Z logistiky 11.07.2022
4

Jak snížit CO2 stopu

Čtyři kroky k dlouhodobé optimalizaci

Udržitelná logistika

25 % silničních přeprav v Německu jsou jízdy naprázdno, 62 % nákladních vozů není plně vytíženo. Podle časopisu CHEManager je logistika zároveň odpovědná za zhruba 6 % evropských emisí CO2. Na firmy, které jsou součástí dodavatelského řetězce, je ze strany partnerů, společnosti a politiky vytvářen tlak, aby prokazatelně jednaly udržitelně. Na blogu se dozvíte, jak na to, aby tyto výzvy byly zároveň šancí a abyste Vaši CO2 stopu proměnili v konkurenční výhodu.

Evropská unie ukládá od roku 2025 firmám povinnost snížit svou CO2 bilanci. Cílem je zastavit klimatickou změnu, dostát povinnostem Pařížské dohody a snížit množství skleníkových plynů. Začátkem debaty o udržitelných dodavatelských řetězcích je přitom jejich pochopení. Analýza vlastního ekologického jednání je proto základním předpokladem a nesmí skončit u kompenzací CO2.

Tomuto tématu se věnuje seriál na blogu TIMOCOM pod titulem „Udržitelná logistika“. Nabízíme Vám komplexní informace a pomáháme Vám zvládnout výzvy, které s udržitelnou logistikou souvisí.

Odebírejte naše novinky a zajistěte si dostatek informací:

Odebírat novinky nyní

Čtyři kroky ke snížení CO2 v dodavatelských řetězcích

Jen ten, kdo zná svoje emise v dodavatelském řetězci, může jednat cíleně. K tomu je nezbytné získat data, transparentně je vyhodnotit a v ideálním případě přiřadit partnerským firmám nebo jednotlivým dodávkám.

Jak snížit CO2 stopu

Stupeň 1 - Analýza tří sektorů pro bilanci CO2

Pro analýzu ekologické stopy musí firmy analyzovat své dodavatelské řetězce ve třech hlavních sektorech:

  1. Sektor 1: Přímé emise způsobené vlastním vozovým parkem, výrobními závody, sklady nebo i obchodními zařízeními.
  2. Sektor 2: Nepřímé emise, které jsou nakupovány externě a využívány, jako např. elektřina, ropa a plyn pro provoz obchodních prostor a výrobních závodů.
  3. Sektor 3: Nepřímé emise z procesů, které předchází nebo následují a v nichž je zohledněna veškerá spotřeba od suroviny po zákazníka, např. nakupované suroviny, náklady na energie, dopravu a likvidaci, pronajaté infrastruktury a emise ze služebních cest, náklady na likvidaci nebo recyklaci hotových výrobků a investice do partnerských nebo dceřiných firem.

Stupeň 2 - Sběr dat z přeprav

Nejpozději od 1. ledna 2023 musí firmy od 3.000 zaměstnanců předložit údaje o skutečné spotřebě, na nichž zakládají svou CO2 bilanci. Údaje musí být poskytnuty vždy nejpozději čtyři měsíce po uzavření příslušného obchodního roku Spolkovému úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA), v opačném případě hrozí pokuty. V tomto ohledu budou rovněž prováděny kontroly. U přeprav se jedná minimálně o informace o tom, odkud kam je náklad přepravován.  Cenné jsou přesné údaje o spotřebě, například spotřeba nafty na jednotlivé přepravy.

Stupeň 3 - Výpočet skleníkových plynů

Mezinárodní rada „Global Logistics Emissions Council (GLEC)“, která byla založena v roce 2017, doplňuje stávající metody výpočtu o nové standardy a kontrolní mechanismy a zjednodušuje kalkulaci. Dnes je tato metoda celosvětově nejčastěji používána a slouží firmám jako základ pro kalkulaci jejich skleníkových plynů. Kdo tento výpočet nechce řešit manuálně, může využít digitálních pomocníků jako partnera TIMOCOM.

Stupeň 4 - Optimalizace vlastní bilance CO2

V ideálním případě je zapotřebí eliminovat veškeré procesní kroky, které mají vysokou bilanci CO2, nejsou ovšem nezbytně nutné nebo pouze málo zvyšují efektivitu. Poté lze provést druhý stupeň optimalizace, u přeprav například kratší vzdálenosti mezi místem výroby a prodeje, lepší plánování tras nebo maximální vytížení nákladních vozidel.

Jak snížit CO2 stopu - Váš krok směrem k udržitelné budoucnosti podnikání

Již v roce 2014 rozpoznala Evropská unie nezbytnost zvýšit efektivitu evropské dopravy a označila ji za jeden ze tří zásadních aspektů na cestě ke klimatické neutralitě. Ve strategickém dokumentu se uvádí:

“Zvýšení efektivity v dopravním systému optimálním využíváním digitálních technologií, inteligentní strukturou cen a další podporou přechodu na druhy dopravy s nižšími emisemi“

 Změna klimatu je proces, který se týká všech subjektů zapojených do dodavatelského řetězce a který vyžaduje vysoké investice. Ty se ovšem výhledově v dlouhodobém pohledu vyplatí. Mnoho firem nemůže a ani nemusí být součástí první inovační vlny. Přesto by se ale měly co nejrychleji připravit na budoucnost a již dnes pracovat na efektivitě a vytížení svých flotil. Tímto způsobem totiž nejen ušetří náklady, nýbrž zároveň zvýší i svou reputaci u obchodních partnerů a zaměstnanců.

TIMOCOM partner s nástrojem na analýzu CO2

My v TIMOCOM spolupracujeme od dubna 2022 s firmou BigMile, která je poskytovatelem nástroje pro analýzu CO2 pro přepravní řetězec. Společní zákazníci mají možnost učinit první krok směrem k CO2 neutralitě nebo přímo začíst s hlubší analýzou, která jim umožní odvodit konkrétní možnosti optimalizace. Tobias Häßler, výkonný ředitel, v rozhovoru potvrzuje zvýšení reputace firem, které jednají udržitelně. Důvodem jsou mimo jiné limity CO2, které se perspektivně stanou součástí výběrových řízení na přepravy, ale rovněž rostoucí ceny CO2, jakož i výše uvedená povinnost firem od roku 2023.

Moderní firmy orientované na budoucnost by si proto měly umět spočítat svou bilanci CO2 a v ideálním případě ji přiřadit jednotlivým zákazníkům nebo přepravám. Kromě zákonných povinností totiž roste i společenský tlak. Zákazníci chtějí vědět, jak je jejich zboží přepravováno a jakou ekologickou stopu si kupují. Nízké emise a udržitelná výroba jsou v mnoha odvětvích důležitou konkurenční výhodou, v některých již dokonce základní podmínkou pro podnikání.

Odebírejte naše novinky a zajistěte si dostatek informací:

Odebírat novinky nyní

Další zajímavé články:

https://www.timocom.cz/blog/udrzitelna-logistika-cile-zakon-o-dodavatelskych-retezcich-409116

https://www.timocom.cz/blog/udrzitelna-logistika-milniky-pojmy-409128

https://www.timocom.cz/blog/udrzitelna-logistika-global-gateway-409066

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru