• Disponent

  Disponent spravuje vozový park v přepravní firmě. Mezi jeho činnosti patří plánování, koordinace a sledování jednotlivých vozidel tak, aby docházelo k optimálnímu vytěžování vlastního vozového parku.

 • Dispozice

  Dispozice v dopravě znamená plánování přeprav.

 • Distribuce

  Z latinského distributio = rozdělení; označuje všechny procesy, které probíhají mezi výrobci, obchodníky a spotřebiteli při dodávkách zboží. Jinak řečeno zásobování.

 • Doprava

  Přemisťování objektů nebo lidí pomocí dopravních prostředků z jednoho místa na druhé. Dle dopravního prostředku dělíme dopravu na různé druhy, např. železniční, letecká, lodní apod.

 • Dopravce

  Vykonavatel přepravy, který pomocí svých dopravních prostředků přemisťuje zboží z jednoho místa na druhé.

 • Dopravní firmy

  Dopravní firmy jsou firmy zabývající se přepravou zboží.

 • Dopravní web, webová stránka o dopravě

  Dopravním webem se rozumí internetová stránka informující o dění v dopravě. Můžete zde nalézt například informace o aktuálním provozu na pozemních komunikacích či jiné důležité zprávy z oboru.

 • Druh nástavby nákladního vozidla

  U nákladních vozidel se rozlišují různé druhy nástaveb dle konstrukce. Jedná se např. o plachtu, skříň, plato a jiné.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru