Z logistiky 19.07.2023
4

ChatGPT - Možnosti využití umělé inteligence v logistice

ChatGPT

Chatbot ChatGPT americké společnosti OpenAI je od svého vydání v listopadu 2022 v médiích velmi diskutovaným tématem. A to právem: Možnosti využití chatbota, který je zatím ve fázi testování, se zdají být téměř nekonečné. Zdá se však, že obavy vyvolané vydáním prototypu nemají konce.

Logistika je oblast, která se neustále vyvíjí a stále více se spoléhá na digitální technologie, které optimalizují její procesy. ChatGPT by zde měl potenciál stát se velkou podporou. Jak přesně může tato podpora vypadat a jaké příležitosti a rizika nabízí ChatGPT pro logistiku, se dozvíte v tomto článku na blogu!

Co je ChatGPT?

ChatGPT je chatbot, který je v současné době stále ve fázi testování, ale již byl zpřístupněn veřejnosti. Jazykový model byl vyvinut tak, aby byl schopen vést konverzaci a odpovídat na otázky co nejpodobněji člověku. Využívá k tomu umělou inteligenci a strojové učení. Odpovědi jsou generovány na základě velkého množství dat z internetu i z poskytnutých informací.

ChatGPT v logistice - jaké se nabízejí možnosti využití?

Na první pohled je přidaná hodnota chatbota pro optimalizaci procesů v logistice omezená. ChatGPT však umí víc než jen zpracovávat požadavky a formulovat odpovědi v textové podobě. Zde jsme uvedli některé ze způsobů, jak vám může umělá inteligence pomoci zefektivnit vaše logistické procesy

Komunikace se zákazníky

Zjištění, že ChatGPT vás může podpořit v kontaktu s vašimi zákazníky, je zřejmé. Chatbot by mohl být například integrován do servisního chatu, kde by odpovídal na dotazy zákazníků. Nebo ho můžete použít k rychlejšímu a personalizovanému odpovídání na e-maily.

Řízení zásob

V souvislosti se správou zásob lze ChatGPT využít tak, že systém propojíte s databází a získáte rychlejší přístup k potřebným informacím. Díky chatbotovi by již nebylo nutné ruční vyhledávání nebo filtrování v systému.

Můžete se jednoduše zeptat umělé inteligence na konkrétní otázky a získat příslušnou odpověď. Můžete se například zeptat, kdy bude doplněna zásoba určitého produktu nebo kolik jednotek produktu zbývá.

Údržba

Pokud je k dispozici velké množství dat, může ChatGPT pomoci s údržbou vozidel. Systém by například mohl vypočítat, kdy je potřeba provést údržbu nebo kdy je vysoká pravděpodobnost, že dojde k poruše. Mezi potřebné informace patří například údaje o ujetých kilometrech, spotřebě paliva a rychlosti jízdy.

Řízení lidských zdrojů

ChatGPT lze využít také v oblasti řízení lidských zdrojů - jako vždy za předpokladu, že jsou systému k dispozici potřebná data. Chatbot by mohl sloužit například k tomu, aby se zaměstnanci mohli informovat o své pracovní době nebo době dovolené nebo aby jim byly poskytnuty důležité dokumenty, například výkazy.

Management rizik

Také pro analýzu rizik lze poskytnout data ChatGPT. Byla by zde možnost rozpoznat rizika, jako jsou docházející zásoby, aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat.

Automatizační procesy

Z výše uvedených bodů je patrné, že velkou přidanou hodnotou práce s ChatGPT je automatizace procesů. Umělá inteligence dokáže vytvářet personální plány a plány údržby a může pomáhat spravovat zásoby a informace o zákaznících. Můžete tak ušetřit čas a prostředky, které můžete využít jinde. 

Obavy při zacházení s ChatGPT

Při pohledu na možnosti využití ChatGPT je nejnápadnější, že jazykový model je závislý na tom, zda mu budou dodána příslušná data, aby mohl být efektivně využíván. V době digitalizace to není přímo novinka, a přesto tato okolnost mnoho lidí znepokojuje. Rozsah, v jakém ChatGPT přistupuje k datům z internetu, a také způsob, jakým je využívá, je totiž zcela nový.

Otázka ochrany údajů je však pouze jedním z bodů diskuse. Dalším rizikem při práci s ChatGPT je, že systém vytváří texty, které znějí na první pohled souvisle, ale při bližším zkoumání nejsou obsahově správné. To by mohlo vést k dalšímu šíření dezinformací na internetu.

Kromě toho se od vydání ChatGPT mnoho lidí obává, že by je systém mohl dříve či později připravit o práci. Pokud například chatbot převezme ve firmách komunikaci se zákazníky, mnoho pracovníků ve službách může přijít o práci. V této fázi však umělá inteligence ještě není schopna poskytovat optimální výsledky bez zásahu člověka. Otázka, zda má ChatGPT skutečně potenciál nahradit lidské pracovníky, tak zůstává otevřená.

Obecně platí: Zůstaňte v obraze!

V tomto článku na blogu jsme se vám snažili přiblížit příležitosti a rizika spojená s používáním ChatGPT v logistice. Mnohé z těchto faktorů se vztahují i na další odvětví.

Chatbot vyvinutý společností OpenAI má nepochybně velký potenciál usnadnit nám lidem práci v různých oblastech. V současné době se hodí především pro podporu různých činností a nemůže zcela nahradit lidskou práci. Je důležité nepřijímat výsledky ChatGPT bez rozmyslu, ale užívat je se zdravou mírou opatrnosti.

Uzavřená burza nabízí velké možnosti

5 důvodů, proč byste měli využívat burzu nákladů

Zákazy jízdy nákladních vozidel v Evropě

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru