Z logistiky 16.11.2022
4

Mezinárodní inkaso pohledávek

Co je a jak funguje mezinárodní vymáhání pohledávek?

Pracovnice inkasní služby počítá na kalkulačce.

Poskytnete službu, vyexpedujete objednávku. Vystavíte fakturu. A čekáte. Platba na účet však nedorazí.

Co teď? Jak pokračovat dál?

Začíná se roztáčet kolotoč... upomínka nezaplacené faktury, mimosoudní vymáhání pohledávek, předžalobní výzva, soudní řízení, rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu, exekuční vymáhání pohledávek, insolvenční řízení…

Pojmy, které nikdo z nás neslyší rád.

Nastává vymáhací proces, který není příjemný ani pro jednu ze zúčastněných stran.

Jak vlastně funguje mezinárodní vymáhání pohledávek?

  • Není-li pohledávka uhrazena do 30 dní po její splatnosti, stává se pohledávkou v prodlení.
  • Podle směrnice EU již není nutno zasílat po uplynutí platební lhůty upomínky. Pro zachování obchodního vztahu je to však jistě dobrý krok. Zároveň se zasláním upomínky je možné kontaktovat dlužníka, zjistit důvody opoždění platby a nabídnout například splátkový kalendář.
  • U první upomínky nezaplacené faktury se doporučuje zvolit mírnější tón. V případě následných upomínek je vhodné upozornit na další postup v případě neuhrazení pohledávky. Informovat dlužníka o předání vymáhání pohledávky advokátní kanceláři, či o vymáhání pohledávky soudní cestou.
  • Liknaví plátci by však měli vědět, že důsledkem jsou další výdaje. Další administrativní a finanční výdaje jsou spojeny již například s napsáním a zasíláním samotných upomínek. Věřitel může požadovat, aby náklady na vymáhání pohledávky zaplatil v plné výši dlužník.
  • Věřitel se může následně obrátit na soud, nebo se pokusit vyřešit celou věc mimosoudně.

Jak celou situaci jednoduše vyřešit?

Chcete-li nastalou situaci co nejjednodušeji vyřešit, nabízí se Vám možnost využít inkasní službu Mezinárodní inkaso od TIMOCOM.

Předpokladem pro to, aby mohla být služba úspěšně využita, je uplynutí splatnosti faktury. Pokud je tato podmínka splněna, může Vám inkasní služba od TIMOCOM se získáním Vašich peněz pomoci.

Jako neutrální prostředník Vám u každého případu individuálně poradí a v mnoha případech se postará o to, aby byly neuhrazené pohledávky zaplaceny. Službu Mezinárodní inkaso od TIMOCOM má na starost advokát Alexander Oebel se svým týmem a jistě není bez zajímavosti, že se může pochlubit úspěšností více než 87 %!

V případě, že jsou Vaši obchodní partneři v prodlení s platbou, inkasní tým Vám poskytne kompetentní poradenství a pomoc při vymáhání Vaší pohledávky. Služby jsou poskytovány po celé Evropě ve 27 jazycích. Nemusíte se obracet na soud, pohledávky jsou vymáhány mimosoudní cestou.

Jednotlivé záležitosti jsou vyřizovány rychle a diplomaticky. Férovost a pochopení přispívají k tomu, aby Vaše obchodní vztahy příliš neutrpěly.

Jak se obrátím na inkasní kancelář?

Pověřit inkasní tým lze snadno a pohodlně online cestou.

Jednoduše vyplníte online formulář.

Ozve se Vám kontaktní osoba, která se postará o zbytek. A navíc s Vámi bude komunikovat ve Vašem rodném jazyce!

Jak celá služba u TIMOCOM funguje?

Jak to celé funguje?

TIMOCOM za tímto účelem vytvořil článek, který Vám zodpoví sedm nejčastějších otázek o inkasu v logistice.

Inkasní kancelář může jednat jako neutrální prostředník a prověřit skutkový stav na obou stranách. Zkontroluje, zda jsou podklady věcně správné. Byla splatnost 30 dní skutečně překročena? Byla reklamována škoda? Faktura není zaplacena? Inkasní služba na základě dokladů zkontroluje, zda je pohledávka nesporná a oprávněná.

Profesionální správa pohledávek dále pomáhá svým zákazníkům k jejich penězům a přebírá komunikaci s dlužníkem. Dlužník má možnost se k věci vyjádřit a zaujmout stanovisko. Pohledávku může potvrdit nebo vyvrátit a předložit své doklady.

Cílem je věc vyjasnit a/nebo dosáhnout úhrady pohledávky. V rámci písemné komunikace lze například vyjednat také splátky nebo dílčí platby.

Mimoto je inkasní firma oprávněna sjednat na přání věřitele alternativní způsoby úhrady. Při vymáhání peněz smí jednat inkasní firma aktivně. To konkrétně znamená, že může dlužníka vyzvat, aby pohledávky uhradil. 

Kdo zaplatí výdaje?

Směrnice EU stanoví jasná práva a povinnosti, co dělat v případě nezaplacení faktury. Věřitel může požadovat náklady na vymáhání pohledávky po dlužníkovi.

Právní detaily týkající se úhrady výdajů jsme pro Vás shrnuli v příspěvku na blogu TIMOCOM. Tyto znalosti jsou v tak mezinárodním odvětví, jakým je logistika, obzvláště důležité.

Závěr

Má-li být obchodní vztah v rovnováze a založený na důvěře, je samozřejmě nezbytné, aby byly veškeré faktury včas a řádně propláceny. Ne vždy však tomu tak je.

Vymáhací proces doprovází celá řada legislativních opatření, a ne každý se v nich vyzná a orientuje s přehledem. Výhodným řešením je tak možnost svěřit se do rukou odborníků, kteří již mají v oblasti mezinárodního inkasa pohledávek nepřebernou řadu zkušeností.

Další zajímavé články k tématu inkasa pohledávek:


Stručný přehled Vašich práv a povinností v případě opožděných plateb

Zpožděná platba: Tři rady ke správě pohledávek

Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru