Z logistiky 02.12.2021
5

3 Tipy na zabezpečení přepravních kapacit – staňte se přednostním zadavatelem

Jako „Shipper of Choice“ získáte větší jistotu

Ruku v ruce funguje vztah mezi zadavatelem a dodavatelem trvale a ke spokojenosti obou stran.

Nedostatek ložného prostoru, celosvětové nahromadění výroby a důsledky koronavirové pandemie – sotva kdy bylo tak obtížné zabezpečit vlastní dodavatelský řetězec. Pro průmyslové a obchodní firmy jsou však bezchybné a spolehlivé dodavatelské řetězce naprosto zásadní. Existují možnosti, jak si jako zadavatel získat renomé a díky tomu se vyhnout problémům s kapacitou a podnikat udržitelně.

Smart Logistics System od TIMOCOM Vám může účinně pomoci realizovat následující tři rady. Tento systém totiž nejen spojuje pod jednou střechou firmy z průmyslu a obchodu a firmy podnikající v dopravě a logistice z celé Evropy. Díky spolupráci například s firmou CargoClix, která nabízí management časových oken, pokrývá rovněž služby, které pomáhají zajistit bezproblémové splnění zakázky.

Otestujte systém nyní a přesvědčte se sami:

Zajistit dodavatelské řetězce nyní

3 Tipy pro spokojenější přepravce

V každém obchodním partnerství je důležité být rovnocennými partnery a dodržovat sliby. S rostoucím vnějším tlakem je pro obchodní firmy stále důležitější, aby si u logistických firem udělali dobré jméno. Probíhající změny na trhu, prohlubující se nedostatek dopravců v mnoha evropských zemích  a nepředvídatelné události jako je havárie lodi Ever Given vedou ke stále většímu nedostatku přepravních kapacit. Důsledkem je, že spedice a další logistické firmy si mohou své zadavatele vybírat. To ukazuje mimo jiné aktuální dopravní barometr od TIMOCOM.

Jak ale zajistit, aby i tak bylo zboží dopraveno? Jak dosáhnout toho, aby vlastní objednávky přeprav byly mezi těmi tisícovkami dalších vidět? 

1. Spolehlivost

Včasné provedení přepravy je v rozhodujícím míře ovlivňováno vnějšími vlivy. Dopravní zácpy, silniční kontroly nebo nečekaně špatné počasí jsou důvodem zpoždění a v důsledku mohou rychle znamenat i menší počet objednávek.

Výrobní firmy mnoho z těchto situací ovlivnit nemohou. Jsou ale schopny zajistit, aby se samy nestaly dalším stresujícím faktorem pro své partnery. Dobře je to vidět na příkladu „managementu na rampě“:

Zde mohou zadavatelé dbát na to, aby časy nakládky nebo čekání byly co nejkratší a v případě změn reagovali pokud možno flexibilně. Chytré systémy umožňují dynamické řízení příjezdu nákladních vozů a zvyšují tak spokojenost jak provozovatelů ramp, tak i dopravců. Kdo používá chytré systémy k výpočtu předpokládaného času příjezdu (ETA), může díky malým digitálním pomocníkům zkrátit čekání na rampách na minimum. Aplikace Tracking od TIMOCOM pomáhá mít trvalý přehled o objednávkách přepravy a na tomto základě optimálně uzpůsobit vlastní procesy.

2. Jasná komunikace - i v cizích jazycích

Mnoho firem má zákazníky, dodavatele nebo skladové zásoby v zahraničí. Také řidiči nákladních vozů nezřídka projíždí velkým počtem různých zemí a regionů. To s sebou může přinášet jazykové bariéry. Možnost i přesto nadále komunikovat je pak velmi užitečná, zejména v případě, že dojde k neočekávaným problémů v dodavatelském řetězci.

Systém TIMOCOM je dostupný ve 24 evropských jazycích. Veškeré interakce, např. aktualizace stavu mezi objednatelem a dodavatelem, probíhají vždy v jazyce, který příslušný uživatel nastavil ve svém systémovém nastavení jako přednostní. To nejen odstraňuje bariéry, ale rovněž optimalizuje přímo i procesy a ujednání.

Kromě toho by měly být informace, které řidiči nákladních vozů potřebují, pokud možno dobře připraveny. Aby mezi zadavatelem a dodavatelem nevznikly chyby při přenosu, měly by být jejich systémy vzájemně propojeny. Systémoví integrátoři, jako je TIMOCOM, dnes přispívají k tomu, že s dodavateli lze komunikovat nezávisle na systému a ti pak mohou plánovat a disponovat v prostředí, které dobře znají a dávají mu přednost.

3. Prozíravé plánování

V dobách velké konkurence je rozumné plánovat trasy pokud možno efektivně. Nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu dodavatelů. Lze plynule navázat následnou objednávkou? Jsou cestou další objednávky, které by bylo možné dobře zkombinovat?

V systému TIMOCOM mohou rovněž objednatelé plánovat trasy pro své dodavatele tak, aby ti dosáhli maximálního užitku s co nejnižšími náklady.

Služba TruckBan navíc pomáhá optimálně naplánovat trasy a mít trvale přehled o zákazech jízdy pro nákladní vozy. Při kombinaci obou aplikací se mohou objednatelé prezentovat jako partneři, kteří myslí nejen na svoje podnikání, nýbrž i na podnikání logistické firmy.

Eso v rukávě: Optimální prezentace firmy

Místo nákladných reklam a výběrových řízení se zadavatelé mohou přímo v systému představit více než 45.000 zákazníkům TIMOCOM z celé Evropy. „Digitální vizitku“ v aplikaci profily firem lze vyplnit bez velké námahy. Kromě tradičních údajů, jako je název firmy a její adresa, sem patří i doplňující informace, jako jsou certifikáty, jazyky, destinace a daňové identifikační číslo. Na druhé straně se i dodavatelé starají o své firemní profily. Potenciální obchodní partneři si tak o sobě mohou udělat autentický obrázek.

Využijte své možnosti a staňte se zadavatelem první volby

Uvedené tři možnosti jsou nejdůležitějšími faktory, které mohou zadavatelé z řad průmyslových a obchodních firem využít pro sebe. V konečném důsledku si každý dodavatel vybere svého vlastního zadavatele, kterého upřednostňuje a jehož objednávky přijímá přednostně. Lze se ale domnívat, že obchodní partneři, kteří mají dobrou platební morálku, vstřícné jednání, udržitelné procesy a transparentní komunikaci, lépe využijí svůj potenciál stát se „Shipper of Choice“. Nejsou přitom odkázáni pouze sami na sebe, nýbrž se mohou opřít o pomůcky, jako je systém TIMOCOM a připojené služby.

 

Výhody jsou nasnadě:

  • zajištění vlastních dodavatelských řetězců a zvýšení odolnosti,
  • optimalizace stávajících procesů bez investic do nákladné IT infrastruktury,
  • zvýšení reputace na základě férové spolupráce

Otestujte systém a přesvědčte se sami:

Zajistit dodavatelské řetězce nyní

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Pět tipů: Jak na to, aby se logistika stala konkurenční výhodou

Zvýšit flexibilitu, snížit výdaje: Efektivní logistika pro průmysl a obchod

Když jsou kostky vrženy nově: Jak optimalizovat procesy v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru