Z dopravy 26.10.2021
4

Green Deal pro evropskou logistiku

Co můžete udělat již nyní

Green Deal vytvoří zelenější logistiku

Je to ctižádostivý plán: Do roku 2030 má EU učinit zásadní krok ke klimatické neutralitě. Nezbytná opatření se týkají téměř všech oblastí ekonomiky – i logistiky. V tomto příspěvku na blogu si přečtete, jaká opatření již byla navržena pro nákladní dopravu a jak je můžete realizovat již nyní.

Nejdůležitější cíl: drastické snížení emisí

To, že vznikne klimatický zákon EU, je mimo vší pochybnost. Většina poslanců v EU parlamentu hlasovala v říjnu 2020 pro zákon. Nyní musí být odsouhlasena finální verze. Aktuální stav je ten, že Evropská komise předkládá návrhy na realizaci, které pak budou zahrnuty do příslušných klimatických zákonů. Při realizaci opatření k větší ochraně klimatu má podle Evropské komise hrát hlavní roli především redukce emisí – a to rychleji než doposud. Má dojít k „zavádění ekologičtějších, cenově výhodnějších a zdravějších způsobů soukromé a veřejné dopravy“. To s sebou přinese silné dopady pro odvětví logistiky.

Snižte již nyní emise CO2 tím, že budete optimalizovat Vaše přepravní procesy:

Registrovat

Podle propočtů Evropské komise nákladní doprava v Evropě do roku 2030 silně vzroste. Zohledníme-li, že doprava je jedním z největších původců emisí CO2, jsou plánované změny s ohledem na tento nárůst pochopitelné. Cílem je  eliminovat 90 procent emisí předpovídaných v EU. Aby přechod k ekologičtějšímu hospodářství výrazně usnadnila, poskytne EU v letech 2021–2027 podpůrný balík ve výši alespoň 100 miliard euro.

Co to znamená pro logistiku?

Níže uvádíme čtyři nejdůležitější body. První dva jsou ještě daleko v budoucnosti, poslední dva lze realizovat již nyní.

Alternativní pohonné hmoty:

„Inovace v nových, ekologických technologiích“ jsou součástí tohoto klimatického plánu. K tomu patří rovněž to, že nákladní vozy mají být zcela bezemisní a mají být poháněny alternativními pohonnými hmotami, což zajistí udržitelnost provozu. Je zapotřebí vyčkat, do jaké míry se tento přechod podaří u těžké dopravy. Evropská komise již kalkuluje, že fosilní paliva by mohla být do roku 2050 používána ještě z 86 procent.

Nové technologie:

Dále je plánováno, že již od roku 2030 se mají technologie budoucnosti stát pevnou součástí evropské, ekologické mobility jako autonomní řízení nebo elektromobilita. V aktuálnímu stavu technického vývoje stále ještě existují nevyřešené otázky. Nevyjasněný je především ještě problém pohonu. Na blogu TIMOCOM jsme již informovali o tom, že u autonomního řízení navíc vyvstávají etické a právní aspekty, pro něž musí být ještě vytvořeny celoevropské zákony.

Pro výše uvedené dílčí aspekty tohoto zákona je ještě nutno najít cesty k realizaci. Ovšem u dalších cílů se logistika může již nyní pustit do realizace.

Více kombinované dopravy:

Cílem je snížit zatížení silnic, na nichž se stále ještě odehrává většina dopravy. Je nezbytné vyvinout konkrétní strategie jak ještě intenzivněji zapojit železniční, leteckou a vnitrozemskou lodní dopravu než doposud. Do roku 2030 se má doprava nákladů lodí nebo vlakem zvýšit o více než polovinu.  

TIMOCOM tato opatření částečně realizuje již nyní. Využívání vnitrozemských lodí podporujeme společně s Bargelink. S tímto tržištěm pro evropskou vnitrozemskou lodní přepravu může TIMOCOM svým zákazníkům nabídnout přístup k nabídkám kombinované dopravy. To pomáhá výrobě, obchodu, dopravním firmám a dopravcům, aby se optimálně přizpůsobili podmínkám na trhu.

Větší efektivita v procesu přepravy:

Ve strategii bezemisní mobility v Evropě zveřejněné již v roce 2016 se uvádí, že zejména přepravní procesy musí probíhat ještě efektivněji. To je nejdůležitější opatření pro úspory pohonných hmot a snižování emisí CO2 a je potřeba jej dále podporovat. Návrhy Evropské komise jsou důležité pro udržitelnou budoucnost, my v TIMOCOM jsme ale přesvědčeni, že s tím lze začít již nyní. Návrhy Evropské komise jsou důležité pro udržitelnou budoucnost. TIMOCOM nabízí již nyní možnost pracovat udržitelně a ekonomicky. Smart Logistics System obsahuje devět aplikací, které umožňují zvýšit efektivitu procesů:

Aplikace trasy a náklady pomáhá zlepšit plánování tras. S pomocí 274 připojených poskytovatelů telematiky lze již nyní v systému sledovat vozidla a zásilky. V burze nákladů lze nabízet volné vozy a vyhýbat se tak jízdám naprázdno. Na trhu krátkodobých obchodů zájemci naleznou přepravy, dokonce dílčí náklady, s nimiž lépe vytíží svou flotilu. Přes burzu skladových ploch si lze v době velkého vytížení kapacit pronajmout skladové plochy, což pomůže k tomu, aby se přepravní procesy nezadrhávaly.

Je-li totiž proces efektivnější, snižují se emise CO2 a lépe chrání životní prostředí. 

Více než 45.000 zákazníků je již propojeno v síti TIMOCOM a s aplikacemi ve Smart Logistics System již nyní zefektivňují své logistické procesy. Průmyslu a obchodu, řidičům nákladních vozů a dopravním firmám nabízíme systém, s nímž mohou předcházet jízdám naprázdno, lépe vytížit nákladní vozy a optimalizovat své dopravní procesy - a tím chránit klima.

Pokud se i Vy již dnes připravujete na zítřek a chcete, aby Vaše přepravy byly „zelenější“, registrujte se nyní u TIMOCOM.

Vyzkoušet zdarma

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Proč dnes již nejsou nutné jízdy naprázdno: Jak trh krátkodobých přeprav pomáhá šetřit výdaje a emise CO2

Rozhovor s odborníkem TIMOCOM: Jak optimalizovat proces přepravy

Nedostatek oceli a problémy s dodávkami způsobují prodlení

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru