Z logistiky 03.02.2022
5

Toto je top 6 trendů v logistice pro rok 2022

Zajistěte si dodavatelský řetězec a využijte konkurenční výhody

Pevný disk, na němž se na kraji nachází krabice, uprostřed chip s letadlem, nákladní vůz, vysokozdvižný vozík, mapa a stopky.

Odvětví logistiky má za sebou náročné roky. Rostoucí globalizace a s tím spojené celosvětové toky zboží vedly k nárůstu poptávky po logistických službách. V důsledku problémů ve výrobě, zpožďování dodávek a hromadění kontejnerů došlo v roce 2021 k dalšímu zvyšování tlaku na logistiku.

I rok 2022 přinese tomuto odvětví mimořádné výzvy. Sledování trendů může pomoci přizpůsobit vlastní podnikání potřebám trhu a dlouhodobě si tak zajistit dodavatelský řetězec a získat konkurenční výhody. V následujícím příspěvku se dozvíte více o nejdůležitějších trendech a inovacích v odvětví logistiky na rok 2022.

Často je obtížné zohlednit ve vlastních přepravních procesech všechny trendy. Smart Logistics System od TIMOCOM se svou komplexní a flexibilní nabídkou Vám s tím může účinně pomoci. Přesvědčte se sami.

Vyzkoušet Smart Logistics System nyní

1. Logistika se stává ekologickou

Udržitelnost je trendem, který byl velmi přítomný ve všech oblastech života již v roce 2021. Tato přítomnost se bude v roce 2022 ještě dále prohlubovat. Kdo naskočí do vlaku udržitelnosti, získá tak v roce 2022 v rámci logistické branže skutečnou konkurenční výhodu.

Tento trend na jednu stranu tlačí spotřebitelé, jejichž přání udržitelného dodavatelského řetězce je stále silnější. Na druhé straně se díky vstupu zákona o dodavatelských řetězcích v platnost, který postihuje firmy za porušování lidských práv ze strany jejich dodavatelů, stává udržitelný dodavatelský řetězec téměř nezbytností.

Logistika tak stojí hned před několika úkoly. Pozornost se bude muset soustředit na udržitelnost obalů, přepravních prostředků a přepravních cest. Procesy navíc musí být tak transparentní, aby bylo možno bez problémů a bezchybně prokázat původ každé jednotlivé komponenty.

Možné přístupy, jak dosáhnout toho, aby přepravní procesy ve Vaší firmě byly udržitelnější, přináší následující příspěvek na blogu.

2. Transparentnost díky inovaci

Sotva který trend bude v roce 2022 tak významný, jako je transparentnost v rámci dodavatelského řetězce.

Transparentní dodavatelský řetězec nabízí možnost rozpoznat a odstranit rizika v rámci dodavatelské sítě a získat tak konkurenční výhodu. Této transparentnosti lze dosáhnout díky digitalizaci a použitím inovativních technologií. Podniky by se proto měly v příštím roce blíže podívat na své logistické procesy. Díky tomu dokáží identifikovat potenciály optimalizace a následně je využít.

Kromě zachování dodavatelského řetězce si lze zajistit také dlouhodobou obchodní perspektivu.

3. Revoluce díky robotizaci a autonomnímu řízení?

Kromě digitalizace bude v roce 2022 hrát velkou roli v logistice také automatizace. Trendy, jako je robotizace a autonomní řízení, mohou pomoci v dalším zefektivňování logistických procesů a snižování nákladů.

Již dnes pracují nejmodernější roboti ve skladech tak přesně, že je lze bez problémů a bez rizika nasadit vedle jejich lidských kolegů. V budoucnosti budou navíc hrát rozhodující roli při nakládce a vykládce nákladních vozů.

Rok 2022 bude určovat také trend autonomního řízení. Již v uplynulých letech investovaly velké logistické firmy, jako je DHL nebo UPS, do výzkumu. Není divu, autonomní vozidla s sebou přináší mnoho výhod. Automatizace dodávek přináší nejen úsporu nákladů a zvýšení efektivity, ale také umožňuje dosáhnout nezávislosti přeprav na lidské komponentě. Faktory, jako je nedostatek řidičů, časy odpočinku nebo špatné počasí, pak již nebudou představovat žádnou výzvu.

V roce 2022 ovšem bude pozornost zatím věnována dalšímu rozvoji technologií. 

4. Specialisté žádanější než kdy dřív

I přes robotizaci a autonomní vozidla zůstane člověk i v roce 2022 pro logistiku nepostradatelný. Požadavky na něj ovšem porostou a bude stále důležitější dobře se informovat o nejnovějších technologiích.

Nejžádanější jsou specialisté v oblasti automatizace procesů, Big Data, IoT a umělé inteligence. S ohledem na vysokou poptávku a přetrvávající nedostatek odborných pracovníků ovšem bude obtížné najít dobré kandidáty.

Podniky se proto musí zamyslet nad tím, jak pro sebe získají potenciální zájemce. Trend směřuje k vytváření pobídek, jako je spravedlivá struktura mezd, flexibilní pracovní doba nebo moderní pracovní prostředí.

5. Poslední míle: městské minisklady místo obrovských logistických center

Online obchod prožívá rozkvět a s ním i proslulá „poslední míle“. Zatímco zákazníci se z trendů, jako je dodávka ve stejný den nebo bezplatné doručení a vrácení, radují, v logistice je tomu právě naopak. Rostoucí objem přepravy, posilující urbanizace a vysoké náklady staví toto odvětví den co den před obrovské výzvy.

Odpovědí na tento problém by mohly být takzvané „micro warehouses“. Jedná se o malé skladové prostory, které zejména v hustě obydlených oblastech přibližují zboží zákazníkovi. Pomáhají zrychlit a zefektivnit poslední míli a vyhovět rostoucí poptávce po dodávkách ve velmi krátké době. Hodí se zejména pro konzumní zboží, pro jejichž skladování nejsou zapotřebí žádná určitá kritéria, jako například dodržení chladicího řetězce. Start upy jako Flink nebo Gorillas ale již dokazují opak a ukazují, že v mikroskladech lze skladovat i potraviny.

6. No risk, no fun? Nikoliv v logistice

Koronavirová pandemie ukázala, jak snadno mohou pozměněné rámcové podmínky otřást citlivým konstruktem globálních dodavatelských řetězců. I v budoucnu je třeba počítat s tím, že dodavatelský řetězec budou ohrožovat i jiné faktory.

Pečlivě propracovaný Supply Chain Risk Management pomáhá vybudovat dodavatelské řetězce tak, aby byly odolné proti krizím, a zajistit tak schopnost dodávat a udržet si dobrou pozici na trhu. Podniky by proto měly identifikovat možná rizika, implementovat management rizik v dodavatelském řetězci a stanovit opatření pro případ nouze, pokud tak již neučinily.

Závěr

Rok 2022 bude rokem inovací. Nové technologie, zaměření se na udržitelnost a urbanizace přepravních procesů budou trendy, které budou trvale určovat podobu logistiky.

V souvislosti s technologiemi, jako Big Data, IoT a umělá inteligence, poroste potřeba specialistů. V důsledku nedostatku odborníků musí firmy prokazovat, že jsou atraktivním zaměstnavatelem. V průběhu roku se také bude ukazovat, jakou roli v tom může v budoucnosti hrát robotizace a autonomní řízení.

Také téma bezpečnosti bude v roce 2022 hrát ústřední roli. Klíčem k úspěchu přitom bude transparentnost a propracovaný Supply Chain Risk Management. Pro dosažení transparentnosti může být výhodou používání inovativních technologií. S jejich pomocí lze identifikovat potenciály optimalizace a v konečném důsledku tak zajistit existenci dodavatelského řetězce.

Smart Logistics System od TIMOCOM přesně z toho vychází a pomůže Vám zrychlit a zefektivnit Vaše dopravní procesy. Zachováte si kontrolu nad stavem zásilky, objednávky přeprav můžete zadat a zpracovat během pár minut. Partnerství s firmou JITpay navíc umožňuje spolehlivou a bezpečnou platbu.

Buďte krok před přicházejícími trendy a začněte již dnes s nezávazným testováním.

Vyzkoušejte Smart Logistics System nyní

Další zajímavé články:

3 Tipy na zabezpečení přepravních kapacit – staňte se přednostním zadavatelem

Chytrá spolupráce v logistice: Jak úspěšně zapojit zákazníky do digitálního vývoje produktu

Nový rok, nové štěstí: 7 tipů pro úspěšný vstup do úspěšného obchodního roku

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru