Z domova 11.01.2022
2

Čtyři zásadní body, které musíte znát-Mezinárodní úmluva CMR

Znáte dobře Úmluvu CMR? Můžete tak předejít neshodám během přepravy.

Znáte dobře Úmluvu CMR?

Pokud budou dopravci a přepravci znát důkladně svá práva a povinnosti vyplývající z Mezinárodní Úmluvy CMR, může se tak často předejít neshodám vzniklých během přepravy a následným komplikacím. 

 

Mezinárodní úmluva CMR - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, byla uzavřena v Ženevě 19. května 1956. Na jejím základě vytvořila Mezinárodní silniční unie (IRU) nákladní list známý jako CMR dokument (v dopravním slangu tzv. "camrák"). Je to doklad o průběhu přepravy, který je třeba správně a pečlivě vyplnit. Je věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem.

Které články této Úmluvy a náležitosti z nich vyplývající byste měli znát? Připravili jsme zde pro Vás otázky a odpovědi k některým z nich:  

 

    1. Kdy je promlčena pohledávka, na kterou se vztahuje Úmluva CMR?

Nároky z přeprav, na které se vztahuje tato Úmluva jsou promlčeny v zásadě za jeden rok.

Toto je upraveno v článku 32 Úmluvy CMR.

 

    2. V jakém případě může být uplatněn nárok na náhradu za překročení dodací lhůty?

Nárok na náhradu za překročení dodací lhůty může být uplatněn jen tehdy, byla-li dopravci zaslána písemná výhrada do 21 dnů poté, kdy byla zásilka dána k dispozici příjemci. Kromě toho musí být z textu vždy zřejmé, že mohlo dojít ke škodě. Teprve poté lze v zásadě požadovat náhradu škody.

Toto je upraveno v článku 30 odst. 3 Úmluvy CMR.

 

    3. Jaké jsou možnosti uplatnění výhrady při převzetí zboží příjemcem?

Převzal-li příjemce zásilku, aniž spolu s dopravcem zjistil náležitě její stav, má se za to, pokud se neprokáže opak, že převzal zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě. Vyvrácení této domněnky lze uplatnit tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • ztráty nebo škody byly zjevně neznatelné
  • příjemce poslal dopravci písemnou výhradu do 7 dnů po tomto zjištění

Toto je řešeno v článku 30 Úmluvy CMR.

 

    4. Do kdy musí být vystavena škodní faktura při poškození zboží během přepravy?

V případě poškození zboží musí být faktura za poškození vystavena nejpozději do 12 měsíců ode dne dodání zboží.

O tom hovoří článek 32 Úmluvy CMR.

 

Již mnoho let nabízí TIMOCOM svým zákazníkům inkasní službu a v případě neuhrazených faktur je spolehlivým partnerem. Naším cílem je však naše zákazníky také informovat a předejít tak zbytečným starostem s vymáháním pohledávek.

Potřebujete-li pomoc s nezaplacenými fakturami, pak Vám pomůže služba Mezinárodní inkaso od TIMOCOM.

 

Informujte se o inkasu

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Zpožděná platba: Co dělat v případě neuhrazených faktur?

Jak se dostat rychleji k penězům: Proč se faktoring v logistice vyplatí

Pracovní doba řidiče v balíčku mobility – 1. část

 

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru