Z dopravy 06.05.2024
4

Dopravní logistika: 3 výzvy, které musí odesílatelé v logistickém procesu zvládat

Jak zajišťují firmy z oblasti výroby a obchodu kvalitu, eliminují neefektivitu v dodavatelském řetězci a reagují na kapacitní nedostatky

Dopravní logistika - výzvy pro odesílatele

Efektivní logistický proces je pro společnosti v oblasti průmyslu a obchodu klíčový, aby se zboží dostalo na místo určení včas a za nízké náklady. Klíčovým aspektem pro manažery logistiky je proto zajištění kapacity volných vozidel. Přes veškerou citlivost na výdaje hraje při realizaci přepravy roli také vysoká kvalita. V tomto na blogu příspěvku se podíváme na tři výzvy, kterým čelí odesílatelé v dopravě a logistice, a na to, jak je mohou úspěšně zvládat.

Optimalizace dodavatelského řetězce v procesu přepravy od zahájení přes plánování až po závěrečné zpracování

Proces přepravy probíhá od prvního kroku přípravy, přes zadání, plánování a realizaci až po závěrečné zpracování. Všechny fáze musí být pečlivě koordinovány, aby byla zajištěna maximální efektivita a spokojenost zákazníka. Zadavatelé dopravy k tomu musí překonávat tyto výzvy.

 

Zaregistrujte se k odběru našich logistických novinek a dostávejte pravidelně zajímavé články ze světa silniční nákladní dopravy přímo do své e-mailové schránky!

 

Příprava: Kolísající ceny dopravy a chybějící kapacita volných vozidel

V počáteční fázi přípravy je cílem najít vhodného obchodního partnera pro danou přepravu, který náklad dopraví bezpečně a včas na místo určení. K tomu je zapotřebí kvalitní přepravní síť s potřebnou flexibilitou. 

Dlouhodobé plánování je obtížné z důvodu kolísání cen dopravy a nedostatku kapacity volných vozidel. Především to by se s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil při zlepšující se situaci na trhu mohlo v budoucnu ještě vyostřit. Při rozvoji dopravní sítě jde proto také o minimalizaci rizik.

Proto je důležité provést odpovídající přípravu. Na jedné straně je vhodné zadávat určitou část přepravních zakázek prostřednictvím výběrových řízení stálému vozovému parku a vybudovat si síť preferovaných dopravců, kteří se již v předchozích zakázkách osvědčili. To funguje například prostřednictvím uzavřené burzy nákladů, která poskytuje mnohem lepší přehled o nabízených zakázkách než e-mailový rozdělovník.

Na druhou stranu by měla být zajištěna potřebná flexibilita pro krátkodobé objednávky přepravy, v době špiček a při omezené kapacitě preferovaných partnerů prostřednictvím klasické otevřené burzy nákladů.

Zadávání zakázek, plánování a realizace: Nedostatečná transparentnost a složitá komunikace v procesu

I kvalitativně silná dopravní síť může v jednotlivých fázích zadávání zakázek, plánování a realizace přesto přinášet výzvy. Protože velký počet obchodních partnerů znamená vysokou náročnost koordinace, která se v důsledku proměnlivých obchodních vztahů a mnoha rychlých zakázek ještě zvyšuje. 

Výzvou je tak především to, že často neexistuje jednotná komunikace. Procesy, komunikační kanály a dokumentace se u jednotlivých obchodních partnerů liší – a osoba odpovědná ve firmě za logistiku se v nich musí orientovat.

Pak jsou tu otázky, které v každodenním provozu vyvstávají vždy: Kde je ten kamión? Kdy dorazí náš náklad? Bylo zboží úspěšně doručeno? Zákazníci se na nás pravidelně obracejí se stejnými požadavky. 

V procesu zadávání objednávek je práce pomocí e-mailových schránek, excelových tabulek, dokumentů ve Wordu a papírových pořadačů komplikovaná a nepřehledná. Všechny informace je třeba pracně získávat z různých komunikačních kanálů s různými obchodními partnery. 

Lepší přehled slibují digitální přepravní zakázky. Nabízejí přímý přenos dat do systému řízení dopravy dopravce – a to zcela bez nutnosti dalšího logistického softwaru. Komunikace s obchodními partnery tak probíhá rychle a všechny informace jsou shromažďovány centralizovaně. 

To s sebou nese výrazné snížení náročnosti sběru dat. Navíc odpadají jazykové bariéry, protože přepravní zakázky jsou automaticky překládány do příslušného jazyka dopravce. Dalším zlepšením pro komunikaci s dodavateli přepravních služeb je Sledování zásilek live, protože údaje o přepravě v reálném čase pomáhají vyhnout se opakovaným dotazům. 

Dokončení: Neefektivní procesy vyúčtování

Rozhodujícím faktorem pro dopravní společnosti jsou včasné platby. Hladký proces vyúčtování pomáhá posilovat důvěru mezi zadavatelem a dopravcem. To podporuje dlouhodobé partnerství. 

Zeštíhlený proces zároveň šetří čas a zdroje na straně zadavatele. Například tím, že se vyhnete vytváření mnoha závazků. Transparentní a efektivní realizace plateb se tak stává konkurenční výhodou pro zajištění přístupu k novým dodavatelům přepravních služeb.

Řešení s jediným závazkem pomáhá náročnost snížit. Díky souhrnné faktuře se tak administrativní práce skládá pouze z několika kroků.

Zajištění konkurenceschopnosti pomocí efektivních logistických procesů

Optimalizace dodavatelského řetězce v silniční nákladní dopravě vyžaduje ucelenou strategii, aby bylo možné úspěšně zvládnout všechny výzvy od přípravy až po závěrečné zpracování. Zásadní význam má implementace vysoce kvalitní dopravní sítě, využívání digitálních nástrojů pro komunikaci a koordinaci a optimalizace procesů vyúčtování. K realizaci jsou přitom často nutné jen drobné změny, které však každodenní práci výrazně usnadní. Efektivní přístup je nezbytný pro zajištění úspěchu a konkurenceschopnosti v odvětví logistiky.

 

Jedno řešení pro celý přepravní proces? TIMOCOM Marketplace!

 

Mohlo by vás také zajímat:

 

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru