Z logistiky 11.12.2020
4

Tvrdý Brexit: Důsledky pro logistiku v Evropě a Velké Británii

Jaké důsledky pro dopravu by mělo neuzavření dohody s Velkou Británií?

Přepravy z a do Velké Británie

Zbývají již jen tři týdny: I když aktuální vývoj rozdmýchává naději na uzavření dohody na poslední chvíli, není Brexit bez dohody stále ještě odvrácen. Ten by měl na evropské vývozy zcela zásadní dopady. Co by Brexit bez dohody znamenal pro odvětví logistiky, jestliže jasné řešení není v dohledu?

Dopady Brexitu bez dohody na logistické firmy

Velká Británie oficiálně opustila EU již na začátku roku 2020, politické přechodné období se naplní na konci tohoto roku. Zástupci britské vlády a diplomaté EU se ale dosud nedokázali dohodnout na výstupní dohodě. Efektivní nákladní doprava však velmi závisí na bezpečnosti a stabilitě. Přesto ale parametry, podle nichž budou řidiči a speditéři pracovat od roku 2021, zatím zůstávají zčásti nejasné.

Aktuální nejistota týkající se průběhu Brexitu ztěžuje plánování v mnoha odvětvích. Pro logistické procesy je nutno řešit výzvy zejména v oblasti práva upravujícího zahraniční ekonomiku, clo, DPH, smlouvy a pojištění. Pokud by skutečně mělo dojít k tvrdému Brexitu, bude se muset obchod s Velkou Británií nutně řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Veškeré zboží a osoby by pak musely být opět kontrolovány na hranicích, což v konečném důsledku povede k problémům s dodávkami a ke zpoždění. Logistické firmy a firmy v lodní dopravě, které jezdí z EU do Velké Británie a naopak, by navíc musely mít informace o povoleních a nových požadavcích na podklady pro speditéry a tyto splnit. To je obrovská dodatečná zátěž pro zhruba 17.000 nákladních vozů, které denně absolvují trasu mezi Calais (Francie) a Doverem (Velká Británie). Podle studie Imperial College London by pouhé dvě minuty časové ztráty na jeden nákladní vůz mohly mít za následek dopravní zácpy v délce až 47 kilometrů. Jen přístav v Doveru využívá denně více než 10.000 nákladních vozů. Dosud z nich musela celnicí projít pouze zhruba čtyři procenta. Přísnější celní procesy by zde vedly ke zpoždění a dalším výdajům: Nejčernější scénář britské vlády předpovídá fronty až 7.000 nákladních vozů na hranici do Kentu. Vláda proto již začala připravovat celníky především na rostoucí administrativní nápor.

Změny pro řidiče z EU

V průběhu pandemie onemocnění COVID-19 již britská vláda vypracovala plány k zavedení kompletních hraničních kontrol od 1. ledna. Navíc byla znovu oživena „Operation Brock“: Pro případ, že dojde k Brexitu bez dohody, je pro řidiče nákladních vozidel rezervován 25 km dálniční úsek v Kentu. Tady lze relativně rychle použít pohyblivou betonovou bariéru tak, aby se zabránilo frontám a zpožděním u průlivu.

Vláda navíc implementovala různé online systémy, které budou od 1. ledna 2021 povinné. Řidiči nákladních vozů s nákladem nad 7,5 tuny musí například nejprve vyplnit online formulář, aby získali takzvaný "Kent Access Permit" (povolení ke vstupu). Tímto způsobem má být již předem zajištěno, že jsou splněny všechny nezbytné podmínky pro vstup, resp. dovoz. Nákladním vozům bez takovéhoto povolení bude uložena pokuta ve výši 325 eur a navíc budou muset čekat na provizorních parkovištích do doby, než budou k dispozici nové dokumenty. Britská vláda navíc v aktualizovaném plánu budoucího managementu na hranicích potvrdila, že všichni občané EU budou muset mít od října 2021 pro vstup do Spojeného království cestovní pas. To pochopitelně platí také pro veškeré dopravce z evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Osobní průkaz již nebude od této doby postačovat.

Buďte informovaní

Vzhledem k tomu, že v současnosti stále dochází k úpravám a změnám v zákonných podkladech, vypracovala britská vláda explicitní příručku pro dopravce, která je k nahlédnutí od 18.11.2020. Všem zákazníkům TIMOCOM se zakázkami do UK doporučujeme, aby tuto příručku pravidelně kontrolovali.

Aktuální výňatky z příručky:

  • Licence Společenství: Firmy z EU musí mít licenci své vlastní země usazení a musí u sebe mít kopii licence Společenství.
  • Kabotáž: Firmy z EU mohou i nadále provádět ve Velké Británii kabotáž.
  • Dokumentace řidiče a vozidla: Firmy z EU, které spolupracují s Velkou Británií, musí mít u sebe doklad o pojištění motorového vozidla pro vozidlo a přívěs.

Od 2. listopadu 2020 je navíc na britských dálničních odpočívadlech a různých hraničních přechodech zřízeno 45 poradenských míst. Ty mají řidiče v různých jazycích informovat o veškerých změnách a dokumentech, které budou v budoucnu nezbytné.

Od ledna 2021 bude logistika v Evropě a Velké Británii komplikovanější než dříve, neboť je pomalu zjevné, že tvrdý Brexit je velmi pravděpodobný. Na stránkách Evropské komise naleznete veškeré informace týkající se Brexitu včetně poradenství, jak se připravit na konec přechodného období. Doporučujeme zákazníkům TIMOCOM, aby tyto stránky pravidelně kontrolovali.

 

Více informací a trendů z logistiky můžete pravidelně získávat z našeho newsletteru.

Přihlásit se k zasílání novinek

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Co se skrývá za úspěchem burzy nákladů od TIMOCOM, není žádným tajemstvím

Dopravní trh v celé Evropě na vzestupu: Dopravní barometr zaznamenal v září více než 10 milionů přeprav

Jak snížit výdaje a optimalizovat procesy ve firmě?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru