Z dopravy 13.04.2021
4

Jsou alternativní parkovací místa pro nákladní vozy odpovědí na nedostatek parkovišť?

Chybějící parkovací místa na odpočívadle

Podle BVL má Německo „dramatický nedostatek parkovišť pro nákladní vozy“. Spolkové ministerstvo dopravy chce tento problém řešit a poskytne 90 mil. eur na rozšiřování stávajících a výstavbu nových parkovišť pro nákladní vozy. V tomto článku na blogu Vám opatření ministerstva vysvětlíme a ukážeme, jak na nich firmy mohou participovat.

Mnohaletý problém v oboru: nedostatek parkovacích míst na odpočívadlech

Na parkovištích nebo odstavných místech chybí podle BGL více než 30.000 parkovacích míst pro nákladní vozy. Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (Spolkový svaz pro nákladní dopravu, logistiku a likvidaci odpadů) prověřil studii, kterou zpracoval Bundesanstalt für Straßenwesen (Spolkový úřad pro silniční dopravu) (BASt) a počet chybějících míst upravil směrem nahoru. Z toho znovu jasně vyplývá, jak drastický je to problém pro řidiče a řidičky nákladních vozů.

Současně nákladní silniční doprava v Německu roste. Počet nákladních vozů na silnicích dále roste především díky rozmachu online obchodů. Uzavření maloobchodů v rámci boje proti pandemii ještě dále zvyšuje objem zboží, které je zapotřebí přepravit. Zvýšený objem dopravy má znovu negativní dopady na nedostatek parkovišť pro nákladní vozy.

Nouze o parkovací místa na odpočívadlech však nevznikla až s aktuální situací. Řidiči a řidičky o tomto stavu vědí již řadu let. Spolkové ministerstvo vnitra se snaží situaci řešit a zpracovalo obsáhlý balík opatření ke zlepšení situace s parkováním nákladních vozů na spolkových dálnicích.

Jako řešení nabízí Spolkové ministerstvo dopravy pětibodovou koncepci

- novostavba odpočívadel u spolkových dálnic

- zahuštění parkování na dostupných místech díky telematickému parkování v kolonách a kompaktnímu parkování

- naváděcí systém pro parkování, digitálně nebo infrastrukturně, má nabízet jednotné informace o volných kapacitách parkování

- výstavba nových odstavných míst v blízkosti dálnic

- lepší využití stávajícího prostoru

Průmyslové plochy lze přeměnit na parkoviště

Řešením má být zejména pátý bod v seznamu opatření - možnost využití nových ploch.

Na odpočívadlech bez zázemí dosud platilo, že smí být využito maximálně 50 parkovacích míst pro nákladní vozy. Ministerstvo toto pravidlo zrušilo, takže zde může večer zastavit více vozidel.

Nevyužitá parkoviště pro osobní vozidla mají být v noci uvolněna pro nákladní vozy.

Nová parkoviště mají vzniknout na odpočívadlech, která nejsou bezprostředně u dálnice, a v průmyslových oblastech. K tomu patří rovněž: U ploch, které dosud nebyly využívány jako parkoviště pro nákladní vozy (např. parkoviště firem), lze změnit účel jejich využití, pokud se nachází ve vzdálenosti do 3 km od dálnice. Právě průmyslové areály, které jsou v blízkosti dálnic, se skvěle hodí pro vytvoření volných kapacit. Za tímto účelem budou rovněž poskytovány dotace soukromým investorům, které podpoří novou výstavbu.

Plánován je příspěvek na stavební náklady ve výši až 90 procent celkových nákladů. Návrh ministerstva byl předložen k posouzení. Dotace na nová parkoviště pro nákladní vozy by měly být spuštěny v prvním pololetí roku 2021. Až do roku 2024 mohou firmy s novostavbou poskytnout vlastní, nevyužívané plochy pro nové využití a přispět tak k řešení nouzové situace.

Alternativní parkoviště pomáhají proti nedostatku

Jedna firma ukazuje, jak to může fungovat: Park Your Truck. Mnichovská firma umožňuje předem rezervovat parkoviště pro nákladní vůz s pomocí aplikace. Již několik let firma jedná s obcemi a firmami, aby vytvořila alternativní parkoviště. Díky tomu se podařilo zajistit více než 10.000 parkovacích míst pro nákladní vozy. Podle Denise Schuster, jednatelky společnosti Park Your Truck, firma počítá dokonce s tím, že v roce 2021 bude moci nabídnout 20.000 parkovacích míst. Vzhledem k aktuální situaci firma jedná s dalšími možnými poskytovateli parkovacích míst, jako jsou veletržní areály, stadiony a letiště.

Z toho jasně vyplývá, že místo čekání na povolení a výstavbu nových parkovacích ploch pro nákladní vozy, jejichž náklady jsou velmi vysoké, se dotčené země, obce a podniky snaží hledat nové cesty. To byla dosud regionální individuální řešení. S balíkem opatření spolkové vlády bude, doufejme, dosaženo dlouhodobého řešení.

Nedostatek parkovacích míst je v oboru problémem již dlouho. Když je jedno odpočívadlo plné, musí se řidič vydat na další a doufat, že tam ještě místo na zaparkování najde. Výsledkem je často nedobrovolné „parkování na divoko“, zvýšené riziko nehod na odpočívadlech a stres pro řidiče a řidičky. Jejich všední den totiž většinou vypadá tak, že svou práci musí přizpůsobit tomu, aby mohli zaparkovat přesně na dobu odpočinku.

Možností, jak celé situaci ulevit, je také optimalizace procesu přepravy. Sem patří konsolidace zboží, zamezení jízdám naprázdno a optimalizované plánování tras. Pro všechny tyto činnosti nabízí systém od TIMOCOM vhodnou aplikaci.

Chcete-li i Vy optimalizovat přepravní procesy, vyzkoušejte systém od TIMOCOM po dobu čtyř týdnů zdarma.

Vyzkoušet zdarma

Mohlo by Vás také zajímat:

Co získáte díky rozhraním v logistice

Zákazníci u kormidla: Od koncového spotřebitele ke spolutvůrci chytrých aplikací

Pět tipů pro obchodní a průmyslové firmy: Jak na to, aby se logistika stala konkurenční výhodou

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru