Z dopravy 07.11.2022
4

Eurolicence a legislativní změny od 21.5.2022

Jak se mění pravidla pro kurýrní, expresní a balíkové služby

Eurolicence a vozový park kurýrní či přepravní služby

Společnosti provozující kurýrní, expresní a balíkové služby zaznamenaly v letošním roce obrovskou změnu. Od 21. května 2022 pro ně platí nová pravidla. Původně musely mít takzvanou eurolicenci pouze firmy, které používaly motorová vozidla s celkovou přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Od 21. května 2022 se však povinnost mít eurolicenci rozšiřuje i na vozidla nebo kombinace tažného vozidla a přívěsu s celkovou přípustnou hmotností nad 2,5 tuny. Eurolicenci tak musí mít i malé dodávky a kurýrní služby.

Co to vlastně je, ta eurolicence?

Eurolicence – neboli licence Společenství, je doklad, který nahrazuje zahraniční vstupní povolení a umožňuje dopravním firmám provozovat přeshraniční komerční dopravu nákladů jak ve své vlastní zemi, tak i v ostatních členských státech EU. 

Přesné znění pravidel pro českou legislativu naleznete na webu ministerstva dopravy.

Jak získat eurolicenci a jaké mohou nastat komplikace?

Podmínkou pro podání žádosti o eurolicenci je splnění následujících 4 bodů:

 • Odborná způsobilost

Ve firmě musí být zaměstnána alespoň jedna konkrétní osoba, která bude odborně způsobilá k řízení firmy v oblasti komerční nákladní dopravy. Tato osoba musí mít buď dokončené odborné vzdělání v určených oborech nebo získat způsobilost odbornou zkouškou složenou u průmyslové a hospodářské komory v místě bydliště.

 • Usazení

Firma musí být schopna doložit sídlo v nebytových prostorách, které slouží k zajištění       provozu. Podle nařízení zde musí být přístup k originálům nejdůležitějších firemních dokumentů.

Jsou jimi například:

 • přepravní smlouvy,
 • doklady k vlastním vozům,
 • účetní doklady,
 • personální podklady,
 • pracovní smlouvy,
 • podklady o sociálním pojištění,
 • dokumentace o nasazování a vysílání řidičů a
 • dokumentace o kabotáži, dobách řízení a odpočinku.
 • Dobrá pověst

Dobrou pověst má firma v případě, že podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce splňuje ve smyslu živnostenského zákona bezúhonnost.

Dobrou pověst ani jedna z těchto osob neztratila na základě pravomocného rozhodnutí podle § 35a zákona o silniční dopravě. K tomuto účelu lze použít nejrůznější výpisy z rejstříků.

 • Finanční způsobilost

Finanční způsobilost u dodávek se prokazuje jen na ta vozidla, kterými je provozována mezinárodní doprava!

Eurolicenci obdrží pouze dopravní firmy, které disponují kapitálem a rezervami v této výši:

 • 9.000 € za první používané motorové vozidlo
 • 5.000 € za každé další motorové vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
 • 900 € za každé další motorové vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než 2,5 tuny, ale méně než 3,5 tuny

Pro firmy, které mají výlučně vozidla o celkové hmotnosti nad 2,5 tuny, ale méně než 3,5 tuny, platí od 21.05.2022 tyto podmínky:

 • 1.800 € za první používané motorové vozidlo
 • 900 € za každé další motorové vozidlo

Jsou-li splněny výše uvedené body, můžete zažádat o eurolicenci.

Obecné informace

 • Důležitou informací je, že pro dopravní firmy, které přepravují zboží výhradně ve vlastní zemi, se nic nemění. Eurolicence se týká pouze přeshraniční nákladní a kabotážní dopravy!
 • Žádat o eurolicenci lze osobně, písemně anebo elektronicky.
 • Doklad Vám bude vydán na příslušném Krajském úřadě – odboru dopravy.
 • Nelze-li vydat eurolicenci bezodkladně, bude vydána nejpozději do 30 dnů.
 • Eurolicence je nepřenosná.
 • Je vystavena na dobu až deseti let.
 • Již vydané eurolicence zůstávají v platnosti po dobu, která je v nich uvedena.
 • Kromě samotné eurolicence obdrží dopravce tolik opisů eurolicence, kolik vozidel provozuje. Opisy neobsahují SPZ/RZ vozidla. Pokud dopravce rozšíří svůj vozový park, nahlásí nový počet vozidel a požádá si o vydání dalších opisů eurolicencí.
 • Eurolicence a opisy se vydávají na jméno podnikatele v silniční dopravě přímo konkrétnímu podnikateli nebo jeho zmocněnci na základě plné moci.
 • Je zapotřebí, aby byl opis v době přepravy k dispozici ve vozidle. Slouží totiž jako doklad pro případnou silniční kontrolu.
 • Doklady nesmí být zataveny ve fólii a nesmí být chráněny před zničením ani jiným neodstranitelným způsobem.
 • Druhy přeprav, které v rámci EU nepodléhají eurolicenci ani jinému povolení, najdete zde.

Eurolicence v praxi a rozšíření obchodní sítě

Na vyřízení žádosti o eurolicenci musí firma vynaložit značný čas i úsilí. Aby se toto úsilí vyplatilo, je důležité mít dostatek obchodních partnerů a kontaktů po celé Evropě.

S tímto může pomoci TIMOCOM Marketplace.

Tržiště disponuje sítí více než 133.000 uživatelů z více než 50.000 prověřených firem a pomůže Vám s rychlým a efektivním vyřizováním přeshraničních přeprav.

Marketplace si založíte profil a k němu máte možnost uložit získanou eurolicenci. Zároveň získáte náhled na profily ostatních uživatelů sítě. Obě strany tak mohou snadno přesvědčit potenciální budoucí obchodní partnery o své serióznosti a kompetenci.

Díky Marketplace můžete navázat nové kontakty a rozšířit tak své obchodní příležitosti.

Vyzkoušejte TIMOCOM Marketplace nyní nezávazně!


Další zajímavé články:

Čtyři zásadní body, které musíte znát - Mezinárodní úmluva CMR

Eurolicence: Od května 2022 budou platit tato nová pravidla pro kurýrní, expresní a balíkové služby

Srovnání: nákladní elektroauta, palivový článek a LNG 

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru