Z logistiky 06.09.2022
6

Co by měly dopravní firmy vědět - Srovnání alternativních pohonů nákladních vozidel

Srovnání: nákladní elektroauta, palivový článek a LNG

Přečtěte si nyní: Jaké existují alternativní pohony pro nákladní vozidla a jak se spedice mohou připravit na budoucnost.

Téměř 100 let po představení prvního naftového nákladního vozidla se doba této technologie chýlí ke konci. Lehká užitná vozidla do 3,5 tun s elektropohonem jsou dnes na trhu již ve velkém počtu. U těžkých nákladních vozidel jsou ale alternativní pohony i infrastruktura pro tankování, nabíjení nebo také trolejové vedení převážně ještě ve stádiu vývoje. Nabízíme Vám aktuální přehled o nových způsobech pohonu a vysvětlíme, na co byste měli dbát, budete-li provádět změny ve Vaší flotile.

Chcete automaticky dostat informaci, pokud například vyjde nový článek? Zaregistrujte zde Vaši e-mailovou adresu:

Odebírat novinky z logistiky

Téměř 100 let po představení prvního naftového nákladního vozidla se doba této technologie chýlí ke konci. Lehká užitná vozidla do 3,5 tun s elektropohonem jsou dnes na trhu již ve velkém počtu. U těžkých nákladních vozidel jsou ale alternativní pohony i infrastruktura pro tankování, nabíjení nebo také trolejové vedení převážně ještě ve stádiu vývoje. Nabízíme Vám aktuální přehled o nových způsobech pohonu a vysvětlíme, na co byste měli dbát, budete-li provádět změny ve Vaší flotile.

Zákon o dodavatelských řetězcích a programy na ochranu klimatu zvyšují tlak na logistiku

Velká část, zhruba 3,4 milionu nákladních vozidel na německých silnicích jezdí na naftu a se spalovacími motory. Alternativní pohon má pouze 1,8 procenta registrovaných nákladních vozidel v Německu. Jakmile 1. ledna 2023 začne platit první stupeň zákona o povinné péči v dodavatelském řetězci (LkSG), budou firmy v rámci svých dodavatelských řetězců povinny chovat se klimaticky neutrálně a eticky. Rovněž spedice a dopravní firmy se musí připravit na novou právní situaci, například tím, že své flotily vybaví alternativními pohony pro nákladní vozidla.

V Programu na ochranu klimatu 2030 vypracovaném spolkovou vládou je proto pevně zakotven cíl, aby do roku 2030 jezdila třetina těžké silniční nákladní dopravy s elektrickými pohony nebo na pohonné látky na bázi elektřiny. Přechod na elektrická a vodíková nákladní vozidla má usnadnit velký počet podpůrných programů, jejichž cílem je rovněž vylepšit strukturu pro tankování a nabíjení

Srovnání: LNG, nákladní elektroauta, vodík a palivové články

Přechod na nové flotily je pro dopravní firmy velmi nákladný a spojený s celou řadou otázek. Kromě pořizovací ceny totiž rozhodující roli hraje rovněž dojezd, výkon a spolehlivost vozidel. Na které technologie je proto potřeba vsadit?

LNG (Liquefied Natural Gas)

 • zemní plyn chlazený na -162 °C
 • ideální pro dlouhé trasy a těžké náklady
 • dojezd: v závislosti na nákladním vozidle a velikosti nádrží až 1.600 km
 • technologie založená na určitém druhu naftového motoru, je ovšem tišší a ekologičtější (až o 22 % méně skleníkových plynů)
 • v závislosti na způsobu výroby zemního plynu téměř žádné klimatické výhody
 • zhruba 18.000 těchto nákladních vozidel aktuálně jezdí na německých silnicích

Je dobré vědět: I nákladní vozidla s tradičním pohonem na zemní plyn (CNG) jsou ekologičtější, mají ale menší dojezd.

Nákladní elektroauta

V současnosti existuje v Německu zhruba 32.000 nákladních elektrovozidel, která se dělí do dvou skupin:

 1. Bateriové technologie
 • Lithium-iontové baterie
 • dojezd v současnosti cca 450 km
 • v případě, že vývoj infrastruktury pro rychlonabíjení půjde rychle kupředu, mohly by předepsané doby odpočinku po 4,5 hodinách doby řízení (v průměru 400 km) postačovat
 • hmotnost baterie: v závislosti na výrobku cca 5.440 kg7.500 kg
 • pořizovací cena zhruba třikrát vyšší než u naftových nákladních vozidel, zčásti ji lze ale uhradit z dotačních programů
 1. Trolejové vedení
 • trolejové vedení podobně jako u dopravy na železnici
 • ojedinělé testovací trasy, např. na eHighway na spolkové dálnici A1 ve Šlesvicku-Holštýnsku

Vodíkové a palivové články

 • elektrovůz s palivovým článkem
 • vodík reaguje s kyslíkem, výsledkem je elektřina
 • kromě čisté vodní páry nevznikají žádné odpadní plyny
 • v předchozím stupni se velká část energie spotřebované na výrobu vodíku ztratí
 • dojezd cca 300 až 400 km
 • pořizovací a provozní náklady zhruba čtyřikrát vyšší než u naftových nákladních vozidel
 • infrastruktura v současnosti nenabízí téměř žádné stanice na čerpání vodíku

Ovlivňující faktory: spolehlivost, cena za CO2 a tlak z vnějšku

„Jak spolehlivý je mnou zvolený alternativní pohon?“ Tuto otázku byste si měli položit s ohledem na náklady celého životního cyklu. Výpadky vozidel a opravy totiž mohou rychle způsobit velké ztráty. Na trhu s velkou konkurencí a vysokým tlakem na náklady mohou chybějící objednávky rychle ohrozit existenci především malých podniků.

Současně roste tlak na logistické firmy, aby provedly změny. A to nejen v souvislosti se zákonnými požadavky, ale rovněž z důvodu tlaku ze strany zadavatelů z průmyslu a obchodu a ze společnosti. Dopravní a logistické firmy by proto k tomuto tématu měly přistupovat flexibilně a co nejdříve se zabývat flotilami budoucnosti.

Řešení „kalkulace CO2“ s partnerem TIMOCOM

Cena CO2, která v současnosti činí 30 eur, vzroste do roku 2026 na 65 eur za tunu. Pro průměrné naftové nákladní vozy to znamená zhruba dalších 6.500 € ročně nákladů navíc, jak nedávno v rozhovoru pro TIMOCOM objasnil Tobias Häßler, Managing Director u partnera TIMOCOM, firmy BigMile. I to je nutno zahrnout do kalkulace a úvah, protože v dlouhodobém horizontu toto řešení také není příliš perspektivní.

Firma nabízí jeden způsob řešení: Jako základ pro udržitelné investice, například do alternativních pohonů, vytváří tato společnost pro firmy bilanci CO2. Na základě výsledku dostanou zákazníci návrhy, jak mohou svoje emise snížit.

Příklad z praxe - spedice Timotrans

Rovněž spedice Timotrans International GmbH & Co. KG z Erkrathu se již nyní aktivně zabývá budoucími požadavky. Vzhledem k tomu, že alternativní pohony jsou stále ještě ve fázi testování, firma ještě vyčkává.

„Stejně jako mnoho dalších zaměřujeme svou pozornost na LNG“, vysvětluje Armin Nagler, asistent vedení společnosti. „Ale i tento pohon se stále ještě testuje. Pro nás je velmi důležité, abychom naše rozhodnutí týkající se změny pohonů mohli přijmout fundovaně, a to v současnosti zatím možné není. Tento přechod je spojen s velkými investicemi. Potřebujeme mít tedy jistotu, že budeme mít alternativu, s níž budeme naše služby i nadále poskytovat spolehlivě.“

Přesto však se tato spedice již i mimo téma pohonů aktivně zabývala možnostmi udržitelného chování a ty integrovala do každodenní práce ve spedici. Dokumenty už jsou dávno digitalizovány, emise CO2 jsou na přání zákazníků kompenzovány. Kromě toho je Timotrans certifikovaným FUMO® Green Carrier a sleduje ekologickou stopu vlastní flotily, kterou se snaží optimalizovat.

Změna klimatu je tady: mějte trvalý přísun informací a připravte se na změny

Musíte-li nebo chcete-li v následujících měsících provést změny ve svém vozovém parku, můžete využít řadu dotačních programů spolkové vlády. Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) nabízí několik programů, do nichž se mohou podniky z oblasti silniční nákladní dopravy zapojit. Informujte se na internetových stránkách BAG.

Klimatická změna představuje zejména pro logistiku dlouhodobý proces s mnoha překážkami, který si vyžádá investice a velkou dávku odvahy. S ohledem na 2% tržní podíl nevyzrálých technologií a nedostatečnou infrastrukturu se menší dopravní firmy nemohou a nemusí stát součástí první inovační vlny.

Sledujte trh a vývoj, abyste mohli rychle a flexibilně reagovat na změny a ve správný čas učinit to správné rozhodnutí. Současně byste se měli připravovat na budoucnost a pracovat na efektivitě a vytížení Vašich flotil, např. s pomocí IT řešení, jako je Smart Logistics System od TIMOCOM. Vnímejte také konkurenci, jako je např. spedice Timotrans jako zdroj inspirací, jak integrovat udržitelné koncepce do každodenní práce.

Chcete automaticky dostat informaci, pokud například vyjde nový článek? Zaregistrujte zde Vaši e-mailovou adresu:

Odebírat novinky z logistiky


Mohlo by Vás také zajímat:


Jak snížit CO2 stopu - Čtyři kroky k dlouhodobé optimalizaci

Udržitelnost: Pět důležitých pojmů pro logistiky a její zásadní milníky

Zákon o dodavatelských řetězcích a cíle udržitelného rozvoje OSN – základní parametry a pět nápadů v oblasti udržitelnosti pro dopravu a logistiku


Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru