Z logistiky 25.11.2022
5

Digitalizace jako konkurenční výhoda

Úspěšná integrace přinese méně chyb a zvýší efektivitu

Vykládání nákladu z kamionu

Digitalizace prostupuje všemi odvětvími a své místo má také v logistice. Firmy jsou neustále nuceny uvažovat nad zaváděním automatizací a moderních technologií, zejména pro úsporu nákladů a zefektivnění procesů. Jaké přínosy má pro dopravní a spediční firmy digitalizace logistiky? Jaký význam má digitalizace pro burzu přeprav nebo vytěžování? Podívejme se, jak na digitalizaci nahlížejí odborníci z firmy TIMOCOM.

V dynamickém prostředí logistiky se stále zvyšují nároky na kvalitu, flexibilitu a rychlost doručování. Převládá tlak na udržení nákladů, i když se zvyšují objemy přepravy. Digitalizace logistiky je tak pro dopravní a spediční firmy skutečně naléhavým požadavkem.

Proto tyto firmy musí přehodnocovat své obchodní modely, procesy a postupy zabezpečení plynulosti a spolehlivosti dodavatelského řetězce. Digitalizace a inovativní technologie se tak stávají nezbytnými nástroji pro očekávanou a vyžadovanou změnu dodavatelského řetězce.

Inteligentní a digitálně propojené síťové systémy umožňují přímou vzájemnou komunikaci lidí, strojů, zařízení, logistiky a produktů. Dopravním firmám digitalizace poskytne více jistoty v plánování, lepší vytíženost jejich flotil a kratší čekací doby na překládacích místech.

Nicméně nástup digitalizace rovněž přináší různé obavy. K největším z nich patří výše investice a její návratnost, potřeba řízení Change Managementu, data vymykající se vlastní kontrole, obavy z výsledků a také ze změn interních pracovních procesů.


Výhoda oproti konkurenci

Jak docílit úspěšné digitalizace? Odborníci z firmy TIMOCOM jsou přesvědčeni, že v prvé řadě je nutné definovat reálná očekávání. O přechodu na digitalizaci je nutné přesvědčit pracovníky managementu, mít k dispozici systém vhodný pro integraci a jasně definovat business model. Firma by si měla odpovědět na dvě základní otázky: kolik to bude stát a kdo to zaplatí. Přechod na digitalizaci musí zajistit schopný integrátor, který by se neměl ostýchat využít zkušeností z jiných firem, kde již úspěšná integrace proběhla.

Co může firma od úspěšné integrace očekávat? V prvé řadě se jedná o snížení chybovosti a zvýšení efektivity. Očekává se postupné odstranění manuální práce a vyřešení problémů souvisejících s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Předpokladem je rovněž dosažení standardizace v logistice. To vše pak vede ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Logistika je často spojená s velkým množstvím manuální práce, velkým počtem telefonátů a spoustou papírování. To je mnohdy neefektivní a stojí to spoustu času a peněz. Digitální logistika naproti tomu významně zvyšuje flexibilitu. Tato flexibilita pomáhá moderním podnikům v dodavatelském řetězci při komunikaci s jednotlivými aktéry tohoto řetězce. Mimo jiné je digitální logistika používána pro optimalizaci metod prodeje nebo fulfillment dat. Digitální logistika navíc nabízí příležitost k automatizaci procesů přepravy a posílení vazby zaměstnanců. Zatímco před několika lety ještě stačilo zvládat tyto procesy s pomocí excelových řešení, dnes jsou digitální procesy a transparentnost v celém dodavatelské řetězci nepostradatelné.

Postupy digitální logistiky pomáhají firmám nejen ušetřit náklady a zvýšit produktivitu a efektivitu, nýbrž také vytvořit transparentnost napříč celým dodavatelským řetězcem. Inovativní logistická řešení, jako je Burza nákladů a volných vozů v rámci Marketplace od TIMOCOM, přispívají ke komplexnímu a transparentnímu propojení všech aktérů zapojených do procesu přepravy, aby úspěšně digitalizovali přepravní procesy svého podniku.

Digitální logistika přináší řadu výhod rovněž v oblasti vazeb zákazníků. Pro dlouhodobé uspokojení potřeb zákazníků je kromě rychlého doručení zboží nezbytná rovněž detailně promyšlená logistika výroby a s tím spojených procesů a rozhraní. Zavedení digitální logistiky pomáhá firmám urovnat cestu pro servis orientovaný na zákazníky a opatřit si tak výhodu oproti konkurenci.

Logistické firmy mají o digitalizaci zájem

Profesor Dr. Christian Kille, profesor v oboru Obchodní logistika a operační management na Vysoké škole Würzburg-Schweinfurt a vyučující na Technické univerzitě v Mnichově, na rozdíl od řady dotazníkových šetření a výsledků studií nepovažuje logistiku jako celek za nepřítele inovace a ani si nemyslí, že nemá o digitalizaci zájem. Vychází ze zkušeností z komunikace s velkým počtem firem nabízejících služby v logistice. U anket v logistice je totiž potřeba přihlédnout k jedné skutečnosti: Trh s logistickými službami sestává z desítek tisíc firem – přesněji řečeno ze 70 000 včetně 12 500 firem v oblasti kurýrních, expresních a balíkových služeb. Z toho přímo na silniční nákladní dopravu připadá 35 000 (bez kurýrních, poštovních a balíkových služeb, které vzhledem ke své struktuře zaujímají zvláštní postavení). Ty představují 50 procent firem na trhu logistických služeb, ale jen něco málo víc než 20 procent obratu, což se odráží také ve struktuře ve studii „Top 100 v logistice“: Firem, jejichž obrat přesahuje 50 mil. €, je 200 až 250. Z toho vyplývá, že z 99,5 procent se jedná o malé a střední firmy.

„Jistě to nemůže být hlavní důvod skutečnosti, že v některých odvětvích je úroveň digitalizace mnohem pokročilejší, i když mají podobnou strukturu. Tato odvětví jsou však většinou příznivěji nakloněná IT nebo se orientují na média. Všechna jiná tradiční ekonomická odvětví, která mají takto rozdrobenou strukturu, čelí podobným výzvám jako logistika,“ tvrdí Christian Kille a upozorňuje, že digitalizace pokročila v logistice stejně jako například v odvětví obchodu. Existuje mnoho průkopnických firem, zejména takové, které své výrobky obchodují čistě na elektronické bázi a které trh provětrávají a proměňují. „Tím, kdo trpí, jsou tradiční obchody v centrech měst, které jsou zpravidla malými a nejmenšími firmami. A také zde je zjevná jedna paralela: Těmto obchodníkům chybí buď finanční možnosti nebo praktické schopnosti, aby realizovali přesvědčivou digitalizaci, která přinese výhody jejich zákazníkům.“

This is an embedded image


Čísla potvrzují vzestup digitalizace

Důležitost logistiky roste. Je to dáno napjatou situací na dopravním trhu, kterou způsobují problémy s nedostatkem řidičů a nedostatečnou dopravní kapacitou. Tento trend bude podle předpokladů pokračovat v dalších letech, a proto má obrovský smysl zaměřit se například na efektivní vytěžování kamionů.

Tim Thiermann, Managing Partner firmy TIMOCOM, říká: „Skutečnost, že oblast FreightTech roste, je vidět nejen na obchodních číslech firmy TIMOCOM: Institut Fraunhofer SCS zjistil, že velká část zhruba 350 start-upů v oblasti logistiky, které působí v německy mluvícím prostoru, nabízí technologie nebo služby na podporu logistických služeb.”

Během posledních dvou let se stále více dopravních firem potýkalo s nárůstem počtu zákazníků. Existují v podstatě jen dvě řešení. Buď pracovat ve „starém” režimu a nechat si utéct spoustu zakázek, nebo nasadit chytré logistické řešení, s nímž dokážou spediční a dopravní společnosti čelit výše uvedeným problémům a získat větší podíl na trhu.

Na závěr je nutné dodat, že digitalizace logistiky představuje velkou konkurenční výhodu. Čísla hovoří jasně. TIMOCOM nedávno prolomil hranici 53.000 zákazníků, což jednoznačně potvrzuje fakt, že digitalizace logistiky je na vzestupu.


Mohlo by Vás také zajímat:

Řízení dopravy: zlepšování procesů v rámci dodavatelského řetězce

Využívání europalet – paletový dluh a jak se mu vyhnout

TIMOCOM spojil celou Evropu

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru