Z logistiky 23.11.2020
3

Jak může integrace dat optimalizovat logistické procesy

Integrace a možnosti jejího použití v sektoru FreightTech

Integrace v logistice

Kombinace nejlepších funkcí je cílem, který se skrývá za integrací jako metodickým přístupem. Integrace dat a digitálních aplikací nabízí mnoho příležitostí také v logistice. Datová integrace pomáhá optimalizovat a lépe plánovat obchodní procesy na straně všech zúčastněných a vyhýbat se chybám. To šetří čas a peníze.

Slučování dat a funkcí

Význam rozhodnutí a procesů založených na datech roste. Již dnes se používají algoritmy, které na základě dat optimalizují pracovní procesy. V IT kontextu jde při integraci dat a aplikací zejména o propojování různých systémů.

Datová integrace popisuje metodu používanou zejména v softwarové technice, která slouží k propojování nejrůznějších digitálních aplikací. Menší komponenty jsou implementovány do jednoho společného systému, který pak sdružuje nejrůznější funkce aplikací. Obsažená data, příp. funkce jsou pak vnímány jako součást velkého, komplexnějšího systému. Do těchto systémů pak mohou vstupovat uživatelé a používat je. Na rozdíl od spojení je cílem integrace snižovat počet dalších rozhraní a vyvarovat se jim. Přitom rozlišujeme mezi integrací dat, integrací funkcí a integrací obchodních procesů.

Optimalizace obchodních procesů a předcházení chybnému zadání

Obchodní procesy jsou v dnešní době do značné míry strukturovány digitálně.

Integrace zde umožňuje například v oblasti péče o zákazníky přímé propojení všech relevantních údajů o jednom obchodním partnerovi. Ty mohou být ve spojení s rozpoznáním telefonního čísla automaticky zobrazeny již v okamžiku, kdy zákazník volá, nebo při otevření obchodního případu (například přepravní objednávky) mohou být přímo zobrazeny relevantní dokumenty. Přeskakování mezi různými systémy, databázemi a aplikacemi patří minulosti a tento přístup šetří pracovní čas, zdroje a koneckonců i výdaje. To samé platí také pro použití v logistice.

Integrované telematické údaje v systému od TIMOCOM

Například ve Smart Logistics System od TIMOCOM jsou integrovány nejrůznější komponenty a v systému je lze využívat najednou. Přes aplikaci Tracking je do systému zapojeno 265 poskytovatelů telematických služeb. Ty lze zobrazit na integrované silniční mapě a obchodním partnerům lze povolit sledování zásilek. Dočasné poskytnutí GPS dat zadavateli a  používání funkce sledování vozidel ve spojení s managementem ramp, např. od Cargoclix, mimo jiné pomáhá s lepším načasováním zpracování přepravních objednávek v místě určení. Tím se odstraní dodatečná rozhraní k dalším aplikacím, optimalizují a zjednodušují pracovní procesy. Z toho profitují dodavatelé, jako jsou spedice a přepravci, ale i zadavatelé odvětví logistiky, z průmyslu a obchodu. Díky větší jistotě při plánování totiž mohou své interní procesy lépe zaměřit a ušetřit tak čas a peníze. Díky transparentnosti, kterou takto dopravní firmy nabízí svým zákazníkům, získají důvěru a jasnou konkurenční výhodu.

Kompatibilita systémů pomáhá vyvarovat se chybám

Je důležité, aby často rozdílné systémy (např. CRM nebo ERP systémy) používané v mnoha firmách bylo možno napojit na jinou aplikaci, resp. aby s ní byly kompatibilní. Zadávání již není nutno provádět manuálně, informace od obchodních partnerů a o přepravních objednávkách lze několika málo kliknutími přenést do vlastního firemního systému (jako například do TMS). Obráceně lze pochopitelně také data ze systému řízení přeprav (TMS) používaného ve spedici, přenést do uzavřeného systému, jako je Smart Logistics System. Například pro zhotovení výběrového řízení nebo nabídky přepravy, resp. volného vozu v aplikacích Burzy nákladů. Díky tomu lze předcházet chybám při zadávání a zdvojení dat, např. při ručním nebo opakovaném zadávání, což je další výhoda integrace jako metodického přístupu.

 

Optimalizace procesních kroků s TIMOCOM

Integrace dat a aplikací nabízí vysoký potenciál optimalizace pro logistické procesy v silniční nákladní dopravě. Používání systémů, které poskytují funkce vyladěné na potřeby logistiky, nabízí obrovské výhody všem zúčastněným napříč celým dodavatelským řetězcem. FreightTech společnosti, jako je TIMOCOM, nabízí se svými aplikacemi a službami digitální řešení, která lze integrovat také do stávajících systémů a optimalizovat tak individuální procesy. Informujte se o možnostech a o tom, jak Vám Smart Logistics System může pomoci.

 

Další zajímavé články k tomuto tématu:

FreightTech: Digitalizace mění logistiku

Jak snížit výdaje a optimalizovat procesy ve firmě?

Konsolidace přeprav v průmyslu a obchodě

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru