Z dopravy 01.12.2020
5

Práce v logistice – Supply Chain Manager

Úkoly, předpoklady a perspektivy

Grafický přehled úkolů manažera dodavatelského řetězce

Patří mezi hlavní aktéry při koordinaci řetězců tvorby přidané hodnoty a dodavatelských řetězců: Supply Chain Manager. Má celkový přehled a drží v ruce všechny nitky, které jsou nezbytné pro řízení toků zboží nebo i informací. Jaké úkoly však přesně patří do činnosti manažera dodavatelského řetězce? A jak vypadají vyhlídky této profese?

V našem seriálu na blogu TIMOCOM se věnujeme práci v dopravě a logistice a sledujeme aktuální trendy a vývoj. Naposledy jsme se věnovali otázce, co dělá disponent v logistice. Ve třetím článku této série se zblízka podíváme na pozici „Supply Chain Manager“ - manažer dodavatelského řetězce.

Obsah:

Co dělá Supply Chain Manager?

Kolik vydělává?

Kde obvykle pracuje?

Kolik hodin pracuje?

Jaké schopnosti jsou nezbytné?

Jakou roli hraje v tomto povolání digitalizace?

Supply Chain Manager – povolání, které má budoucnost

Co dělá Supply Chain Manager?

Supply Chain Manager organizuje a koordinuje celý řetězec tvorby přidané hodnoty v rámci podniku. Supply Chain Manager zabezpečuje a plánuje kompletní proces - od nákupu surovin přes výrobu produktů z tohoto materiálu až po přepravu hotových výrobků zákazníkovi. Přitom je zapotřebí využívat optimální trasy či přepravní cesty, dodržovat termíny dodávek a v ideálním případě se vyvarovat prodlení tak, aby procesy fungovaly efektivně pro všechny zúčastněné.

Supply Chain Manager je neustále v kontaktu s externími partnery, jako jsou dodavatelé, zákazníci nebo poskytovatelé služeb. Ty je nutno v celém procesu koordinovat. Ve zkratce lze říci, že hlavním úkolem manažera dodavatelského řetězce je plánování a řízení veškerých materiálových, informačních a peněžních toků.

Kolik vydělává?

Vzhledem k tomu, že pro toto povolání je zapotřebí dokončené bakalářské nebo magisterské studium ekonomických věd nebo ekonomického inženýrství, je také nástupní plat vyšší. Nástupní plat je zpravidla 48.000 € za rok, přičemž tato částka se liší podle velikosti firmy a spolkové země. S příslušnou profesní zkušeností se roční plat může vyšplhat i na 80.000 €. Odráží se v něm vysoká odpovědnost manažera dodavatelského řetězce a jeho klíčová úloha v logistice firmy.

Kde obvykle pracuje?

Supply Chain Manager je v zásadě zapotřebí v každé větší firmě. Může se jednat o subdodavatele v automobilovém průmyslu nebo o výrobce strojních zařízení. Obecně jsou výrobní podniky důležitými zaměstnavateli, neboť v nich je například nutno zajišťovat dodávky suroviny a zasílat hotové výrobky zákazníkům. Jedná-li se o velké množství výrobků a širokou paletu modelů, automaticky se tato oblast stává nepřehlednou a komplexní. Zde pak Supply Chain Management přebírá plánování a koordinaci dodavatelských řetězců.

Kolik hodin pracuje?

Pracovní činnost manažera dodavatelského řetězce působí nejen komplexně. Je také velmi různorodá, a především časově náročná. To znamená, že je jistě zapotřebí 50 a více pracovních hodin týdně. Pokud vše probíhá bez problémů, pak je to ideální případ, často ale dochází k neplánovaným situacím. Co dělat, když má dodavatel problémy s kapacitou a nemůže dodat včas? Jak vyřešit situaci, kdy zásilka zboží stojí v dopravní zácpě a i zde dojde k výraznému zpoždění? Pro všechny tyto případy je Supply Chain Manager kontaktní osobou, který se konec konců musí snažit, aby s dotčenými partnery našel řešení. K tomu je nezbytné umět zvládat stres a je k tomu zapotřebí čas, což se odrazí v týdenní pracovní době.

Jaké schopnosti jsou nezbytné?

Důležitými předpoklady jsou analytické myšlení a schopnost předvídat a plánovat. Máte-li organizační talent, pak je jedna důležitá komponenta pro toto povolání již splněna. Je potřeba dobře zvládat stres a značný časový tlak. Také je důležité umět zacházet s čísly. Pro zachování přehledu o všech procesech jsou naprosto klíčové znalosti v používání počítačových systémů. Mluvíte-li anglicky, pak v této práci máte velkou výhodu.

Praktikanty ve firmě se zpravidla stávají studenti ekonomických věd. Startem do tohoto povolání může být také téma ekonomické matematiky. V nabídkách míst je často uváděn požadavek vysokoškolského studia se zaměřením na logistiku/dodavatelský řetězec/ekonomiku. Doporučit lze také duální studium, protože zde je již během studia možné nasbírat praktické zkušenosti. Právě v tomto oboru jsou včasná profesní praxe a převzetí odpovědnosti velmi důležité. Po ukončení bakalářského nebo magisterského studia je pak možné nastoupit do trainee programu ve firmě, kde si lze osvojit veškeré aspekty výuky v praxi.

Jakou roli hraje v tomto povolání digitalizace?

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru dnešních trhů a komplexnosti pracovních procesů moderních podniků jsou digitální nástroje jako ERP systémy (Enterprise Resource Planning) pro management dodavatelského řetězce nezbytné. Mimoto nabízí inteligentní systémy, jako je Smart Logistics System od TIMOCOM, celou řadu digitálních aplikací pro přepravní procesy, jako například Burzu nákladů, která zobrazuje nabídky volných vozů a přeprav z celé Evropy.

To je jen několik příkladů pokračující digitalizace odvětví dopravy a logistiky a jeho úsilí o digitální řízení celého přepravního procesu. Používání takovýchto systémů a digitálních nástrojů patří do každodenní práce manažera dodavatelského řetězce, neboť mu umožňují udržet si přehled o všech pracovních krocích tohoto povolání a řídit je.

Supply Chain Manager – povolání, které má budoucnost

Vzhledem k tomu, že Supply Chain Manager je zapotřebí téměř ve všech velkých podnicích, které vyrábí a zasílají zboží, a odvětví dopravy a logistiky trvale roste, jsou profesní vyhlídky do budoucna dobré. Navíc se pracovní trh stále více zaměřuje na vysoce kvalifikované specialisty, mezi něž Supply Chain Manager patří. Toto povolání reflektuje vše, co se globálně rozvíjí: nové proudy zboží, nové technologie a způsoby zasílání. To všechno jsou dílčí oblasti této práce, proto je tato činnost různorodá, zajímavá a vždy jde s dobou.

Chcete zjistit více o digitálních aplikacích od TIMOCOM?

Zjistit více o Smart Logistics System

 

Mohlo by Vás také zajímat:

Práce v logistice - disponenti

Jak snížit výdaje a optimalizovat procesy ve firmě?

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Jak založit dopravní firmu?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru