Z dopravy 04.10.2022
7

Řízení dopravy: zlepšování procesů v rámci dodavatelského řetězce

Jak může řízení dopravy pomoci vyřešit problémy při řízení dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec

V posledních letech se řízení dodavatelského řetězce stalo pro podniky jedním z nejsložitějších a nejnaléhavějších problémů. Díky stále pestřejšímu souboru krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých výzev je zajištění efektivity v dodavatelském řetězci ošemetnou záležitostí, která vyžaduje zručnost, hbitost a zvládnutí rostoucího počtu technik a digitálních nástrojů.

Význam systémů řízení dopravy v digitální éře

Řízení dopravy je jedním z nejkritičtějších aspektů zajištění fungujícího dodavatelského řetězce. Pokročilá sada digitálních nástrojů poháněná umělou inteligencí a strojovým učením znamená nejen pro logistické firmy, že tento proces je rychlejší, intuitivnější a efektivnější než kdy dříve. 

Podniky napříč průmyslovými odvětvími využívají inovace a digitální transformaci, aby řešily problémy v každé fázi procesu, který nazýváme logistický řetězec, tedy od balení a přípravy až po plánování trasy, dodání a vratky. Intuitivní a inteligentní Marketplace pro logistické služby a rozhraní firmy TIMOCOM byly navrženy speciálně pro řešení problémů, kterým čelí výrobci a obchodníci v oboru, jakým logistika je, a pro zvýšení efektivity.

Co je dodavatelský řetězec?

Abychom se vyrovnali s jeho řízením, je životně důležité porozumět postupu samotného dodavatelského řetězce.

Na nejzákladnější úrovni je dodavatelský řetězec řadou kroků, které tvoří logistický řetězec. V minulosti dodavatelské řetězce fungovaly jako jednotlivé logistické služby, od dodavatele přes výrobce k distributorovi a zákazníkovi. Dodavatelský řetězec vyžadoval několik akcí, jednu po druhé, což vedlo k přeměně surovin na produkty a jejich dodání zákazníkům.

V těchto lineárních řetězcích se každý stupeň opírá o ten, který mu předchází, a každá funkce a osoba v tomto řetězci jsou vzájemně závislé. Dodavatelé musí poskytnout materiál, výrobci musí vyrobit produkty a distributoři je musí dodat. Všechny články spojuje logistika. Podobně se problémy v řetězci přenášejí a mohou mít exponenciální dopad.

Moderní dodavatelské řetězce jsou komplikovanější, složitější, technologicky vyspělejší a v důsledku toho mnohem všestrannější a efektivnější. To vedlo k masivnímu zlepšení zákaznických služeb a schopnosti splnit očekávání. Stále to ale také znamená, že supply chain management, tedy scm, neboli řízení dodavatelského řetězce, je důležitější než kdykoli předtím.

Jaké jsou hlavní výzvy, kterým zákazníci v současnosti čelí?

Během několika posledních let čelily globální dodavatelské řetězce bezprecedentním výzvám a pociťovaly znatelný tlak. Zvýšená poptávka, zvýšená očekávání a měnící se životní úroveň (nemluvě o pandemii COVID-19) způsobily, že globální sazby kontejnerové přepravy pro logistické firmy vzrostly od roku 2019 čtyřnásobně, což vytváří tlak na schopnost odvětví se přizpůsobit.

COVID-19

Pandemie měla katastrofální dopad na každou fázi dodavatelského řetězce. Kladla na všechny enormní tlak a dokonce přerušila vazby mezi dodavateli, výrobci a distributory a zároveň způsobila mimořádné změny v nákupním chování a očekávání spotřebitelů. Během lockdownů vzrostl enormně obor e-komerce hlavně kvůli obavám o zdraví ve spojení s osobním nakupováním a předpokládá se, že tento trend bude pokračovat, přičemž do roku 2026 se očekává nárůst trhu o více než 2 biliony dolarů. Průmyslová odvětví na celém světě a stejně tak i logistika musela čelit komplikovanějšímu prostředí a zvýšené poptávce, a to s menšími (nebo alespoň problematičtějšími) zdroji.

Náklady

V celém dodavatelském řetězci vzrostly z mnoha důvodů náklady, a ne všechny byly spojeny s pandemií. Nejen logistické firmy a s nimi spojená nákladní doprava se potýkají s náklady na pohonné hmoty, které rostou v důsledku geopolitických a ekologických požadavků. V posledních několika letech také prudce vzrostly mzdové náklady. Se zvyšující se složitostí dodavatelského řetězce vzrostly náklady související se skladováním, převodem a správou produktů, s provázaným nárůstem provozních nákladů.

Měnící se dynamika trhu

E-komerce je již po několik desítek let rostoucím trhem, ale v posledních několika letech zaznamenal tento obor pozoruhodný rozmach. Spotřebitelé velice rychle mění nejen své zvyky, ale také očekávání. Zatímco před pár lety Vás možná potěšilo, že zboží objednané online dostanete do 3-5 dnů, dnes roste poptávka po daleko rychlejším vyřízení, daleko širším výběru a větší dostupnosti zboží. Dnes jsou všichni mnohem propojenější, svět se zmenšil a hlavní tíhu musel nést logistický řetězec a logistické firmy.

Jaká jsou ta nejúčinnější řešení?

Pro snížení nákladů je rozhodující účinnost a efektivita v dodavatelském řetězci. Pro snížení zásob a poskytování vynikajících služeb zákazníkům je nezbytná optimalizace v každé fázi procesu. K dosažení tohoto cíle týmy, pro které je hlavní náplní logistika, vyžadují okamžitou a dynamickou viditelnost stavu objednávky, flexibilitu a kontrolu nad nabídkami, výměnami, skladováním, nabídkovými řízeními, plánováním trasy a požadavky na práci.

Technologické inovace, zejména automatizace a AI, nabízí v oboru, jako je logistika, jedinečné příležitosti pro správu dat, lepší týmovou práci a spolupráci, sledování a optimalizaci fyzického prostoru při skladování, balení a přepravě. Řešení pro řízení skladu a řešení pro řízení dopravy včetně vytěžování dodávek nabízejí vyhrazený a na míru šitý přístup k těmto nástrojům a mohou poskytnout odpovědi na mnoho výzev, kterým dnešní dodavatelský řetězec čelí.

Co je řízení dopravy a proč je řešením?

Produkty se samozřejmě pohybují v dodavatelském řetězci fyzicky. Ale v digitální éře mají také digitální existenci, protože se v průběhu celého procesu dají sledovat, a to na každém místě od dodavatele ke spotřebiteli.

To, co začalo jako jednoduchý nástroj v oboru, jako je nákladní doprava, se stalo systémem, který propojuje každého hráče v dodavatelském řetězci a nabízí působivé možnosti sledování a kontroly zboží, shromažďování a využívání analýz a zefektivnění procesu na každém kroku. Systém řízení dopravy umožňuje organizaci automatizovat pracovní procesy, které nepotřebují lidský vstup, shromažďovat (a využívat) obrovské množství informací včetně informací o vytěžování nákladní dopravy a neustále pracovat na zefektivnění dodavatelského řetězce.

Dobrý systém řízení přepravy, jako je TIMOCOM Marketplace, Vám umožní vyladit a zlepšit plánování trasy ze skladu a lépe porozumět nákladům na přepravu, čímž získáte nástroje, které potřebujete ke snížení nákladů a zvýšení ziskové marže. Umožňuje Vám také správně zvolit dopravce, zlepšit dodací lhůty, efektivněji řídit vracení zboží a zlepšit strategické rozhodování. Využití TIMOCOM Marketplace a jeho rozhraní umožňuje zákazníkům dále zefektivnit správu přepravy. Zde hraje logistika hlavní roli.

Co je skladové hospodářství a proč je řešením?

Podobným způsobem poskytují řešení pro správu skladu podnikům mnohem větší kontrolu nad procesy ve skladu, umožňují rychlejší a efektivnější vychystávání a balení, efektivnější rozhodování o skladování a synchronizaci procesů ve skladu se zbytkem dodavatelského řetězce.

Řešení pro správu skladu Vám zase poskytuje větší přehled o zboží v reálném čase, což umožňuje transparentnější procesy, rychlejší dodávky a úspěšnější plnění objednávek.

Jak mohou rozhraní zlepšit efektivitu?

Rozhraní TIMOCOM byla záměrně navržena s ohledem na zlepšování procesů. Pro řízení obchodních procesů v rámci logistiky a řízení dopravy se používají tři rozhraní: Burza nákladů, Objednávky a Tracking.

Naše základní rozhraní, Burza nákladů, umožňuje organizacím používat systém řízení dopravy – jak těm, které nabízejí prostor pro vytěžování a vozidla, tak i těm, které jej hledají. Burza nákladů je řešení pro řízení dopravy, které prokazatelně zvyšuje efektivitu tím, že naše služby přímo propojuje s interními procesy organizací.

Data jsou mezi interním softwarem a rozhraním TIMOCOM plynule analyzována, takže zákazníci mohou nejen používat své preferované softwarové řešení, ale data stačí zadat pouze jednou. Tím se nejen zkrátí doba potřebná k převodu nabídek, ale také to dramaticky snižuje možnost, že kvůli lidské chybě vzrostou náklady.

Rozhraní Objednávky a Tracking také nabízejí vylepšení procesů; ty lze využít k automatizaci právně závazných procesů a zlepšení transparentnosti a řízení času.

TIMOCOM nabízí alternativní řešení řízení dopravy

Chytrá logistika zlepšuje procesy a snižuje náklady v celém dodavatelském řetězci. TIMOCOM Marketplace nabízí kombinaci softwaru a služeb, které zefektivňují všechny přepravní procesy v tak složitém oboru, jako je logistika, a umožňují rychlejší a efektivnější přepravu.

Systém nabízí řešení, která organizacím pomáhají řídit veškerou přepravní činnost v celém jejich globálním dodavatelském řetězci a nabízí výrazně vylepšenou správu a řízení dat. Poskytuje úplnou kontrolu nad každým aspektem dodavatelského řetězce od cenových nabídek, které poskytuje burza nákladů, řízení skladu až po sledování v reálném čase, a to, jak již bylo zmíněno, pomocí jednoho systému s jedním rozhraním.

Řízení přepravy a skladování pomocí automatizace a chytrých technologií umožňuje organizacím snižovat náklady téměř v každé fázi a zároveň zlepšovat pracovní postupy a procesy a zvyšovat spokojenost zákazníků. Tyto výsledky mohou vést k překonání některých nejnaléhavějších problémů dodavatelského řetězce, kterým logistika čelí v důsledku pandemie i po ní.


Mohlo by Vás také zajímat:

TIMOCOM spojil celou Evropu

Spolupráce INA TRANS s.r.o. a TIMOCOM

Jak založit autodopravu - praktický průvodce


Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru