Z logistiky 03.03.2022
6

Eurolicence: Od května 2022 budou platit tato nová pravidla pro kurýrní, expresní a balíkové služby

Pevný disk, na němž se na kraji nachází krabice, uprostřed chip s letadlem, nákladní vůz, vysokozdvižný vozík, mapa a stopky.

Přeshraniční nákladní doprava a kabotáž bez platné eurolicence? Co bylo pro kurýry a dopravu balíků dlouho na denním pořádku, bude od 21. května 2022 minulostí. Důvodem je změna v nařízení o přístupu na trh a k povolání, která vstoupila v platnost již 21. února 2022. Podle této změny musí mít eurolicenci rovněž malé dodávky od celkové přípustné hmotnosti 2,5 tuny.

V tomto článku se dozvíte, jaká pravidla musí dopravní firmy nyní dodržovat a jak mohou o eurolicenci požádat. (Některá pravidla se vztahují k německé legislativě. Přesné znění pravidel pro českou legislativu najdete na webu ministerstva dopravy.)

 

Povinná eurolicence - co platí a pro koho?

Dopravní firmy v přeshraniční nákladní a kabotážní dopravě s motorovými vozidly nyní potřebují licenci Společenství, označovanou také jako eurolicence. V současnosti tato povinnost platí pouze pro firmy, které používají motorová vozidla s celkovou přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Od 21. května 2022 se povinnost mít licenci rozšiřuje i na vozidla nebo kombinace tažného vozidla a přívěsu s celkovou přípustnou hmotností nad 2,5 tuny.

To znamená, že i malé dodávky a kurýrní služby mohou od 21. května přejíždět přes hranice v rámci EU pouze s takovouto eurolicencí. Druh vozidla (osobní nebo nákladní vůz) přitom nehraje roli. Důležitá je výhradně celková přípustná hmotnost použitého vozidla včetně případných přívěsů.

Důležité: Pro dopravní firmy, které přepravují zboží výhradně ve vlastní zemi, se nic nemění.

Co přesně eurolicence je?

Kdo chce přepravovat zboží v rámci Evropy k podnikatelským účelům, musí mít licenci Společenství. Pro dopravní firmy je tato eurolicence velmi důležitá. Umožňuje jim provozovat přeshraniční komerční dopravu nákladů jak ve své vlastní zemi, tak i v ostatních členských státech EU.

Licenci vystavuje příslušný místní dopravní úřad na dobu deseti let.

Podmínky pro podání žádosti o eurolicenci

S podáním žádosti o eurolicenci je potřeba předložit doklady o splnění těchto kritérií pro přístup k povolání:

 • sídlo,
 • odbornou způsobilost,
 • finanční výkonnost,
 • osobní spolehlivost.

Co přesně se za těmito jednotlivými body skrývá, vysvětlíme v následujících odstavcích.

Sídlo

Doklad o sídle s nebytovými prostory slouží v první řadě k předcházení firmám v podobě pouhých poštovních schránek, jakož i k zajištění řádného obchodního provozu. Podle nařízení musí tyto prostory zabezpečit přístup k originálům nejdůležitějších firemních dokumentů, jako jsou například

 • přepravní smlouvy,
 • doklady k vlastním vozům,
 • účetní doklady,
 • personální podklady,
 • pracovní smlouvy,
 • podklady o sociálním pojištění,
 • dokumentace o nasazování a vysílání řidičů a
 • dokumentace o kabotáži, dobách řízení a odpočinku

buď v elektronické nebo jiné podobě.

Dále se v nařízení stanoví, že vlastní vozidla se musí vrátit na provozovnu ve vlastní zemi nejpozději osm týdnů po překročení hranice.

Odborná způsobilost

Dopravní firmy jsou povinny zajistit, aby alespoň jedna osoba zaměstnaná ve firmě byla odborně způsobilá k řízení firmy v oblasti komerční nákladní dopravy. Tuto osobu je nutno uvést u příslušného úřadu jmenovitě.

Doklad o odborné způsobilosti lze získat odbornou zkouškou složenou u průmyslové a hospodářské komory v místě bydliště. Navíc lze tuto způsobilost získat i díky dokončenému odbornému vzdělání nebo studiu v určených oborech.

Výjimka: Osoba, která se může prokázat desetiletou souvislou zkušeností s řízením firmy v oblasti nákladní dopravy v období před 4. prosincem 2009, si může nechat odbornou způsobilost uznat na základě dlouholeté zkušenosti. Uznání provádí místní hospodářská komora. I v tomto případě je nutno splnit požadavek, že taková firma provozovala komerční nákladní dopravu s vozidly nebo jízdními soupravami o celkové přípustné hmotnosti nad 3,5 tuny, která podléhá povolení.

Finanční výkonnost

Eurolicenci obdrží pouze likvidní dopravní firmy, které mohou prokázat určitý vlastní kapitál. Vyměřovacím základem je přitom počet vozů, které jsou k dispozici a které se do výpočtu započítávají jako rezervy takto:

 • 9.000 € za první používané motorové vozidlo
 • 5.000 € za každé další motorové vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
 • 900 € za každé další motorové vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než 2,5 tuny, ale méně než 3,5 tuny

Výjimka: Firmy, které mají výlučně vozidla o celkové hmotnosti nad než 2,5 tuny, ale méně než 3,5 tuny, musí poskytnout doklad o finanční výkonnosti až od 21.05.2022. Pro tyto firmy pak platí následující podmínky:

 • 1.800 € za první používané motorové vozidlo
 • 900 € za každé další motorové vozidlo

O vydání osvědčení o dostupnosti kapitálu lze požádat banku, v níž má firma veden účet.

Osobní spolehlivost

Poslední povinností je předložení dokladu o osobní spolehlivosti. Ten musí místnímu dopravnímu úřadu doložit jak podnikatel, tak i vedoucí dopravy, nejedná-li se o tutéž osobu.

K tomuto účelu lze použít nejrůznější výpisy z rejstříků, např. ze spolkového centrálního rejstříku, centrálního živnostenského rejstříku nebo rejstříku řidičských oprávnění. Dopravní úřad se krom toho s dotazem obrátí na další vnitrostátní a unijní rejstříky, jako je například evidence dopravních firem u Spolkového úřadu pro nákladní dopravu.

Jestliže jsou v centrálním živnostenském rejstříku nebo v evidenci dopravních firem uvedeny záznamy o trestných činech nebo přestupcích, pak není podmínka osobní spolehlivosti splněna. Může to vést k nepřiznání osobní spolehlivosti, což zase může znamenat zákaz výkonu povolání.

V případě, že jsou splněna všechna kritéria, nestojí vydání eurolicence místním dopravním úřadem již nic v cestě.

Jak probíhá podání žádosti o eurolicenci?

Ohledně získání eurolicence se dopravní firmy musí obrátit na příslušný schvalovací orgán. Tento orgán poskytne kontrolní seznam, v němž je podrobně uvedeno, které z výše uvedených dokladů a v jaké formě musí být při podání žádosti o licenci předloženy.

Na co musí žadatel dbát:

 • Platnost dokladů: Zatímco například výpisy z rejstříků mají velmi krátkou platnost, může u dokladu o odborné způsobilosti jen jeho získání trvat několik měsíců.
 • Výpis z rejstříku trestů a z centrálního živnostenského rejstříku nesmí být v okamžiku podání žádosti starší než tři měsíce.
 • Od podání žádosti do vydání licence může uplynout několik týdnů a i příprava na zkoušku odbornosti u hospodářské komory může zabrat několik týdnů.

Tip: Doporučujeme podat žádost o vydání licence zhruba tři týdny před vlastním termínem zkoušky u hospodářské komory. Kdo zkoušku úspěšně absolvuje hned na „první pokus“, může úřadu předložit doklad o odborných znalostech vystavený hospodářskou komorou jako „poslední chybějící doklad“. To je ovšem možné pouze v případě, že jsou jiné podmínky již splněny.

Kdo zkoušku odbornosti nezvládne napoprvé, měl by se u příslušné hospodářské komory hned informovat o nejbližším možném termínu.

Eurolicence v praxi

Vyřízení žádosti o eurolicenci může pro dopravní firmu představovat značnou výzvu. Při správném postupu by však úspěšnému získání licence nemělo již nic stát v cestě.

Aby se získání eurolicence Vaší firmě skutečně vyplatilo, je zásadní mít dobře vybudovanou síť s firmami z celé Evropy. Přesně s tím může pomoci Smart Logistics System od TIMOCOM. Systém disponuje sítí více než 133.000 uživatelů z více než 50.000 prověřených firem a pomůže Vám s rychlým a efektivním vyřizováním přeshraničních přeprav.

Systém od TIMOCOM rovněž nabízí možnost uložit ke svému profilu nově získanou eurolicenci. Díky tomu můžete potenciální obchodní partnery snadno přesvědčit o Vašem seriózním a hodnověrném způsobu práce a doložit své kompetence. Díky profilům ostatních uživatelů navíc budete mít přesný náhled do evropské dopravy a logistiky. Můžete navázat kontakt s potenciálními obchodními partnery a rozšířit tak svoje obchodní možnosti.

Vyzkoušejte Smart Logistics System nyní nezávazně a vyhledejte mezinárodní partnery, kteří budou vhodní pro Vaši firmu!

Vyzkoušet Smart Logistics System nyní

Další zajímavé články:

Čtyři zásadní body, které musíte znát-Mezinárodní úmluva CMR

Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management

Jak se stát vyhledávaným dopravcem?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru