Z logistiky 16.11.2022
4

Využívání europalet – paletový dluh a jak se mu vyhnout

Paletové hospodářství a jak řešit paletový dluh

Připravené palety ve skladu

Využívání europalet s sebou nese mnoho nesporných výhod. Paletový dluh je však jedním z úskalí paletového hospodářství. Jak tento problém řešit?

Obecně o paletovém hospodářství, výhody používání palet

Jak vlastně vypadá paletové hospodářství v Evropě?

S přepravními paletami se setkáváme denně. Dle odhadů se v celé Evropě používá zhruba 600 milionů palet. Palety mohou být dřevěné, plastové, kovové…  Většina jich je však vyrobena ze dřeva a dle evropské normy 13698-1 se jedná o takzvané „europalety“. Europalety standardizované asociací EPAL (European Pallet Association) nesou na vnějších stranách označení zkratkami EUR nebo EPAL.

Europalety se využívají při přepravě zboží a jsou nejpoužívanější logistickou pomůckou. Díky paletovému systému lze optimalizovat využití prostoru při přepravě v nákladních vozech, na železnici a v kontejnerech. Standardní velikost europalet (většinou 120 x 80 cm, nosnost 1,5 tuny) umožňuje naplánovat dopředu rozložení zboží při nakládce i manipulaci se zbožím při vykládce. Dopravcům a obchodním firmám přináší tímto způsobem doprava na paletách vyšší efektivitu.

Další nespornou výhodou používání palet je také možnost jejich opakovaného využití při další přepravě. Paleta neslouží jednorázově, dokud není poškozena, lze ji používat i nadále.

A jak to funguje v praxi?

Zboží je přepravováno na paletách. Při dodávce zboží jsou palety se zbožím předány zákazníkovi a řidič nákladního vozu naloží zpět stejný počet prázdných palet.

Palety se dělí do kategorií „nová“, „použitá“, „opotřebená, ale vyměnitelná“ a „poškozená“. Vše je zapotřebí zaznamenat na paletový list, pro který však neexistuje jednotný formulář. Někdy se zapisuje více, jindy méně specifikací pro hodnocení palet, někdy se zdokumentuje neprovedení výměny.

Dopravcům a obchodním firmám tak sice palety přinášejí vyšší efektivitu, ale zároveň i práci navíc.

A právě při rozdělování do jednotlivých kategorií opotřebení a další použitelnosti palet může docházet k problémům.

Úskalí dopravy na paletách


Jaké problémy jsou s používáním europalet spojeny a na co je potřeba dávat pozor?

Vzhledem k relativně vysoké hmotnosti palet by dopravce rozhodně neměl opomíjet riziko přetížení. Překročení nejvyšší přípustné hmotnosti soupravy či povoleného zatížení náprav může být pokutováno.

Další otázkou při dopravě zboží na paletách je pak aplikace daně z přidané hodnoty.

I změna zadavatelů nebo nosičů nákladu v rámci jedné jízdy, náhlé změny plánu a regionální rozdíly mohou vést ke značným problémům.

Komplikací může být při likvidaci poškozených palet také ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Nezanedbatelná je i cena jednotlivých europalet.

A v neposlední řadě patří mezi úskalí využívání europalet také vznik takzvaného „paletového dluhu”.

Jak lze vlastně definovat takzvaný „paletový dluh”?


K problémům dochází v okamžiku, kdy například jedna ze stran označí europaletu za poškozenou nebo v případě, že paleta chybí. Příjemce pak má možnost trvat na dodatečném dodání poškozené palety. Tím vzniká řidiči takzvaný paletový dluh. Právě z tohoto důvodu s sebou vozí mnoho dopravců pro jistotu prázdné palety, kterými lze v případě potřeby poškozenou paletu nahradit. Tyto „náhradní palety“ však zabírají cenný prostor, který by se dal využít k přepravě zboží.

Může to být i obráceně. Příjemce na místě vykládky zboží sice převezme, řidiči nákladního vozu ale nepředá odpovídající množství palet ve správné kvalitě. Řidič dostane chybný počet palet, nebo mohou být palety poškozené.

Jak by mohlo vypadat řešení paletového dluhu?


Částečně mohou zcela jistě pomoci takzvané zásobníky palet, které se umísťují pod ložnou plochu.

Také takzvaný paletový pooling je možným řešením problému paletového dluhu. Principem paletového poolingu je pronájem europalet. Producenti si nemusí palety sami nakupovat, což je pro ně s ohledem na cenu jedné europalety a množství palet v oběhu jistě neopomenutelnou výhodou. Nemusí si palety ani sami přepravovat, ani řešit možnost vzniku paletového dluhu. To vše za ně zařídí firma, která provozuje „půjčovnu palet“. Největším poskytovatelem paletového poolingu na světě je společnost CHEP.

Zcela jistě pak tkví budoucnost řešení paletového dluhu v digitalizaci. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) zahájilo rozsáhlý výzkumný projekt. Pod názvem „Silicon Economy“ uvedla pobočka Frauenhofer institutu pro materiálový tok a logistiku na trh cloudovou platformu pro management palet založenou na aplikaci.

Všechny osoby a podniky zapojené do dodavatelského řetězce jsou řízeny digitálně a pro všechny strany zcela transparentně takzvaným elektronickým paletovým listem.

Dokumentují se zde také paletové dluhy, které se s právní jistotou ukládají na příslušný účet. Řidiči mohou digitalizovat svou správu nakládacích prostředků se systémy od PAKi a inter.PAL.

Závěr


Využívání europalet s sebou nese mnoho nesporných výhod. Paletový dluh je však jedním z úskalí paletového hospodářství. Řešením je digitalizace. Digitálně se lze domluvit s příjemcem zboží i zadávat palety. Digitalizace tak ve výsledku šetří čas a zabrání chybám.


Mohlo by Vás také zajímat:

Pět problémů při výměně palet

Výměna palet v dopravě a logistice: Na co je třeba dávat pozor

Úspěch v mezeře na trhu: Obchodní a dopravní firma v odvětví zemědělství přesvědčuje svou důsledností

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru