silniční nákladní doprava v Nizozemsku bude i nadále vyvíjet dobře, jak dokládají data z relací s touto zemí: Počet nabídek přeprav s místem nakládky v Nizozemsku a cílem v Německu vzrostl v porovnání s rokem 2020 ve druhém čtvrtletí o 454 procent.

Rovněž v Polsku je vývoj veskrze pozitivní. Jestliže již v prvním čtvrtletí 2021 Polsko zaznamenalo nárůst objemu přeprav o 30 procent, je i druhé čtvrtletí s přírůstkem 15 procent úspěšnější než to první. I přes pokles o 25 % v dubnu 2021 v porovnání s předchozím měsícem se květnu a červnu podařilo v porovnání s předchozími měsíci opět prosadit s nárůstem o 9 a o 16 procent.

Francie s rekordními počty vnitrozemských přeprav

Francie jednoznačně boduje v oblasti vnitrozemských přeprav. U nabídek přeprav s místem nakládky a vykládky ve Francii byl ve druhém čtvrtletí 2021 v porovnání s předchozím rokem zaznamenán nárůst o 492 procent v dubnu, 283 procent v květnu a 93 procent v červnu. Mezi květnem a červnem tak tento trh zůstal na vysokém úrovni předchozích čtvrtletí. Tento obdivuhodný nárůst vnitrozemských přeprav umožňuje optimistický výhled na další průběh roku.

Španělsko u objemu přeprav na vzestupu

Z významných nárůstů profituje i Španělsko. Výrazný je v tomto ohledu především květen 2021. Nabídky přeprav ze Španělska do Německa - v porovnání s rokem 2019 – stouply v květnu o 104 procent, přepravy do Francie vykazovaly nárůst o 71 procent. Na druhé straně i počet nabídek přeprav z Německa do Španělska v květnu 2021 výrazně vzrostl o 125 procent v porovnání s rokem 2019. Květen tak díky vývozu a dovozu potravin vychází jako obecně silný měsíc. V porovnání s předkrizovým rokem 2019 vzrostl objem přeprav celkově v květnu 2021 o 80 procent.

Chcete-li i Vy mít spolehlivé informace o dynamickém vývoji na dopravním trhu, stáhněte si bezplatně do svého koncového zařízení dopravní barometr od TIMOCOM:

Bezplatně ke stažení pro iOS

Bezplatně ke stažení pro Android

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak může Vaše firma profitovat z rostoucího online obchodu?
Úspěch v mezeře na trhu: Firma MC-Bauchemie je silná jako beton a přesto flexibilní
Co získáte díky rozhraním v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru