TIMOCOM 27.04.2023
4

Digitalizace je zdatným pomocníkem

API rozhraní představuje cestu ke zvýšení efektivity

Rozhovor s Lukášem Svobodou z DB Schenker o API rozhraní

Ruční přepisování dat ze systému do systému bezpochyby patří do minulosti. V dnešní době je kladen velký důraz na efektivitu přenosu dat, kterou může zajistit pouze digitalizace. Dopravní firmy potřebují především rychlá a přesná data. V této souvislosti společnost TIMOCOM nabízí rozhraní API, která jsou pro dopravní firmy zdatným pomocníkem.

Nejméně 45 sekund potřebuje disponent pro manuální vložení nabídky přepravy nebo volného vozidla do burzy nákladů od firmy TIMOCOM. Dvojí zadávání pochopitelně zabírá spoustu času. Přitom řešení, jak ušetřit drahocenný čas, je poměrně snadné. Stačí propojit TMS/ERP dopravní firmy s TIMOCOM Marketplace (součást API rozhraní) a data se budou přenášet automaticky, což znamená rychle a bez dvojího zadávání. Zároveň dojde ke snížení chybovosti při zadávání a sníží se rovněž náklady na manuální práci.

API rozhraní od firmy TIMOCOM používá mimo jiné společnost DB Schenker. O přínosu tohoto systému v praxi jsme měli možnost hovořit s panem Lukášem Svobodou, který má v DB Schenker na starosti procesní řízení.

Jaké konkrétní požadavky kladou zákazníci na Vaše logistické služby?

Hlavními trendy, které v současné době vnímáme, jsou digitalizace a udržitelnost. Požadavky na efektivitu a přesnost samotného dopravního výkonu jsou pak již samozřejmostí.

Jaké výzvy to pro Vaši společnost představuje?

Digitalizace je pro nás výzvou vzhledem k množství a různorodosti zákazníků, kterým poskytujeme naše služby. Snažíme se především o propojení objednávkových systémů se systémem zákazníka, sledování zásilky a v neposlední řadě o elektronický oběh dokladů. Udržitelnost je pak velice komplexní téma, které zahrnuje celou řadu aspektů od vozového parku, přes budovy až po digitalizaci procesů.

Jaká řešení jste na základě těchto výzev navrhli?

S dopravci dnes komunikujeme výhradně digitální formou. Zavedli jsme pro ně portál, kde si mohou spravovat údaje o své společnosti. Řidiči mají možnost používat aplikaci pro chytré telefony. Jejím prostřednictvím přijímají pokyny od dispečerů. Stejně tak je však využívána i pro sledování průběhu přepravy a potvrzení o vyzvednutí a doručení zásilek. Pro dopravní firmy, jejichž řidiči nemají chytrý telefon, je k dispozici opět portál, prostřednictvím kterého předávají informace o vyzvednutí a doručení zásilky. Portál rovněž umožňuje nahrát doklady k přepravě.

Dalším opatřením byla integrace API rozhraní mezi TIMOCOM a Vaším systémem. Co Vás přimělo k tomuto rozhodnutí?

Byla to logická volba. Společnost TIMOCOM je naším dlouholetým partnerem a v oblasti své působnosti představuje jednoho z předních hráčů na trhu. Veškerá data, která jsou potřeba pro publikaci v nabídce společnosti TIMOCOM, jsou již uložena v našich systémech. Ruční přepisování údajů z jednoho systému do druhého zkrátka nepatří do 21. století.

Do jakého systému integrace proběhla?

Jedná se o náš interní systém D4S.

Jak Vám API rozhraní pomáhá při každodenní práci a kolik času Vám ušetří?

Zásadní přínos je právě v úspoře času, kdy data z interního systému není třeba ručně přepisovat do prostředí TIMOCOM. Šetříme tak jednotky minut u každé nabídky a vzhledem k jejich počtu je to opravdu značná úspora času.

Jak probíhala implementace rozhraní, jak byla časově náročná a kdo se na ní podílel?

Implementace API pro burzy nákladů probíhala spolu s vývojem zcela nového interního systému. S ohledem na rozsah úkonů spojených s vývojem systému a implementací vícerých API probíhala v řádu měsíců. Na celém procesu se na naší straně podílela především oddělení business architecture a IT.

Jak rychlé bylo zavedení užívání API rozhraní do praxe?

Zaměstnanci byli proškoleni tak, abychom z této změny vytěžili maximum. Využívat funkčnosti rozhraní byli schopni okamžitě a dovolím si tvrdit, že by to většina z nich zvládla i bez školení.

Byla naplněna Vaše očekávání?

Ano, naše očekávání byla zcela naplněna. Systém nám přinesl přesně to, co jsme očekávali a co potřebujeme.

Co byste řekl někomu, kdo je v podobné situaci jako Vy, řeší automatizaci procesů a zvažuje integraci API?

Samozřejmě to záleží na vícero aspektech, ale pokud máte provozní systém a služby TIMOCOM aktivně využíváte, je to zcela jistě cesta, jak zvýšit efektivitu ve Vaší společnosti.


Mohlo by Vás také zajímat:

Pomůže s nákladem i informacemi - Jak lze využít TIMOCOM

Přepravy plánujte s předstihem - zákazy jízdy v Evropě

Digitalizace jako konkurenční výhoda

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru