Z logistiky 17.08.2021
4

Evropská vnitrozemská lodní doprava má navzdory výzvám velký potenciál

O stavu vodních cest, infrastrukturních aspektech a nedostatku personálu v lodní dopravě

Vnitrozemské lodě dopravují zboží

Výzvy v různých oblastech logistiky nejsou vždy tytéž, jsou ovšem podobné. Sahají od nedostatku personálu, chybějících mladých pracovníků až po infrastrukturní aspekty. Je tomu tak nejen v silniční nákladní dopravě, nýbrž i ve vnitrozemské lodní dopravě. V našem příspěvku na blogu se dočtete, jaké další faktory ovlivňují dopravu na vnitrozemských vodních cestách.

Rozšiřte svou síť obchodních partnerů!

Dopravní cesty na zemi a na vodě

V oblasti dopravy hraje stav dopravních cest důležitou roli. „Zatímco v silniční nákladní dopravě nabízí silnice a dálnice na mnoha místech Evropy hustou dopravní síť, u vodních cest tomu tak není. Výstavba dalších vodních cest je v nedohlednu,“ říká Axel Götze-Rohen z portálu věnovanému vnitrozemské lodní plavbě Bargelink.com v Xantenu. Tento studovaný ekonom v oblasti lodní dopravy zná vývoj tohoto srovnatelně malého dopravního trhu a výzvy, kterým vnitrozemští loďaři čelí, z dlouholeté zkušenosti v tomto oboru. Ať jako disponent a lodní dopravce nebo jako vedoucí oddělení a pobočky pracoval na řadě míst - od Duisburgu přes Mainz a Ludwigshafen, až po Basilej, Norimberg, Berlín a Rotterdam.

Silné deště mohou způsobit zvýšení hladiny vodních toků a zastavení lodní dopravy. Mosty na mnoha průplavech a řekách jsou totiž velmi nízké. Na řadě průplavů tyto mosty zčásti nevyhovují dnešním požadavkům na výšku mnoha lodních nákladů ani za normálních vodních stavů, například na průplavu Mohan-Dunaj.

Ve vnitrozemské lodní dopravě panuje ještě větší závislost na počasí a povětrnostních podmínkách než v dopravě po silnici: „Vody je buď příliš mnoho, příliš málo nebo je zamrzlá,“ shrnuje situaci jednatel, společník a odborný novinář. A počasí je stále extrémnější.

Povodňové vlny a nízké vodní stavy

Povodňové vlny, které v polovině července 2021 zpustošily mnoho měst a obcí v Německu, jsou příkladem extrémních výkyvů počasí a změn klimatu. V těchto výjimečných situacích nemohou pochopitelně ani plout vnitrozemské lodě, lodní doprava na Rýnu byla zčásti zastavena. Toto špatné počasí se však dotýká i silniční nákladní dopravy, protože v takovýchto extrémních situacích jsou vodními živly přerušeny i pozemní dopravní cesty.

Paradoxní je, že v uplynulých letech se jednou z největších výzev ve vnitrozemské lodní dopravě stal naopak nízký stav vody. Období nízkého stavu vody jsou totiž stále delší a extrémnější, Axel Götze-Rohen o tom ví své. Z tohoto důvodu používá mnoho rejdařství a vnitrozemských lodních dopravců často lodě s nízkým ponorem.  To lodím umožňuje, aby i při nízkém stavu vody mohly naložit zboží a neuvízly na mělčině. Jako kompenzaci za nižší objem nákladu dostávají lodní dopravci zpravidla příplatky za nízký stav vody: „Ve vnitrozemské lodní dopravě je to běžné. V závislosti na stavu vody se určitým procentem připočítají k ceně dopravy“, říká Götze-Rohen.

Rodinné firmy se obávají nedostatku dorostu

Firmy provozující vnitrozemskou lodní dopravu jsou z velké části rodinné podniky. Dříve se loď předávala z generace na generaci. To se ale v mnoha případech změnilo. A nedostatek personálu panuje rovněž na palubě. Dopravci na vodních cestách tak mají stejný problém jako mnoho spedic a dopravců: „Ve vnitrozemské lodní dopravě chybí odborný personál“, říká Götze-Rohen. „Přitom toto povolání nabízí mnoho výhod a velký potenciál: „Zpravidla máte bezpečný domov a jistou práci. Navíc v závislosti na osobním závazku většinou máte až dva volné týdny a pak zase dva týdny na palubě – po nejkrásnějších vodních cestách v Evropě.“

Nízké investice, ale velký potenciál

Celkově se však růst kapacity na tomto trhu zpomalil. Až do finanční krize v letech 2008/2009 se v oblasti vnitrozemské lodní dopravy ještě investovalo větší měrou do nových lodí než dnes. Koronavirová pandemie neovlivnila ekonomickou situaci tak silně jako v jiných oborech, i zde byl ale zaznamenán – byť ne tak výrazný – pokles nabídek přeprav.

Přesto však platí, že vnitrozemská lodní doprava v sobě skrývá velký potenciál. Jezdit se bude stále, protože lodní doprava přepravuje mnoho surovin pro pokrytí základních potřeb. A to s uvedením přesného časového okna v rozsahu jedné hodiny. I když to lodi trvá o něco déle. „Nikdy jsem nepochopil, proč zboží, které bylo řadu týdnů na cestě po moři kontejnerovou lodí, se pak musí dostat do cíle do dvou dnů po doplutí do přístavu.“ Zapojení vnitrozemské lodní dopravy má velký potenciál v kombinované a multimodální dopravě, mohou to být například i kontejnerové přepravy nebo přeprava nadrozměrných nákladů.

Z tohoto důvodu si zakladatel a jednatel evropského portálu vnitrozemské lodní dopravy přeje následující: „Silnější zapojení vnitrozemských lodí jako způsobu přepravy v nákladní dopravě. Je to spolehlivý a výhodný dopravní prostředek, který bohužel často zůstává opomíjený. Začíná to již vzděláváním nastávajících pracovníků a pracovnic ve spedicích, kteří se o možnostech tohoto alternativního způsobu dopravy učí příliš málo.“ 

Registrovat, zveřejňovat a vyhledávat přepravy!

 

Další zajímavé články:

Jak může Vaše firma profitovat z rostoucího online obchodu?

Dopravní firma I Poradíme Vám, jak získat zakázky!

Jak optimalizovat procesy v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru