Z logistiky 01.06.2021
3

Odolnost versus efektivita: stabilita díky flexibilním dodavatelským řetězcům

Prof. Dr. Thomas Hanke z FOM - Vysoké školy ekonomie a managementu na téma odolnosti.

Klimatická změna, konflikty, snižování zdrojů a změny v chování spotřebitelů představují rizika pro současné dodavatelské řetězce. Pro vytvoření odolných dodavatelských řetězců je nezbytná přesná analýza příčin a cílené zásahy.

Whitepaper pro Supply Chain Riskmanagement

Poznání své vlastní organizační struktury

Dnešní svět podnikání se v mnoha oblastech trvale proměňuje, často je nejistý a nestabilní. Organizační struktura, kterou dnes považujeme za správnou a vhodnou, může být zítra nesprávná a nevhodná. Pro posílení vlastní odolnosti proto organizace potřebují schopnost přizpůsobit své struktury novým podmínkám okolního prostředí.

Struktury mohou mechanicky trvat na strnulých formalismech, jako je například přísná byrokracie. Ta je vhodná pro stabilní a jisté okolní podmínky a úkoly, které nejsou příliš komplexní. Na druhou stranu organičtější a flexibilnější organizace umožňuje poměrně rychlé přizpůsobení novým, nestabilním a nejistým podmínkám okolního prostředí. Tyto organické struktury jsou rovněž velmi efektivní v případech, kdy jde o vysoce komplexní úkoly.

Pochopení a utváření odolné organizační struktury

Přizpůsobivé a odolné systémy mají specifické strukturální a dynamické vlastnosti. Jde o schopnost systému vrátit se po narušení zpět do normálního stavu - a díky tomu vyvinout určitou toleranci vůči problémům i vzhledem k turbulentním změnám.

V minulosti byly vyvíjeny přístupy, které říkají, že je nezbytné zlomit dosavadní systémy, což umožní dynamicky reagovat, resp. se nově organizovat: od dezorganizace až po generování chaosu.

Člověk hraje svým jednáním v této souvislosti velmi důležitou roli. Neboť pouze náš postoj a naše mentalita přispívají k tomu, že trvalá změna v organizacích začala být vnímána jako pravidlo a nejen výjimka. Stabilita je dokonce považována za nebezpečnou.

Navíc je u tématu odolnosti nutno rovněž zohlednit, že předpovědi mají pouze omezenou kapacitu a chování takovýchto komplexních a dynamických systémů není lineární. To se netýká pouze náhlých rušivých událostí, nýbrž také pomalých a subtilních změn, jako jsou například vzorce spotřeby v průběhu času.

Doporučení pro odolný Supply Chain Management

Přerušování dodavatelského řetězce má vliv na zisk i na reputaci podniku. Vedení firmy se musí za nejistých podmínek umět rozhodovat angažovaně a zodpovědně – a být tedy vybaveno schopností odpovídajícím způsobem zvládat komplexnost a řízení rizik. Jedná se rovněž o opatření a plánované postupy ve smyslu „Business Continuity“, v zájmu minimalizace rizik a přerušování firemních procesů v managementu dodavatelského řetězce

Transparentnost a integrace v celém dodavatelském řetězci zůstává pro firmy jednou z největších výzev. Nároky na komunikaci mezi partnery rostou. Vznikají zde navíc nové požadavky na výměnu informací a spolupráci s partnery, kteří jsou v dodavatelském řetězci před a za námi, jakož i na mezioborové týmy. To opět vyžaduje další integraci aktivit podél řetězce tvorby přidané hodnoty prostřednictvím další standardizace a zjednodušení procesů a rozhraní, ale také podporu firemní kultury, která podporuje management odolnosti v dodavatelském řetězci.

Whitepaper pro Supply Chain Riskmanagement

V konečném důsledku jde o správnou míru flexibility v celém řetězci přidané hodnoty, která umožní absorbovat poruchy a přizpůsobit se nezbytným změnám okolního prostředí.

O autorovi:

Thomas Hanke je profesorem obecné nauky o podnikové ekonomii, zejména logistice na FOM Vysoké škole ekonomie a managementu. Studoval komunikační vědu se zaměřením na podnikové informační systémy a systémy řízení vědomostí na Univerzitě v Essenu a následně promoval na katedře ekonomické informatiky výrobních firem, kde získal titul Dr. rer. pol. Následovala práce v oblasti řízení odbytu soukromé banky a na Univerzitě v Duisburgu a Essenu působil jako vedoucí výzkumného marketingu a programový koordinátor pro udržitelnou logistiku a mezinárodní programy v Centru pro logistiku a dopravu. Byl členem obchodního vedení start-up inkubátoru a aktuálně je jako poradce a mentor zapojen do rozmanitých inovačních a start-upových projektů.

Mohlo by Vás také zajímat:

Důležitější než kdy dříve: Supply Chain Risk Management
Havárie lodě Ever Given v Suezském průplavu: Proč je dobré si nyní zajistit přepravní a skladovací kapacity
Jak optimalizovat procesy v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru