Z dopravy 12.12.2023
3

Ekonomická katastrofa: plánované zvýšení mýtného a jeho tvrdá realita

Zamyšlení Gunnara Gburka, Head of Business Affairs společnosti TIMOCOM GmbH

truck-toll-increase-900x600px-web (1)

Zatěžující dopady plánovaného zvýšení mýtného nelze v žádném případě ignorovat a skrývat za zavřenými dveřmi. 

Plánované zvýšení mýtného v Německu k 1. prosinci 2023 je více než jen finanční zátěží – je to ekonomická noční můra pro páteř našeho zásobování a hospodářství, silniční nákladní dopravu! 

Od konce roku 2023 se má ke stávajícími mýtnému platit navíc mýtná sazba za emise CO² pro všechna nákladní vozidla s technicky přípustnou celkovou hmotností vyšší než 7,5 tuny a od roku 2024 se pak vyšší mýtné sazby plánují i pro ostatní třídy dopravy. Tato opatření dopadnou nad rámec odvětví dopravy také na průmysl, obchod a spotřebitele. V sázce je mnohem více než jen otázka nákladů: jde o zachování a posilování konkurenceschopnosti Německa jako místa pro podnikání!

Začarovaný kruh vícenákladů

Plánované takzvané mýtné za emise CO² není ničím jiným než „skrytým“, politicky motivovaným zvýšením daní, jehož údajné věcné argumenty nemají absolutně žádný vztah k realitě. Zavedení mýtného za emise CO², které je plánováno na 1. prosince 2023, mýtné pro nákladní automobily téměř zdvojnásobí. To je pro logistický průmysl, který již nyní dělá vše možné, aby účinně čelil rostoucím nákladům, skoro neřešitelná výzva. Rostoucí tlak na dopravní společnosti, aby v zájmu zachování konkurenceschopnosti kompenzovaly část těchto vyšších nákladů snížením vlastních ziskových marží, je jednoduše nepřijatelný. Tento přístup je pro velký počet podniků zjevnou překážkou. Vždyť dopravní průmysl již nyní pracuje s extrémně nízkými maržemi. Skutečnost, že bude zisková marže opět zatížena, nevyhnutelně znamená, že podniky budou mít k dispozici méně finančních prostředků například na naléhavě potřebné budoucí technologie. Investice do dopravních řešení s nižšími emisemi, jako jsou elektrická nákladní vozidla a alternativní pohony, tak budou blokovány, přestože by dopravní firmy měly být ve svém úsilí o zavádění udržitelnějších postupů podporovány, a ne bezohledně omezovány.

To však zdaleka není vše. Stále další, zejména malé a střední dopravní firmy se v důsledku zvýšené zátěže dostávají dokonce do červených čísel – z dlouhodobého hlediska nemají na trhu absolutně žádnou šanci přežít. Drastický důsledek: dostanou se do velmi nejisté situace, budou opět kasírovány a v nejhorším případě budou muset skončit. Začarovaný kruh, který se plánovaným zvýšením mýtného ještě prohloubí – již tak napjatá situace se bez ohledu na ztráty ještě více vyhrotí!

Plánované zvýšení mýtného jako nástroj k řízení selhává 

Zvýšené mýtné je opakovaně označováno za nástroj k řízení podpory ekologičtější dopravy. Krutá realita je však neradostná: očekávaný usměrňující dopad se nedostaví, a to z hmatatelných důvodů. Potřebná infrastruktura pro alternativní technologie pohonu jednoduše není v celé zemi dostatečná ani plošně dostupná. Kromě toho budou příslušná vozidla na trhu nabízena pravděpodobně až koncem roku 2023 a ani v roce 2024 to ještě nebude v odpovídajícím počtu. S takovými opatřeními je vyhlídka na budoucnost „zelené“ logistiky sporná. Plánované zvýšení mýtného nemá žádný přínos pro klima – jen namísto toho způsobuje obrovské hospodářské a sociální škody.

Nezodpovědné opatření s dalekosáhlými důsledky

Odvětví logistiky a výrobní podniky však nebudou schopny nést většinu nákladů na mýtné samy. Ty se pak proto v různých fázích nevyhnutelně přenášejí na (konečného) spotřebitele. To hrozí všeobecným zdražováním zboží a služeb, takže dodatečné náklady nakonec dopadnou na všechny obyvatele. Při současné inflaci se tak jedná o další inflační faktor.

Je třeba hledat alternativní řešení, která by chránila životní prostředí, ale zároveň nezatěžovala hospodářství, průmysl a společnost tak dalekosáhlými důsledky. V sázce je totiž budoucnost a konkurenceschopnost Německa jako místa pro podnikání – a také kvalita života všech, kterých se to týká.

Je na čase přijmout realitu – kamionová doprava je páteří našeho hospodářství a společnosti. Aby bylo jasno: již dnes žádný nákladní automobil nevyjede na trasu bez opodstatněného důvodu. Za každou jízdou je třeba vidět přepravu, která udržuje naše hospodářství při životě, zajišťuje naši prosperitu a zásobuje společnost veškerým zbožím, které potřebuje. Vyšší náklady na mýtné nebudou přitom schopny přinést rychlé změny v mixu jednotlivých druhů dopravy. Infrastruktura pro alternativní druhy dopravy, jako je železnice a vnitrozemská vodní doprava, to v současné době neumožňuje. Silniční nákladní doprava je proto stále naléhavě potřebná a bude muset pokračovat. A to i za ony zvýšené náklady.

 

Chcete efektivně čelit vzrůstajícím nákladům v dopravě? Vyzkoušejte TIMOCOM Marketplace a optimalizujte své logistické procesy.

Jak se vyhnout jízdám naprázdno a snížit CO2

Udržitelnost pro dopravní firmy

Digitální logistika snadno a rychle!

Samira Gryzia

Marketing Communications Manager

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru