Z logistiky 28.09.2021
4

Digitální správa palet vs. jejich fyzická výměna

Tipy odborníků a trendy

Dřevěná europaleta je nejčastěji používaný nosič při přepravách zboží

Od 60. let minulého století hrají palety v logistice skutečně zásadní roli. Europaleta byla tehdy vyvinuta jako výměnná paleta na několik použití, která rychle přispěla ke standardizaci v logistice. Proces fyzické výměny palet je ale často komplikovaný a mnoha dopravcům přináší problémy. V tomto článku na blogu Vám poskytneme přehled o možnostech, překážkách a výhled do digitalizované budoucnosti.

Europaleta - perfektní využití prostoru pro výrobky všeho druhu

Podle odhadů se v celé Evropě používá zhruba 600 milionů palet vyrobených většinou ze dřeva podle evropské normy 13698-1. Pro dopravce a obchodní firmy znamenají vyšší efektivitu, ale také práci navíc. Jak umělohmotné, tak dřevěné palety se dělí do kategorií „nová“, „použitá“, „opotřebená, ale vyměnitelná“ a „poškozená“. Smyslem a účelem tohoto systému je optimalizované využití prostoru v nákladních vozech, na železnici a v kontejnerech. Současně se ale zvyšuje rovněž efektivita logistiky - protože se europalety nachází v trvalém oběhu.

Jak vypadá proces výměny nyní?

Při každé nakládce a vykládce se řidič a příjemce zboží musí dohodnout na počtu vyměnitelných a poškozených palet. Ten se zapíše na paletový list. Pro ten však neexistuje standardizovaný formulář. Někdy se zapisuje víc, jindy méně specifikací pro hodnocení palet, někdy se zdokumentuje neprovedení výměny. Mnoho firem navíc používá paletové pooly a příslušné doklady.

Jaké výzvy jsou s výměnou palet spojeny?

K problémům dochází, pokud například jedna ze stran označí jednu paletu jako poškozenou nebo pokud paleta chybí. Příjemce pak má možnost trvat na dodatečném dodání poškozené palety. To u řidiče způsobí takzvaný paletový dluh. V důsledku toho s sebou mnoho dopravců vozí prázdné palety, které lze v případě poškození použít. Ty ale zabírají cenný prostor a je to navíc náročné. Pomoci mohou takzvané zásobníky palet, které se umísťují pod ložnou plochu.

Kromě definice „poškozený“ hraje rozhodující roli čas nakládky na rampě. Často se stává, že řidiči jsou pod velkým časovým tlakem a na řádnou dokumentaci palet myslí až v poslední řadě. Paletové listy jsou tak vyplňovány chybně nebo si řidič odveze moc nebo málo palet. To platí speciálně pro dlouhé trasy, kdy se po několik týdnů shromažďují paletové listy a další dokumenty a až poté jsou doma předány účetnímu oddělení. V takovém případě může rychle dojít k nepozornosti nebo se některé dokumenty založí, namočí se nebo jsou nečitelné. To jsou typické zdroje chyb způsobené nedostatkem času a manuálním zpracováním.

Také změna zadavatelů nebo nosičů nákladu v rámci jedné jízdy, náhlé změny plánu a regionální rozdíly mohou vést ke značným problémům. V příspěvku na blogu „5 problémů při výměně palet“ vysvětluje Alexander Oebel, právník TIMOCOM, ještě další překážky a jak se proti nim můžete vyzbrojit.

Nezávisle na komplikovaném procesu výměny ceny palet trvale rostou - jak vyplývá z indexu cen dřeva HPE | HPE e.V.

Co lze k výměně palet poradit?

První a nejjednodušší radou je řádné plánování a dokumentace. Domluvte se již před objednávkou se všemi zúčastněnými. Vyjasněte, kdo bude zodpovědný pro případ, že něco nebude fungovat bezproblémově. Existují regionální rozdíly, které musíte dodržet? Právě tady se vyplatí používání digitálních paletových poolů. Zde můžete objednat, pronajmout nebo odeslat svým partnerům přesné množství a kvalitu palet. Některé firmy navíc vystavují elektronické poukazy, s nimiž můžete plus nebo mínus na paletách jednoduše, bezpečně a rychle přenést nebo vyrovnat.

Jak to může s výměnou palet vypadat v budoucnu?

Stejně jako u mnoha jiných částí dodavatelského řetězce je budoucnost ve znamení digitalizace. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) k tomu zahájilo rozsáhlý výzkumný projekt. Pod názvem „Silicon Economy“ uvedla pobočka Frauenhofer institutu pro materiálový tok a logistiku na trh cloudovou platformu pro management palet založenou na aplikaci. Open-source komponenta s pomocí umělé inteligence spojuje a spravuje všechny osoby a podniky zapojené do dodavatelského řetězce takzvaným elektronickým paletovým listem. Ten zachycuje proces výměny digitálně, a tedy pro obě strany po celou dobu transparentně. Rovněž paletové dluhy se zde dokumentují automaticky a s právní jistotou se ukládají na příslušný účet. Se systémy od PAKi a inter.PAL mohou řidiči digitalizovat svou správu nakládacích prostředků, a tak ji zjednodušit. Digitálně zde lze nejen zadávat palety, ale také se domluvit s příjemcem zboží, což šetří čas a zamezuje chybám. 

Závěr

Proces výměny palet má obrovský potenciál pro zlepšení. První podniky nyní pronikají na trh s digitálními řešeními a tyto procesy zjednodušují. A přesto nelze odhadnout, jak dlouho bude skutečně trvat, než všechny podniky zapojené do dodavatelského řetězce najdou cestu do digitálního věku.

Mohlo by Vás také zajímat:

Výměna palet v dopravě a logistice: Na co je třeba dávat pozor

Pět problémů při výměně palet

Úspěch v mezeře na trhu: Obchodní a dopravní firma v odvětví zemědělství přesvědčuje svou důsledností

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru