Z logistiky 19.11.2020
5

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Jaká pojištění jako dopravní firma potřebujete?

Žena a muž rukama ochraňují symbol nákladního vozu

Pojištění jsou důležitou součástí plánování a zakládání firmy. Dojde-li totiž ke škodní události nebo právnímu sporu, mohou takto vzniklé náklady rychle ohrozit existenci firmy. Jaké pojištění ale potřebuji - a jak najdu to správné?

Založení vlastní firmy a její zavedení na trhu může být velkou výzvou, čemuž jsme se věnovali v prvním díle našeho seriálu. Ve druhém díle jsme vysvětlovali, jak optimálně kalkulovat výdaje na přepravu, abyste pokryli náklady. V této části se budeme zabývat tématem pojištění.

Následující druhy pojištění se týkají konkrétně podnikání v dopravě a bez nich se v žádném případě neobejdete. Dojde-li k poškození zboží během přepravy nebo vznikne následná škoda, může se výše škody vyšplhat do šesti- až sedmimístných čísel. Proti takovému výdaji je nutné se zabezpečit.

Povinné ručení a havarijní pojištění pro nákladní vůz

Jako u osobního automobilu je nutno mít povinné ručení také pro nákladní vůz. Jedná se o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, podle zákona č. 168/1999 Sb. Havarijní pojištění naproti tomu poskytuje vlastníkovi vozidla pojistnou ochranu pro případ havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí. Jejich doplněním můžou být různá doplňková pojištění týkající se např. asistence či skel.

Pojištění odpovědnosti dopravce

Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv. Jakmile vlastníte vozidla a komerčně přepravujete zboží, je toto pojištění povinné ze zákona a obvykle vychází z určité částky. Pokud hodnota zboží v přepravní objednávce tuto částku překročí, je nutno uhradit dodatečné pojištění právě na tuto hodnotu.

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Bez tohoto pojištění se neobejdete v případě, že kromě přeprav vlastními vozy, budete realizovat i spediční činnost. Kryje totiž povinnosti pojištěného - zasílatele - nahradit škodu vzniklou jiné osobě při obstarávání přepravy na věci nebo finanční škodu. Příklady škod: udělení nesprávných dispozic dopravci, chybné vyplnění přepravních dokladů, škody vzniklé při skladování, balení zboží nebo nesprávné zajištění zásilky na vozidle.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Nezávisle na službách, které Vaše dopravní firma nabízí, potřebujete také pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, lidově řečeno - pojistku na blbost. To Vám poskytne nezbytnou ochranu, pokud Vy nebo Vaši zaměstnanci způsobíte během realizace přepravy újmu na životě, zdraví či majetku, na kterou se nevztahuje plnění z „Pojištění odpovědnosti dopravce“. Může se například jednat o ztracený klíč od zákazníka, škodu, která vznikne při nakládce a vykládce na Vašem dvoře, nebo o porušení zákonů na ochranu osobních údajů. Pro Vás, jako nově založenou firmu, je důležité se předem zamyslet nad tím, jaká možná rizika a výdaje je zapotřebí pokrýt.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti pro podnikatele

Před pracovní neschopností není chráněn nikdo, protože nemoci nemusí být nutně způsobeny výkonem povolání a k nehodám může dojít také ve volném čase. Proto je v každém případě rozumné uzavřít pojištění pro případ pracovní neschopnosti, které Vás ochrání před ztrátou příjmu. Nebudete-li v důsledku nemoci nebo nehody schopni v plném rozsahu vykonávat svou činnost, má to dopady nejen na Vás a Vaši rodinu. Může se to dotknout také Vašich zaměstnanců a zákazníků. U profesionálních řidičů, kteří jsou OSVČ, je toto riziko případné pracovní neschopnosti podstatně vyšší: dlouhé hodiny sezení, stres kvůli dodržování termínů, fyzicky náročná nakládka a vykládka i nebezpečné situace v provozu jsou běžnou součástí jejich práce. Toto povolání proto patří do rizikové skupiny 4, takzvané „vysoce rizikové skupiny“.  Rozumné by zde mohlo být navíc také úrazové pojištění. Rozsah je však u různých poskytovatelů různý. Proto se přesně informujte o tom, jaký druh úrazů a jaká plnění pojištění zahrnuje.

Pojištění právní ochrany v logistice

Jako logistik jste každodenně v kontaktu s mnohými stranami, s nimiž může dojít k větším či menším neshodám. Máte pronajaté prostory, uzavíráte smlouvy se zákazníky a partnery. K právnímu sporu může dojít i při problémech s vlastními zaměstnanci. Pojištění právní ochrany obvykle pokrývá výdaje na právní poradenství a advokáty, soudní jednání, znalce a posuzovatele.

Klaus Schäfer z pojišťovny KRAVAG nám v nedávném rozhovoru vysvětlil, co je při uzavírání těchto pojištění důležité.

Kontrola objednávek, sladění pojistek

„Vždy je nadmíru důležité vyjasnit si detaily jako „Kde zaparkuji na noc?“ a zda se jedná o hlídané parkoviště či nikoliv“, říká Schäfer. Objednávky by navíc měl zkontrolovat dobrý poradce a příslušně upravit pojistnou ochranu. Koneckonců nestačí mít uzavřené pojištění, jestliže toto pojištění pak v případě potřeby nepokryje příslušné škody, neboť ty nejsou zahrnuty ve smlouvě.

Dbejte na rychlé a profesionální vyřízení škodní události

Jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Proto i v těch „nejlepších“ firmách dochází ke škodám na zboží a k nehodám. Často je potřeba jednat velmi profesionálně - ať při nehodě s nebezpečným nákladem nebo při jeho krádeži. Čím rychleji kontaktujete pojišťovnu, tím dříve lze přijmout opatření, aby škoda dále nenarůstala.

Systém pojistného uzpůsobit škodnímu průběhu

V tomto ohledu platí, že čím více nákladních vozů firma má a čím procentuálně méně škody je způsobováno, tím vyšší by mělo být pojistné. Podle Schäfera by měl být zkušený pojišťovací poradce schopen analyzovat, jaké nehody a kterých řidičů jsou nejčastější a jak jim lze zabránit.

Udržovat pojistnou ochranu v aktuálním stavu

Důležitým faktorem při volbě správného pojištění je také administrativní náročnost. Mnoho poskytovatelů nabízí digitální řešení, s nimiž můžete případné změny zadávat přímo a pojistná ochrana se tak upraví rychle. U mladých firem se zejména na začátku doporučuje poradit se přímo s vlastním poradcem. Objednávky se často liší od původního plánu. V tom případě je potřeba vyjasnit, zda se na ně ještě vztahuje pojistná ochrana.

Závěr

Je pravda, že každá dopravní firma je individuální, obecně lze ale říci, že tato pojištění jsou nezbytná:

  • Povinné ručení a havarijní pojištění pro nákladní vůz
  • Pojištění odpovědnosti pro silniční dopravce
  • Pojištění odpovědnosti zasílatele
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  • Pojištění právní ochrany

Pro udržení pojistné ochrany v aktuální výši je zapotřebí pravidelně kontrolovat, zda objednávky odpovídají původním představám.

 

Další zajímavé články:

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Jak založit dopravní firmu?

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Z čeho se skládají výdaje na dopravu?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru