Z logistiky 27.11.2023
5

Udržitelnost v dopravní firmě? Žádný problém!

Udržitelná logistika.

Od vstupu zákona o dodavatelském řetězci v platnost uplynulo dobrých šest měsíců. Od té doby zákon zavazuje podniky s 3 000 zaměstnanci a více k větší udržitelnosti a transparentnosti. Postoj EU k této otázce je následující: „Zákon o odpovědnosti firem musí zajistit, aby budoucnost patřila podnikům, které se chovají k lidem a životnímu prostředí udržitelným způsobem, a ne těm, které si vytvořily obchodní model z vykořisťování a poškozování životního prostředí.“

Čas na změnu

Po desetiletí se řízení dodavatelského řetězce zaměřovalo na zvyšování efektivity. Cílem přitom je: úspora nákladů. Pandemie, válka na Ukrajině a další nepředvídatelné události však v posledních letech upozornily na zranitelnost mezinárodních dodavatelských řetězců. V mnoha firmách se tak snažili zalátat díry ve vlastních dodavatelských řetězcích. Zejména v menších podnicích tak zbylo pro udržitelnost a dlouhodobé změny strategie málo prostoru a sil. Nejpozději od 1. ledna 2023 musí vlastní řízení dodavatelského řetězce nejen minimalizovat rizika a připravit se na možná narušení, ale zároveň splňovat požadavky na udržitelnost.

Myslet na udržitelnost jako prioritu

Přestože si již mnoho společností stanovilo cíle udržitelnosti, jen málo z nich je skutečně plně využívá. Důvody jsou různé. Často chybí spolehlivé, ale základní údaje o emisích nebo využití jejich vozidel. Také není možné vždy spojit touhu po udržitelnosti nebo závazek k ní se ziskovou podnikovou strategií. Požadavky na udržitelnost jsou proto obvykle nakládány na stávající systémy, místo aby byly integrovány do celé firmy. Příliš často se stále hledají krátkodobé změny, a to i proto, že chybí odpovědní lidé, partneři, zdroje a know-how pro udržitelnou budoucnost.

Tipy pro rychlé snížení uhlíkové stopy

Začlenění udržitelnosti do stávajících systémů se zdá složité. Často však stačí provést pouze malé úpravy. Minimalizace jízd naprázdno tak pomáhá nejen optimalizovat využití, ale také snižovat uhlíkovou stopu.

Prvním krokem k udržitelnosti je důkladná analýza výchozí situace. To pomáhá definovat vhodné strategie udržitelnosti s konkrétními cíli. Prostřednictvím našeho partnera Big-Mile mohou zákazníci společnosti TIMOCOM přímo a snadno získat přístup k hlubší analýze svých dat o emisích CO2 a odvodit tak konkrétní optimalizace. Ve spojení se  sledováním vozidel a dalšími službami a aplikacemi od TIMOCOM mohou být společnosti udržitelnější i bez velkých investičních výdajů.

 

Nejrychlejší a nejúčinnější metody snižování emisí CO2

1. Efektivní plánování trasy:

Nejdůležitějším prvkem udržitelné logistiky je snížení spotřeby paliva. Používání fosilních paliv v dopravě je hlavním zdrojem emisí škodlivých pro životní prostředí, a proto je považováno za zásadní prostředek k zajištění udržitelnosti logistiky. Zlepšená účinnost paliva zároveň otevírá velké možnosti, jak zefektivnit a zlevnit výdaje na přepravu zboží. Optimalizací plánování tras mohou dopravní společnosti bez většího úsilí minimalizovat dojezdové vzdálenosti a výrazně snížit spotřebu paliva. Větší efektivitu a nižší náklady zajišťuje také používání GPS a telematických systémů.

2. Optimalizace přepravy:

Efektivní využití nákladového prostoru může snížit potřebu další přepravy. Jízdy naprázdno jsou nejen extrémně drahé, ale z hlediska udržitelnosti také velmi škodlivé. Díky cíleným dodatečným nákladům nebo dalším přepravám na zpáteční cestu po provedení zakázky se vozový park automaticky stává udržitelnějším.

3. Využití telematických technologií a technologií pro analýzu dat:

Využití telematických systémů a technologií pro analýzu dat umožňuje důkladné sledování provozu vozidel a všech logistických procesů. To umožňuje efektivnější využívání zdrojů a neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti udržitelnosti.

4. Spolupráce s dodavateli a zákazníky:

Úzká spolupráce s dodavateli a zákazníky může pomoci společně vyvinout udržitelnější dopravní řešení. Udržitelnost se týká nás všech, a proto by měla vést ke spolupráci namísto individuálních řešení. Společně lze rozvíjet užší a uhlíkově optimalizované sklady nebo slučování zakázek pro lépe využité nákladní automobily.

 

Střednědobé optimalizace pro větší udržitelnost

1. Vozidla šetrná k životnímu prostředí:

Výměna starších nákladních vozidel za modely šetrnější k životnímu prostředí, jako jsou elektrická nebo hybridní vozidla, může výrazně snížit emise CO2. Novější spalovací a vznětové motory jsou však také mnohem šetrnější ke klimatu. 

2. Využívání obnovitelných zdrojů energie:

Využívání obnovitelné energie pro provoz logistických center a skladů, ale také kanceláří a obchodních prostor, může snížit uhlíkovou stopu celé společnosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím solární energie, větrné energie nebo jiných obnovitelných zdrojů energie.

3. Školení a osvěta v oblasti udržitelnosti:

Dopravní společnosti by měly své zaměstnance upozornit na toto téma a na potřebu vytvářet povědomí o udržitelnosti. To může vést k odpovědnějšímu využívání zdrojů a udržitelnější firemní kultuře.

 

Prostor směrem nahoru

Existuje několik jednoduchých strategií, které mohou vést k výraznému zlepšení. Například samotné správné školení řidičů může vést k efektivnějšímu využívání paliva. Důležité je také vyhnout se zbytečně dlouhým dopravním trasám a minimalizovat ujetou vzdálenost. Moderní plánovací software a dobře vyškolení dispečeři již pomáhají vyhnout se zbytečným trasám. Kromě přímého potenciálu úspor s ohledem na bilanci CO2 však inteligentní propojení všech logistických systémů umožňuje také další zvýšení účinnosti v této oblasti. Z dlouhodobého hlediska se zásadním aspektem strategie udržitelnosti pro zítřek stane téma elektromobility. Kromě velkých investic to však vyžaduje také spolupráci všech odvětví hospodářství, politiky a společnosti, například s cílem optimalizovat infrastrukturu a umožnit udržitelnost podniků a firem se slabším odbytem.

 

Sledujte trh a jeho vývoj, abyste mohli pružně reagovat na změny a činit správná rozhodnutí ve správný čas. Zároveň byste se měli připravit na budoucnost a pracovat na efektivitě a využití svých vozových parků. S tím Vám mohou pomoci IT řešení, jako je TIMOCOM Marketplace. Inspirovat se můžete také u konkurentů, jako je spediční společnost Timotrans, a zjistíte, jak lze udržitelné koncepty úspěšně integrovat do každodenního života.

 

Mohlo by Vás zajímat:

„Udržitelná logistika“: Pět cílů udržitelného rozvoje pro logistiky

„Udržitelná logistika“: Vývoj a důležité pojmy pro logistiky

Jak zmenšit CO2 stopu v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru