Z dopravy 06.04.2021
4

Více sil na poslední míli: Jaká řešení Vám skutečně pomohou

Rozmach e-commerce v následujících letech ještě prohloubí problémy na poslední míli.

Vytvoření zdravého prostředí pro lidi snižováním emisí CO². To je jeden z hlavních úkolů budoucnosti, který se týká přepravy zboží. Logistiku ale nelze z měst jen tak vymazat - je totiž důležitou tepnou pro zboží všeho druhu.

Chcete mít možnost rychle a snadno zadávat přepravy? Pak k tomu využijte největší evropskou burzu přeprav.

Vyzkoušet zdarma

Rozmach s důsledky

E-commerce je na vzestupu, a to již řadu let. Růst množství balíků bude podle studie firmy Pitney Bowes z října 2020 i nadále pokračovat. Tato americká firma je celosvětově jedním z největších technologických podniků, které nabízí řešení pro oblast elektronického obchodu a zasílání balíků. Podle jejich prognózy se celosvětové množství balíků během následujících šesti let zdvojnásobí na 262 miliard balíků.

Důsledek: Čím více lidí nakupuje na internetu, tím více zboží je nutno dodat. V oblasti prodeje koncovým spotřebitelům je poslední úsek až ke dveřím zákazníka v oboru dopravy a logistiky označován jako poslední míle. Právě tato část dodavatelského řetězce je jednou z nejsložitějších, protože je s ní spojena řada výzev.

S tím, jak roste online obchod, se totiž zvyšuje také doprava ve městě. Současně rostou emise škodlivých látek, které produkují lehká a těžká užitná vozidla. Ve městech a aglomeracích to způsobuje další problémy spojené s dopravou: zvýšené zatížení jemným prachem a hlukem, ale také dopravní zácpy.

Pro řidiče to také znamená dopravní zácpu, stání na červenou a časový tlak na poslední míli. Navíc se stále více lidí stěhuje do měst nebo do jejich blízkosti. To problémy na poslední míli znásobuje.

Evropská komise si tento problém vzala za svůj.
Doprava by měla být především ve městech podstatně méně škodlivá pro životní prostředí“ píše se ve sdělení Evropské komise. Do roku 2030 je nutno dosavadní emise škodlivých látek výrazně snížit, abychom se rychleji blížili k dosažení klimatických cílů stanovených v EU, než tomu bylo doposud. Přeprava zboží se na dosažení tohoto cíle musí podílet. Dosavadní dopravní systémy je nutno využívat efektivněji a umožnit tak, aby doprava byla šetrná k životnímu prostředí a udržitelná.

Chceme-li pro města a jejich obyvatele vytvořit udržitelnější dopravu, jsou zapotřebí nové přístupy. Co ale sníží zatížení na poslední míli? Nabízíme tři digitální řešení, která pomáhají optimalizovat přepravu na poslední míli.

Tři kroky pro efektivnější poslední míli

Spolupráce

Podle studie BVL týkající se dopravního toku v německých městech chtějí logistici v budoucnu řešit problémy na poslední míli díky spolupráci. Téměř polovina dotazovaných uvedla, že spolupráci s jinými obchodníky a dodavateli plánuje.

Síť TIMOCOM tvoří více než 45.000 prověřených firem. Mezi nimi snadno naleznete vhodného obchodního partnera. Nejenom pro poslední míli můžete v aplikaci Objednávky ve Smart Logistics System vytvářet seznamy oblíbených. Před zadáním objednávky můžete pomocí filtru zvolit obchodní partnery, s nimiž chcete znovu spolupracovat. Disponenti jednoduše využijí síť osvědčených partnerů a vyhledají vhodného dodavatele pro konkrétní přepravu.

Spojování zboží pro doručení

V uvedené studii BVL respondenti uvedli, že konsolidace přeprav je pro ně důležitá až velmi důležitá. Spojování různých zásilek v jedné přepravě je pro spedice viditelně stále důležitější, protože zásilky jsou stále menší.

Právě obchodní a výrobní firmy pro zasílání častěji sáhnou po externím dodavateli logistických služeb. Řada firem sice má vlastní disponenty, nepravidelné přepravy však často řeší pomocí burzy přeprav. Zadavatelé tak mají možnost nechat kompletní nebo dílčí náklady přepravovat flexibilně. Výhodné je to i pro dopravce: Vytíží vlastní flotilu a vyhnou se jízdám naprázdno.

Efektivní vytížení flotily

Také s ohledem na zmíněný klimatický zákon Evropské komise si stále více výrobních a obchodních firem stanoví jako cíl snížení emisí škodlivých látek. Logistika má také zájem na tom, aby pracovala udržitelně. Důležitým základem je efektivní využívání všech zdrojů, jako je například lepší vytížení flotily nebo zmiňované předcházení jízdám naprázdno. To uvedlo téměř 300 dotazovaných členů BVL jako druhé nejdůležitější opatření pro optimalizaci přepravy ve městě. Jedním z nejúčinnějších opatření na snížení počtu jízd bez nákladu je používání trhu s krátkodobými obchody. Dodavatelé a zadavatelé zde najdou přepravy a volné vozy i na poslední chvíli. Pro přepravní firmy znamená úplné vytížení vozového parku nejen zvýšení obratu. Sníží-li se počet jízd naprázdno, sníží se současně také emise CO². To má opět výhody pro město, jeho okolí a pro lidi, kteří tam žijí.

Úkoly, které je třeba řešit na poslední míli, jsou velké. Cílem je vytvořit takovou městskou přepravu zboží, která bude vyhovovat moderním požadavkům. Pro nastartování zlepšení je zapotřebí společné úsilí. Zapojit se musí město či obec a také dopravní firmy stejnou měrou a společně připravit opatření vhodná do budoucnosti. Důležité první kroky týkající se ambiciózních klimatických cílů EU lze realizovat již nyní. Patří sem optimalizované vytížení flotily i propojení s dalšími aktéry dodavatelského řetězce.

Logistické a dopravní firmy naleznou ve Smart Logistics System všechna digitální řešení, která jim umožní takové kroky učinit a která jsou zapotřebí pro logistiku bez výzev.

Chcete-li i Vy, aby Vaše logistické procesy byly udržitelné a efektivní, vyzkoušejte největší evropskou burzu přeprav po dobu čtyř týdnů zdarma.

Vyzkoušet zdarma

Mohlo by Vás také zajímat:

Úspěšná realizace: Více zákazníků navzdory koronaviru
Jak zadávací platformy pomáhají získávat nové trhy
Kdo vlastně odpovídá za zajištění nákladu v nákladním voze?

 

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru