Z logistiky 08.08.2023
5

Udržitelné sklady: Čím se liší a jak je můžete optimalizovat

Žena ve skladu.

Udržitelnost je aktuální a důležité téma, které si stále více uvědomují soukromé osoby i společnosti. Zejména pro podniky je často nevyhnutelné chovat se udržitelně - ať už kvůli zákonným předpisům, nebo rostoucím očekáváním zákazníků. Udržitelnost hraje důležitou roli také v odvětví skladování a logistiky, protože mezinárodní dodavatelské řetězce mohou mít významný dopad na životní prostředí. Pokud byste i vy chtěli provozovat udržitelný sklad, v našem článku se dozvíte, které aspekty jsou obzvláště důležité a jaká konkrétní opatření můžete přijmout.

Udržitelnost je aktuální a důležité téma, které si stále více uvědomují soukromé osoby i společnosti. Zejména pro podniky je často nevyhnutelné chovat se udržitelně - ať už kvůli zákonným předpisům, nebo rostoucím očekáváním zákazníků. Udržitelnost hraje důležitou roli také v odvětví skladování a logistiky, protože mezinárodní dodavatelské řetězce mohou mít významný dopad na životní prostředí. Pokud byste i vy chtěli provozovat udržitelný sklad, v našem článku se dozvíte, které aspekty jsou obzvláště důležité a jaká konkrétní opatření můžete přijmout.


Stále hledáte vhodný sklad? Pak je pro vás řešením burza skladových prostor od TIMOCOM! Objevte nyní četné skladovací prostory ve vašem okolí a vždy si najděte vhodnou možnost skladování, která splňuje vaše požadavky.

Čím se vyznačují udržitelné sklady

Udržitelný sklad se vyznačuje tím, že se chová ekologicky, ekonomicky a sociálně odpovědně. Konkrétně to znamená:

  • Šetrnost k životnímu prostředí: Udržitelný sklad dbá na ochranu životního prostředí a snižuje spotřebu zdrojů. To zahrnuje opatření, jako je používání energeticky úsporných osvětlovacích systémů, využívání obnovitelných zdrojů energie a optimalizace dopravních tras.
  • Společenská odpovědnost: Udržitelný sklad se stará o své zaměstnance a podporuje pozitivní firemní kulturu. To zahrnuje opatření, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, spravedlivé pracovní podmínky a podpora rozmanitosti a začlenění.
  • Ekonomická efektivita: Udržitelný sklad pracuje efektivně a hospodárně. To zahrnuje opatření, jako je optimalizace skladových procesů, zamezení plýtvání a snížení provozních nákladů.


Nejen zákonodárci (například podle zákona o dodavatelském řetězci), ale také stále více zákazníků požaduje transparentní zprávy o všech procesech v dodavatelském řetězci.  Udržitelný sklad tak může být i argumentem pro prodej a zlepšení vlastní reputace u zákazníků a obchodních partnerů.

Naše tipy pro udržitelný sklad

1. Energetická účinnost

Pro snížení spotřeby energie ve skladu a snížení dopadu na životní prostředí je vhodné používat energeticky účinné technologie. Patří mezi ně osvětlení LED, automatické spínače světel a senzory pohybu. Obnovitelné zdroje energie, jako jsou tepelná čerpadla a solární panely, lze rovněž využít k minimalizaci emisí CO2 a dosažení ekonomických výhod. Systém řízení spotřeby energie (EMS) může pomoci monitorováním a analýzou spotřeby energie v logistickém centru. Údaje o spotřebě, jako je spotřeba elektřiny a plynu, lze využít k identifikaci potenciálních úspor a optimalizaci systémů vytápění a chlazení. Pro dosažení požadovaných úspor je důležité průběžné sledování a kontrola spotřeby energie. EMS je proto důležitou součástí udržitelné skladové strategie.

2. Zachování zdrojů

Udržitelné sklady využívají technologie šetřící vodu, jako jsou bezodtokové toalety, nádoby na vodu pro opakované použití a systémy na úpravu dešťové vody. Měli byste také vybírat materiály, které jsou odolné, ekologické nebo recyklovatelné. Odpad by měl být rovněž omezen na minimum. Vhodnými možnostmi jsou kompostování organického odpadu, recyklace papíru, lepenky a plastů a opětovné použití obalů.

3. Optimalizace dopravy

Udržitelný sklad optimalizuje přepravu zboží tak, aby se snížily emise a spotřeba paliva. Toho lze dosáhnout například optimalizací tras a využití vozidel. Například jízdám naprázdno je třeba se za každou cenu vyhnout, a to nejen z ekonomického hlediska. Rozhodující je také umístění skladů. Objížďky produkují škodlivé skleníkové plyny a měly by být omezeny na minimum. Každý, kdo se chce podívat na své vlastní emise CO2 nebo je povinen tak učinit podle zákona o dodavatelském řetězci, může využít služeb našeho partnera BigMile.

Jak získat certifikaci skladu

Udržitelné sklady se vyznačují různými certifikacemi, jako je systém environmentálního managementu ISO 14001 nebo systém energetického managementu ISO 50001, který popisuje požadavky na systém energetického managementu ve firmách a organizacích.


V oblasti skladování musí společnosti splňovat následující požadavky na hospodaření s energií:


  • Stanovení energetických cílů ve společnosti
  • Záznam a analýza spotřeby energie
  • Stanovení a provádění opatření ke zvýšení energetické účinnosti
  • Sledování a měření pokroku
  • Hodnocení účinnosti energetického managementu
  • Neustálé zlepšování systému hospodaření s energií


Provozovatelé skladů by měli dbát na udržitelnost , protože ta má nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale přináší i ekonomické výhody. Na jedné straně jsou společnosti stále častěji posuzovány zákazníky a obchodními partnery na základě své strategie udržitelnosti a musí se jí zabývat, aby zůstaly konkurenceschopné. Na druhou stranu lze udržitelným řízením dosáhnout i úspory provozních nákladů, protože lze snížit spotřebu energie a zdrojů. Provozovatelé skladů mohou navíc přispět k pozitivní image a posílit společenskou odpovědnost své společnosti prostřednictvím efektivního využití dopravních tras a snížení emisí. Kromě toho se zpřísňují právní požadavky, například zákon o dodavatelském řetězci, které se týkají i provozovatelů skladů, kteří by měli brát svou odpovědnost za udržitelný dodavatelský řetězec vážně.

Sklad pro všechny případy

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro udržitelný nebo běžný sklad, je skladovacích prostor málo. Proto je důležité, abyste se jako podnikatel nespoléhali pouze na jednoho partnera, ale vytvořili si síť skladových prostor. Digitální pomocníci, jako je burza skladových prostor od TIMOCOM, Vám přitom pomohou.


V moderní společnosti jsou rychlé a spolehlivé dodávky důležitou součástí služeb zákazníkům. Dlouhé dopravní trasy však mohou být často překážkou tohoto příslibu. Proto je vhodné hledat skladovací prostory v blízkosti potenciálních zákazníků. Tato strategie vám umožní nejen jednat rychle a flexibilně, ale také ušetřit náklady na dopravu a zároveň snížit ekologickou stopu.


Burza skladových prostor od TIMOCOM Vám přitom pomůže. Celkem je v ní nabízeno více než 9.000 skladových a logistických ploch ze 46 evropských zemí. Podobně jako ve vyhledávači můžete cíleně vyhledávat volné kapacity v lokalitách, které jsou pro vaši firmu relevantní. Kromě toho můžete filtrovat vyhledávání podle metrů čtverečních, typů skladů nebo speciálního vybavení, abyste našli ideální sklad pro své požadavky.


Informujte se ještě dnes o burze skladových ploch od TIMOCOM a vyzkoušejte naše produkty, které vám přinesou vyšší efektivitu a jistotu do vašich dodavatelských řetězců.

Jak snížit CO2 stopu

Udržitelnost: Pět důležitých pojmů pro logistiky a její zásadní milníky

Jak efektivně zvládnout nedostatek skladů

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru